Meldingen incidenten bij NRG en Urenco

NRG: stroomuitval zorgt voor uitvallen meetapparatuur
Op 28 december 2017 meldt NRG dat een dag eerder de communicatie tussen de lokale stralingsmeetapparatuur rondom de cellen waarin radioactief materiaal wordt bewerkt en het centrale gebouwbeheerssysteem onderbroken is geweest. Die onderbreking heeft enkele uren geduurd en was het gevolg van stroomuitval. De stroomuitval bleek, aldus NRG, te zijn veroorzaakt door het doorslaan van een zekering. NRG geeft aan dat de radiologische meetapparatuur rondom de cellen in die periode deels is blijven functioneren. De werkzaamheden zijn stilgelegd en de storing is verholpen. In die periode zijn, volgens NRG, als gevolg van die storing geen emissies opgetreden.

Urenco: te veel uranium in container
Op 19-12-2017 meldt Urenco dat op 18-12-2017 tijdens een controlemeting is vastgesteld dat een cilinder met uraniumhexafluoride (UF6) met meer UF6 was gevuld dan is toegestaan. De controlemeting waarbij dit is vastgesteld wordt standaard uitgevoerd. Urenco geeft aan dat het nog onduidelijk is wat de oorzaak van het verschil is tussen de meting die tijdens het vullen wordt uitgevoerd en de controlemeting. Urenco voert hier onderzoek naar uit. Het teveel aan UF6 is onder gecontroleerde omstandigheden uit de cilinder verwijderd en overgeheveld naar een andere cilinder.