Nijpels: kernenergie kan geen rol spelen in klimaatakkoord

Het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord gaat uit van volledige elektrificatie van huishoudens en industrie. Oud-milieuminister en VVD’er Ed Nijpels die de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord in goede banen moet leiden, benadrukte in een gesprek met de Tweede Kamer, dat kernenergie geen onderwerp van discussie is in de onderhandelingen. Volgens Nijpels biedt het regeerakkoord geen ruimte voor kernenergie (inclusief thorium) en is het bovendien nog maar de vraag of problemen rondom afval en kosten afdoende kunnen worden opgelost. En dan nog: ‘schone’ kerncentrales (zoals Nijpels dat noemt) kunnen op zijn vroegst pas over 25 tot 30 jaar opgeleverd worden, te laat om aan de doelen van Parijs te voldoen. Het concept Klimaatakkoord wordt half juli verwacht en heeft als hoofdopdracht het reduceren van de CO₂-uitstoot: die moet voor 2030 met 49% zijn gedaald ten opzichte van 1990.

Oud-milieuminister Nijpels kreeg op het laatst nog een vraag van Mulder (CDA) over "nucleaire mogelijkheden': de inzet van thorium (kernenergie) in de transitie. Nijpels antwoordde (vanaf 1:11:01) dat dat niet in de opdracht van de Energieberaad zit; er staat niets over in het regeerakkoord: ‘en dat is niet voor niets’. Maar hij vind het principieel dom en onverstandig om ook maar iets uit te sluiten.

Nijpels over kernenergie/thorium
"Maar als we het hebben over thorium, hebben we het over de vijfde generatie kerncentrales; we zijn nu bij derde/vierde generatie. Heel veel vragen en problemen die opgelost moeten worden, maar áls de vijfde generatie er al komt: áls die inherent veilig zijn; áls het afvalprobleem dan opgelost is; wat zijn dan de kosten? En alle experts zeggen: kernenenergie wordt zo kostbaar dat het nooit de slag kan winnen met duurzame energie.
Maar stel dat dat allemaal positief is (‘even een sprookje’) en dat de kosten 'door miraculeus ingrijpen van de hemel’ even hoog of even laag zijn als duurzame energie, dan heb je nog het tijdsaspect: dan duurt het 25 of 35 jaar ontwikkelingsfase afhankelijk van de wetenschapper die je daarover spreekt. Daarmee kan het niet ingezet worden voor Parijs. Dat is een tamelijk consistent verhaal. Als het al zou komen komt het in ieder geval te laat."