NRG: sanering tritiumbesmetting gelukt -door interventiewaarden te verhogen

NRG kondigt aan te stoppen met de sanering van het met radioactieve tritium besmette grondwater op en rond het terrein in Petten. De tritiumbesmetting werd in 2012 ontdekt en een jaar later werd begon met de sanering. NRG gaat daar nu mee stoppen, niet omdat de grond schoon is, maar omdat de besmetting nu binnen de nieuwe -50 keer hogere- interventiewaarden valt. Het is volgens NRG “niet verstandig om wel schade in de duinen te veroorzaken met maatregelen die slechts een klein effect hebben.” Maar de veel hogere interventiewaarden was het tegemoetkomen aan de vervuiler: die was niet in staat de verontreiniging ‘binnen de perken’ te houden, waarna ‘de perken’ aangepast werden.

In het vandaag op haar website gepubliceerde persbericht ‘Tritium-sanering nadert einde’ schrijft NRG zelf dat de sanering kan stoppen omdat de nieuwe –veel hogere- saneringslimieten door de nucleaire toezichthouder zijn goedgekeurd.

De tritium-besmetting werd in 2012 ontdekt in het grondwater in de bodem bij de Hoge Flux Reactor. De oorzaak was een lekkage in een transportleiding, die alleen wordt gebruikt tijdens onderhoudsstops om bassinwater tijdelijk op te slaan in een opslagtank. Deze leiding is toen direct vervangen. Om de tritiumverontreiniging te verwijderen, is NRG in februari 2013 gestart met saneren door het oppompen van grondwater. Door enorme onderschatting van het probleem twijfelachtig rekenwerk bleek al snel dat de besmetting niet bleef binnen de door NRG zelf voorgestelde limieten. Waarna de interventiewaarden met een factor 50 verhoogd werden door de nucleaire toezichthouder ANVS en nadat ook de staatssecretaris Van Veldhoven akkoord ging met het Plan van Aanpak kan NRG nu trots mededelen dat de sanering haar einde nadert.

NRG zegt het zo: “Meer dan een jaar geleden zagen we dat de concentraties tritium in het grondwater sterk afnamen en de sanering minder effectief werd. Op dat moment hebben wij het verzoek ingediend bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) om op risico gebaseerde saneringslimieten te mogen gebruiken en een vernieuwd plan van aanpak op te stellen om de tritiumsanering te kunnen afbouwen.

Het was het tegemoet komen aan de vervuiler: die is niet in staat geweest de verontreiniging ‘binnen de perken’ te houden en dus werden ‘de perken’ aangepast.