N-Holland: geld naar Pallas zonder toetsing voorwaarden

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft op 9 januari besloten dat er 7,5 miljoen euro naar de nieuwe reactor Pallas overgemaakt wordt. Het is het tweede gedeelte van de tweede tranche van een lening. Die tweede tranche werd in eerste instantie (in een geheime beslissing) geweigerd, omdat de provincie onvoldoende voortgang zag in de ontwikkeling van de nieuwe reactor. Maar na ingrijpen van minister Kamp (EZ) ging de provincie in december 2015 alsnog overstag. Echter wel met harde voorwaarden voor verdere financiering. Met dit besluit lijkt het alsof niet eens naar die voorwaarden is gekeken, en het een hamerstuk is geweest.

In oktober 2015 maakte het radioprogramma Argos bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland weigerde een deel van de vastgestelde lening aan de nieuwe reactor Pallas te betalen. Er was onvoldoende vertrouwen in de voortgang van het project en het vinden van private financiers voor bouw en exploitatie. De lening van 40 miljoen van de provincie (en 40 miljoen van het Rijk) is voor Fase 1 van Pallas; ontwerp, vergunning en het zoeken van financiering voor bouw en exploitatie. Want bouw en exploitatie van de reactor, moet, zo is vanaf het begin een harde voorwaarde geweest, volledig privaat gefinancierd moeten worden. (lees veel meer over de al lange geschiedenis van Pallas in de Nieuwsbrieven hierover.

Na een gesprek met de toenmalige minister van EZ, Hank Kamp, ging de verantwoordelijk Gedeputeerde Bond (CDA) als nog akkoord met betaling van de tweede tranche, maar stelde wel voorwaarden voor verder financiering. Ook van het tweede deel van 7,5 miljoen van de tweede tranche (van in Total 14 miljoen). Letterlijk staat daar over in de brief aan Provinciale Staten van 8 december 2015:
“De provincie maakt voorts in overleg met het ministerie van Economische Zaken duidelijke afspraken vooraf over de voorwaarden waaronder het tweede deel van de bij bovengenoemd besluit bedoelde tweede tranche zijnde € 7,5 miljoen beschikbaar wordt gesteld en zal dit in de subsidiebeschikking duidelijk vastleggen. Op deze manier weten de betrokken partijen vooraf op basis waarvan de tweede tranche zal worden uitbetaald.“

Maar er lijkt helemaal geen enkele toetsing plaats te hebben gevonden bij het besluit op 9 januari van Gedeputeerde Staten.

In december vorig jaar maakte Laka bekend dat in geheime stukken aan de informateur (uit mei 2017) het kabinet de kans groot acht dat er wel degelijk geld moet naar bouw en exploitatie (tussen de 60-100 miljoen wordt verwacht). Daarom kan er ook niet meer met goed fatsoen volgehouden worden dat er een gezonde business case is. Ook omdat de vertraging van Pallas steeds groter wordt en de ontwikkeling van alternatieven zoals als Lighthouse en anderen, sterk doorzet.

Kortom, Gedeputeerde Staten heeft wel wat uit te leggen op de volgende vergadering van Provinciale Staten op 12 februari.