RCC: EPZ moet claim over militair uranium intrekken

EPZ, de exploitant van kerncentrale Borssele, mag op haar website niet schrijven dat Borssele “militair uranium onschadelijk maakt”. Dat heeft de Reclame Code Commissie bepaald na een klacht van Stichting Laka. Militair uranium wordt in de kerncentrale omgezet in hoogradioactief afval, en dat is met de beste wil van de wereld niet ‘onschadelijk’ te noemen. Het verweer van EPZ, dat het bij haar website niet om reclame maar om informatie gaat is door de RCC van tafel geveegd. EPZ heeft ondertussen de website aangepast.

Op 1 oktober heeft de Reclame Code Commissie* bepaald dat EPZ de claim “In onze kerncentrale wordt militair uranium onschadelijk gemaakt door er elektriciteit mee te maken” een absolute mileuclaim is die in strijd is met artikel 3 van de Milieu Reclame Code. Stichting Laka, een milieuorganisatie, had een klacht tegen ingediend omdat dat uranium wordt omgezet in hoogradioactief afval. De RCC stelt dat “[N]iet is weersproken dat de kerncentrale hoogradioactief afval produceert, waarvan niet kan worden gezegd dat dit onschadelijk is voor het milieu”.

EPZ stelde dat het hier helemaal niet gaat om reclame: “De website www.epz.nl heeft louter informatieve en geen commerciële doeleinden.” Dit verweer wordt door de RCC afgewezen: “De uiting maakt deel uit van de voor een ieder toegankelijke en kennelijk voor een breed publiek bestemde website van EPZ, en heeft naar het oordeel van de Commissie onmiskenbaar (mede) als doel om bij de bezoeker van de website bij te dragen aan een positief beeld van EPZ en de door haar geëxploiteerde kerncentrale. Hierdoor heeft de uiting een aanprijzend karakter met betrekking tot (de diensten van) EPZ, en moet de uiting aangemerkt worden als reclame”.

EPZ heeft de gewraakte tekst nu aangepast naar "In onze kerncentrale wordt voormalig militair uranium ingezet als brandstof voor elektriciteitsproductie".