Nieuwe kerncentrales. Elk decennium dezelfde discussie

Het is weer zover, na de uitzending van Zondag met Lubach waarin Arjen Lubach kernenergie aanprees, wist Dijkhoff van de VVD niet hoe snel hij dat ook moest doen: er zouden toch echt kerncentrales bij moeten komen: de enige mogelijkheid om Parijs te halen. Behalve dat de mensen die pleiten voor kernenergie grotendeels dezelfden zijn als die die twijfelen aan klimaatverandering -voor welk probleem is kernenergie dan ook al weer de oplossing?- is het een terugkerende discussie die tot niets leidt, behalve afleiding voor en stagnatie van de inzet op een werkelijk duurzame energieproductie.

Lubach op Zondag kwam met een item over kernenergie. De VVD stond al in de startblokken om de bal in te koppen. Vanaf de vijftiger jaren heeft Nederland ingezet op kernenergie, even afgeleid door de gasvondst, maar eind de jaren zestig met hernieuwd enthousiasme, wat leidde tot de Kernenergienota in 1972 opgesteld door VVD-minister Langman. Daarin wordt er van uit gegaan dat het totaal opgesteld elektrisch vermogen in 2000 acht keer zo groot is dan in 1970 en dat kernenergie daarvan de helft (35 GW) voor haar rekening zal nemen. Ter vergelijking, in 2000 was het totaal opgestelde elektrisch vermogen –inclusief WKK- ongeveer 19GWe. Behalve alle kerncentrales hield de antikernenergie- en milieubeweging ook het grootste gedeelte van die 35 GW kolen en gas tegen.

Vanaf dat moment worden de plannen elke 10 jaar uit de kast gehaald en gerecycled. Het leid tot niets. Op de kop af tien jaar geleden pleitte het CDA opeens voor nieuwe kerncentrales. Want ze gaan niet gebouwd worden zonder enorme subsidie, constateerde ook de 'hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap' vorig jaar. En dat is dan na 60 jaar roeptoeteren dat kernenergie toch echt met grote afstand het goedkoopste is...

Voor een onderwerp waarvan de voorstanders graag zeggen dat er een taboe op rust word er verdraaid veel over gepraat.
En ook het IPCC maakt duidelijk dat de optie kernenergie veel duurder is dan hernieuwbaar, veel langer duurt om te implementeren en inherente problemen kent.

The energy system transition that would be required to limit global warming to 1.5°C is underway in many sectors and regions around the world (…). The political, economic, social and technical feasibility of solar energy, wind energy and electricity storage technologies has improved dramatically over the past few years, while that of nuclear energy and Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS) in the electricity sector have not shown similar improvements. (Chapter 4, p. 5)

en

Nuclear energy can increase the risks of proliferation, have negative environmental effects (e.g., for water use), and have mixed effects for human health when replacing fossil fuels.(Chapter 5, table 5.3)

Lang niet alle scenario's van het IPCC om binnen de maximale 1,5 graad opwarming te blijven gaan uit (van groei) van kernenergie, maar wel gaan álle 90 of zo (!) scenario's uit van een eind aan de ongebreidelde groei en het over-consumeren.
En juist de overgrote meerderheid van de voorstanders van kernenergie heeft daar geen oog voor en doet alsof het met kernenergie business as usual kan blijven. Want onze invloed op het klimaat is immers zo klein dat we het beste niks kunnen doen (behalve kerncentrales bouwen dan natuurlijk).
Het belangrijkste probleem lijkt niet klimaatverandering en de uitbuiting van de aarde, maar het verzet tegen kernenergie. Niet ons over-consumeren is een probleem maar het verzet tegen kernenergie. Niet een eerlijker verdeling van beschikbaar grondstoffen is de oplossing, maar kernenergie.

En dat is tegelijkertijd de verklaring vóór en het grote gevaar ván de groeiende populariteit van kernenergie.

Dit bericht werd geplaatst in Broeikasgas & CO₂-uitstoot, Energienota, Nieuwe kerncentrales, VVD en getagged met , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 1 februari 2019: Minister: kernenergie helemaal geen taboe aan klimaattafels

  De Minister van Economische Zaken en Klimaat gebruikt oude cijfers over de kosten van nieuwe kernenergieprojecten in Europa, laat onvermeld dat IPCC ook scenario's heeft gemaakt waarin kernenergie géén rol speelt en vergeet ook te melden dat een door de overheid ingestelde werkgroep constateert dat de gehele Nederlandse nucleaire sector het zonder flinke subsidies niet […]


 • 19 november 2021: VVD, CDA: “Komend kabinet regelt geld voor kerncentrales”

  ChristenUnie-voorman Gert Jan Seegers heeft een geheim formatiedocument in een treincoupé laten liggen. Het document geeft een inkijkje in de prioriteiten: ◄VVD, CDA► In deze regeerperiode wordt besloten tot de bouw van nieuwe kerncentrales en wordt ook de financiering daarvoor geregeld - Die zwarte driehoekjes duiden er op dat dat dit punt "belangrijk" is voor […]


 • 12 november 2021: Volkskrant: Kernenergie op tafel bij formatie

  Vanmorgen berichtte de Volkskrant dat nieuwe kerncentrales op tafel liggen in de formatiegesprekken. Volgens bronnen van de Volkskrant zou het niet meer gaan om de vraag óf er een kerncentrale gebouwd moeten worden, maar om hoeveel geld er in gestoken moet worden. En dat zou dan besloten moeten worden als het regeerakkoord klaar is. Apart, […]


 • 28 september 2021: De ‘marktpartijen-willen-investeren-in-nieuwe-kerncentrale’-mythe

  Gisteren, maandag 27 september, bracht demissionair staatssecretaris van Klimaat, Dilan Yesilgöz (VVD) een bezoek aan de kerncentrale Borssele. Daar zei ze opnieuw dat er ‘verschillende commerciële partijen zijn die eventueel belangstelling hebben om nieuwe kerncentrales te bouwen’. Het lijkt daarom – voor dat dit een eigen leven gaat leiden – handig nog even het rapport […]


 • 30 maart 2021: ‘Ook geen kernenergie in Brabant!’

  Een paar weken na Groningen, is nu de volgende provincie aan de beurt in de 'misschien-daar-maar-een-kerncentrale'-fantasie. Ondanks een door hun gevraagd rapport dat duidelijk maakt dat de bouw van een kerncentrale heel lang duurt en bovendien te duur en niet rendabel is, wil het Provincie bestuur van Noord-Brabant onder leiding van FvD toch inzetten op […]


 • 2 maart 2021: WISE en Laka: Kernenergie is een afleiding van de energietransitie 

  Kernenergie is teruggebracht in het Nederlandse energiedebat. De VVD, PVV, het CDA en FvD hielden in de verkiezingsdebatten - bij de NOS en RTL - een pleidooi voor kernenergie. Volgens milieuorganisaties WISE en Laka is het opnieuw praten over kernenergie een afleidingsmanoeuvre om de noodzakelijke energietransitie uit te stellen en door te gaan met business […]