PZEM voldoet niet aan afspraken voor langer openblijven Borssele


68.800 ton aan CO₂-besparing niet uitgevoerd

Zeeuws energiebedrijf PZEM voldoet niet aan de afspraken voor het langer openblijven van de kerncentrale Borssele. De dure stroom uit de kerncentrale zorgt ervoor dat het bedrijf te weinig extra investeert in duurzame energie en CO₂-reductie. Het bedrijf heeft 68.800 ton aan CO₂-besparing niet uitgevoerd. Dit concludeert een onderzoekscommissie naar die verplichtingen. Ook zijn er wel vraagtekens te stellen of de projecten die gerealiseerd zijn wel ‘additioneel’ zijn: ze liggen ‘relatief dicht bij de kernactiviteiten’. Gisteren bleek al dat het convenant waarin de afspraken voor het langer open blijven van de kerncentrale tot 2034 niet meer dan een wassen neus zijn.

In het Borssele convenant uit 2006 is afgesproken dat de kerncentrale Borssele in bedrijf kan blijven tot 2034 indien de centrale blijft behoren tot “de 25% veiligste watergekoelde en watergemodereerde vermogensreactoren in de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en Canada” en dat de aandeelhouders van vergunninghouder EPZ “extra inspanningen zullen plegen om additionele CO₂-besparingen te realiseren”. Die aandeelhouders zijn op dit moment PZEM (70%) en RWE (30%).

Uit het eindrapport van de Commissie Additioneel innovatieve Projecten (AIP) uit september 2017, maar vandaag naar de Kamer gestuurd door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, wordt duidelijk dat alles veel langer duurde dan afgesproken was in het convenant; daarom waren al eerder de termijnen verlengd van 2014 naar 2017.

Maar belangrijker is de constatering dat “PZEM niet aan haar verplichtingen heeft voldaan”. Niet bij het bedrag dat extra geïnvesteerd moet worden in “additionele innovatieve projecten, die bijdragen aan een duurzame energiehuishouding in Nederland” en ook niet in ”additionele besparing van CO₂” door die additionele projecten.

Het rapport en de brief van de minister naar de Kamer maakt duidelijk dat PZEM maar €81,4 miljoen in plaats van de overeengekomen €140 miljoen investeerde. Dankzij de Duitse aandeelhouder RWE is het totaal toch nog meer dan de vereiste €200 miljoen. Nog meer in gebreke blijft PZEM bij de andere voorwaarde. Bij de besparing van CO₂ levert PZEM zo’n slechte prestatie dat –ondanks het ruim voldoen door RWE aan haar deel- het totaal ver achterblijft: realisatie: 0,26 Mton in plaats van 0,47 Mton. PZEM levert slechts een schamele 0,07 Mton CO₂-reductie.

De Commissie AIP constateert dat de gerealiseerde projecten, die een positieve bijdrage leveren aan de verminderde uitstoot van CO₂, zich “bevinden in het domein van windenergie en groen gas”. En stelt vervolgens: “[D]e projecten bevinden zich relatief dicht bij de kernactiviteiten van de twee bedrijven en vallen onder de generieke stimuleringsmaatregelen van de overheid.” Met andere (niet uitgesproken) woorden: het hoort gewoon bij het bedrijf –en wordt nog gesubsidieerd ook door de overheid- en er is niet (of nauwelijks) sprake van de afgesproken ‘additionaliteit’ van de projecten.

Dure atoomstroom nekt investeringen in duurzaam
Het rapport is duidelijk over de oorzaken, de “winstgevende exploitatie van de kerncentrale” die wegviel door “de verslechterde omstandigheden op de elektriciteitsmarkt”.
In de woorden van de Commissie AIP: “Wat in het kader van het Convenant een grote rol speelt is dat sinds het aangaan van het Convenant het economisch tij veranderde, waardoor de convenantspartijen terughoudender werden om projecten te initiëren en de economie van in gang gezette projecten in een ander daglicht kwam te staan. Toen ook nog de elektriciteitsmarkt zich ontwikkelde tot een markt waar de bedrijfsvoering van grote elektriciteitscentrales marginaal tot verliesgevend werd, nam de bij afsluiting van het Convenant voorziene winstgevendheid van de kerncentrale Borssele af. De door RWE en PZEM voorziene basis van een winstgevende exploitatie van de kerncentrale viel weg.

