Minister: Pallas vertraagd, mag lening later terug betalen

Het kabinet heeft de termijn voor terugbetaling van de lening voor de Pallasreactor verlengt tot 1 juli 2020. De voorbereidingsfase waar de lening voor is duurt veel langer dan gepland; pas recentelijk is het laatste deel uitbetaald terwijl de hele lening plus rente eigenlijk per 1 januari 2019 terug betaald zou moeten zijn. De beslissing tot verlenging wordt in een brief van de minister van Medische Zorg en Sport aan de Kamer meegedeeld. Ook de provincie Noord-Holland moet nog beslissen over verlenging van de terugbetaal termijn.

Het is een beetje een slordige brief geworden van de nu verantwoordelijke minister voor Medische Zorg en Sport Bruins aan de Tweede Kamer waarin de beslissing tot verlenging van de terugbetalingstermijn meegedeeld wordt.

Toen de regering en de provincie in 2012 besloten elk 40 miljoen euro aan het project te lenen voor fase 1 (aanbesteding, vergunningstraject en vinden van private financiering), was de planning dat die fase vier jaar zou duren tot 2017. En dus was terugbetaling van de lening vastgesteld op uiterlijk 1 januari 2019. Fase 1 duurt echter veel langer, stelt ook de minister vast.

Tot twee keer toe stelt de minister in de brief: “Stichting Pallas heeft tevens het verzoek gedaan over de terugbetalingstermijn van de lening met een jaar te verlengen; tot 1 juli 2020. Ik heb besloten deze verlenging toe te staan.” Maar de verlenging is helemaal niet met een jaar maar met 18 maanden, anderhalf jaar dus, want de contractueel vastgelegde terugbetaaltermijn was 1 januari 2019.

De provincie Noord-Holland moet ook nog over de verlenging besluiten. Traditioneel ligt Pallas in de provincie moeilijker dan in de Tweede kamer (die zich jaren geleden al buitenspel heeft gezet en alleen nog maar ‘geïnformeerd’ wordt). De beslissing om het laatste deel van de lening uit te betalen is in de Staten pas in september genomen net genomen, en dat was al niet eenvoudig. Toen werd de verlenging van de termijn voor terugbetaling van de lening ook al aangekondigd. En ook een mogelijk overbruggingskrediet –alhoewel niet door de provincie- omdat private financiers waarschijnlijk niet vóór het verlenen van de Kernenergievergunning, verwacht ergens in 2021, in zullen stappen. De minister in deze brieft stelt: “In 2019 zullen investeerders moeten besluiten over de (private) financiering van bouw en exploitatie van Pallas vanaf 2020.” De zoveelste deadline.

Ook slordig in de brief van Bruins: “De huidige Hoge Fluxreactor in Petten (HFR) zal naar verwachting rond 2025 gesloten worden”. Dat zou echter nieuw zijn, want het is de bedoeling de HFR minimaal twee jaar als back up stand by te houden –en dus niet te sluiten- nadat de Pallas in bedrijf is gekomen. En dat zal –volgens de meest recente planning (januari 2018) niet eerder zijn dan in 2025. Maar de HFR langer dan 2025 in bedrijf houden is problematisch, want in 2014 is 82 miljoen euro aan NRG geleend voor het opknappen van de stokoude reactor, die toen op sterven na dood was, zodat die nog 10 jaar langer meekon: “met de voorgenomen aanpassingen geen belemmeringen zijn om de HFR tot 2025 (…) te bedrijven”.

Kortom, een brief die net zo veel vragen oproept als beantwoordt.