NRG meldt incident na 12 dagen; ANVS wacht 2 maanden met publiceren

12 september schoof een sluisdeur in de Hot Cell Laboratories (HCL) bij NRG in Petten onbedoeld open. Twaalf dagen later meldt NRG dit aan de nucleaire toezichthouder ANVS. De ANVS heeft vervolgens meer dan twee maanden nodig heeft om het incident op haar website en via Twitter te publiceren. Merkwaardig. Ter vergelijking: afgelopen vrijdag vrijdag, 30 november, was er een vergelijkbaar incident in een faciliteit in België. Na het weekend publiceerde de Belgische toezichthouder FANC op maandag 3 december de bijzonderheden en INES-classificatie op haar website. Het is niet duidelijk waarom NRG 12 dagen wacht met melden aan de ANVS én waarom de ANVS vervolgens meer dan twee maanden nodig heeft alvorens het incident te publiceren. Deze vertraging is niet voor het eerst.

De sluisdeur die op 12 september open geschoven werd, bevindt zich tussen een voor medewerkers toegankelijke werkruimte en een blok hot cells (verwerkingsruimten voor hoogradioactieve stoffen). De deur schoof open op het moment dat net een schuif geopend was om de luchtdruk in de sluisruimte te laten dalen tot die van de hot cell. hierdoor ontstond  een kleine opening tussen de hot cell en de werkruimte. Doordat de schuif weer snel is gesloten, is de onderdruk in de hot cell niet opgeheven en was er geen risico op verspreiding van radioactieve stoffen naar de werkruimte. Uit onderzoek door NRG bleek dat de deur niet was voorzien van een werkende 'interlock' die het tegelijk openen van de deur en de schuif moet voorkomen. De interlock had bij het vervangen van de deur geïnstalleerd moeten worden. Dit is niet gebeurd en bij oplevering niet gesignaleerd door NRG.

Ondanks het meerdere malen niet signaleren van het ontbreken van deze veiligheidsmaatregelen wordt het incident door ANVS op de INES schaal een 0 ('geen relevantie voor de veiligheid') gegeven.

Het incident in de Belgische IRE is door het FANC ingeschaald als INES 1. NRG zelf lijkt te zijn gestopt met het publiceren van incidenten.

Vorige week nog stelden we vast dat de ANVS meer dan een maand nodig had om een verstoring bij kerncentrale Borssele te publiceren. Het is niet duidelijk waarom de Nederlandse toezichthouder zoveel meer tijd nodig heeft dan haar Belgische collega's om het publiek te informeren over incidenten.