Conclusie is dat op “individueel bedrijfsniveau RWE” ruimschoots aan de verplichtingen heeft voldaan maar dat -in de woorden van de minister- “PZEM noch aan haar financiële verplichting noch aan haar CO₂-reductieverplichting heeft voldaan.”

En nu?
Zoals we gisteren als concludeerden is na de weigering van de Raad van State om de voorwaarden uit het Borssele-convenant op te nemen in de vergunning voor de kerncentrale, het convenant niets meer dan een wassen neus. Of...

Dit bericht werd geplaatst in Borssele, Borssele Convenant, Broeikasgas & CO₂-uitstoot, PZEM en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 15 september 2020: EPZ: Borssele kan langer in bedrijf, maar moet wel geld bij

  Kerncentrale Borssele kan volgens exploitant technisch misschien wel langer openblijven dan 2033, dat moet verder onderzocht, maar dan moet er wel geld bij. Dat is ongeveer de boodschap die minister Wiebes krijgt op zijn vraag aan exploitant EPZ of een levensduurverlenging mogelijk is. Die vraag kwam naar aanleiding van een motie om de benodigde aanpassing […]


 • 30 juni 2020: Wientjes: Zeeland verliest tot 2033 aan kerncentrale Borssele

  Afgelopen vrijdag presenteerde Bernhard Wientjes zijn rapport "Wind in de zeilen ~ Een nieuwe start". De commissie Wientjes onderhandelde een compensatiepakket voor de provincie Zeeland die een marinierskazerne misliep. Een van de punten waar de provincie graag een oplossing voor zou hebben is de verliesgevende kerncentrale Borssele. De Provincie en Zeeuwse gemeenten zijn eigenaar van […]


 • 15 juni 2020: Nederland koerst af op internationale flater levensduurverlenging Borssele

  Uit een brief van Staatssecretaris van Veldhoven blijkt dat haar ministerie grip heeft verloren op hoe fouten bij de levensduurverlenging van een kernreactor kunnen worden voorkomen. En dat terwijl de staatssecretaris eerder nog volhield dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele tot 2033 volgens het boekje was verlopen. Afgelopen najaar zette ze een wijziging van de […]


 • 28 januari 2020: Wij van de kerncentrale, willen de kerncentrale!

  Je kon er op wachten, zeker nadat de VVD op werkbezoek was geweest vorige week: de roep om kerncentrale Borssele langer open te houden. Dhr. Wolters, directeur, wil het dolgraag. Verdienmodel, namelijk. Voor hem dan, niet voor de Zeeuwen die in de jaren zeventig en tachtig miljoenen (geschat wordt 30 miljoen gulden per jaar) meer […]


 • 23 december 2019: PZEM lijdt opnieuw verlies aan kerncentrale Borssele

  Dit jaar leidt PZEM opnieuw verlies aan kerncentrale Borssele. Dat verlies wordt gemaskeerd door het dividend van waterbedrijf Evides, waar PZEM ook aandelen van bezit. Alleen door dit dividend komt PZEM als geheel uit de rode cijfers. Het voortdurende verlies van PZEM op de kerncentrale blokkeert de overname van waterbedrijf Evides door de provincie Zeeland […]


 • 30 augustus 2019: Borssele, gebrek aan inspraak en een boze VN-brief

  Afgelopen week meldde de ANVS aan het Zeeuwse PZC dat kerncentrale Borssele een geldige vergunning heeft en dus niet illegaal draait. De nucleaire toezichthouder reageert daarmee op een bericht in Business Insider Duitsland dat achttien kerncentrales in de Europese Unie niet beschikken over een geldige vergunning. Er is echter wel degelijk wat aan de hand […]