PS N-Holland: Coalitiepartijen nog niet klaar voor Pallas

Het vertrouwen over een goede afloop voor de Pallas reactor in het Noord-Hollandse Petten is in de Provinciale Staten verder afgenomen. Gisteravond bleek dat provinciale coalitiepartijen D66 en PvdA eerst weer met hun fractie willen overleggen voor ze een definitief standpunt innemen over het uitbetalen van het laatste deel van de lening van de provincie aan Pallas. Ook het wantrouwen in het committment van het Rijk aan Pallas neemt toe. Volgens Gedeputeerde Bond (CDA) is dat wantrouwen onterecht: “Aan Pallas is €40 miljoen gegeven, aan Lighthouse geen cent. Duidelijker kan niet.”

De D66 fractie in de Provinciale Staten is ongerust of het Rijk nog wel vol voor Pallas gaat. Het Rijk zit, volgens D66'er De Groot, 'in een zetel': in tegenstelling tot de provincie – die die 40 miljoen leent om hoogwaardige werkgelegenheid te behouden (overigens nu opeens wel een beetje een gelegenheidsargument) is het belangrijkste belang van het Rijk de leveringszekerheid van medische isotopen. Met dat in het achterhoofd kan het Rijk over twee jaar kiezen tussen Pallas of Lighthouse. Gedeputeerde Bond (CDA) bestreed dat ‘te vuur en te zwaard’. Volgens hem heeft het Rijk al lang voor Pallas gekozen: “Aan Pallas is 40 miljoen gegeven, aan Lighthouse geen cent. Duidelijker kan niet.” Maar daarmee was D66 niet overtuigd: ‘volgens het Strategy& rapport is Lighthouse eerder, goedkoper, schoner, is hun business plan beter en zijn het elkaars concurrenten.’

Doordat D66 en ook coalitiegenoot PvdA nog geen standpunt hebben ingenomen en eerst intern overleg willen, is er nog geen go voor het uitbetalen van de laatste tranche. De fracties vergaderen later deze week. Zie ook dit verslag in de regionale pers.

Al met al een merkwaardige discussie, ook gezien het feit dat de beslissing over verlenging van de lening – die zou eigenlijk op 1 januari 2019 al terugbetaald moet zijn- uitgesteld is. "Maar", zo merkte Klein van CU/SGP op, "hoe kunnen we nu beslissen om die laatste tranche van €17,5 miljoen uit te betalen, als de hele lening feitelijk over drie maanden terugbetaald moet worden. Pallas heeft dat geld duidelijk niet, dus hoe denken we dat dan terug te krijgen?"

De beslissing om de terugbetaaltermijn te verlengen tot 1 juli 2020 moet later dit jaar genomen worden. Die datum, 1 juli 2020, is, zo werd ook duidelijk, ‘natte vinger werk’. Omdat men er nu vanuit gaat dat private investeerders niet eerder dan begin 2021 (hoe vaak is dat nu al wel niet uitgesteld?) moet er daarom waarschijnlijk nog een ‘overbruggingskrediet’ komen. Volgens Bond gaat de provincie verder geen cent aan Pallas uitgeven.

Myrrha
De beslissing van de Belgische overheid om €558 miljoen te investeren in het Myrrha-project kwam natuurlijk ook ter sprake. Er was wat onduidelijkheid over of en hoe Myrrha genoemd was in de business case (die de PS-leden vertrouwelijk hebben ingezien). Zo wilde Klein (CU/SGP) nog een keer de mogelijkheid om de Pallas business case daarop na te lezen. Gedeputeerde Bond was daarvan niet geporteerd, en betwiste het feit dat er nieuwe informatie was. In de business case, zo zei hij, werd Myrrha genoemd en dat de productie van medische isotopen zou starten in 2037!
Maar dat is natuurlijk niet in steen gebeiteld. Het zou zo maar kunnen dat die datum flink naar voren gehaald wordt als er een tekort dreigt of als er een business model gezien wordt. En of het een verstandig besluit is om 2 productiereactoren dicht bij elkaar in West-Europa te hebben die ieder voor zich een groot deel van de wereldbehoefte kunnen gaan dekken?
Of zoals Zoon van de Partij voor de Dieren zei; “gaan we nu een wedstrijdje Nederland-België doen en elkaar kapot concurreren?