Staatssecretaris: sanering tritiumbesmetting gelukt door verhogen normen

Van Veldhoven laat weten dat “de in 2014 gestelde saneringsnorm (100 Bq/L) gebaseerd [was] op de toenmalige verwachting van de effectiviteit van de sanering”. Uitdrukkelijk op advies van NRG zelf dus, die al snel daarna toe moest geven het volledig fout te hebben ingeschat waarna de interventiewaarde met een factor 50 verhoogd werd tot 5000 Bequerel per liter. 18 juni werd door de staatssecretaris het op de nieuwe interventiewaarden gebaseerde nieuwe Plan van aanpak goedgekeurd.

En maand later, 23 juli, liet NRG trots weten dat de sanering van de tritiumbesmetting op haar terrein het einde nadert. Maar dat komt niet doordat de sanering zo succesvol was, maar door die verhoging va de interventiewaarden. Dat moet ook Van Veldhoven toegeven in haar beantwoording van de vragen gesteld door Beckerman (SP)  naar aanleiding van de berichten die Laka erover schreef. Ze schrijft: "Wanneer in het grondwater gedurende een jaar uitsluitend concentraties lager dan het niveau van de operationele saneringslimiet (3000 Bq/L) worden gemeten, zal NRG de uitvoering van de sanering stopzetten."

Een poging tot greenwashing door NRG gecounterd, want ook de regionale pers schreef er uiteindelijk kritisch over: sanering tritiumbesmetting valt tegen en alleen door de nieuwe verhoogde norm kan NRG stoppen.