Tritium-besmetting NRG: opruimen lukt niet? Verhogen we de norm toch!

Het grondwater binnen en buiten het terrein van NRG in Petten is besmet met het radioactieve tritium, dat weggelekt uit de hoge flux reactor. In 2017 bleek dat de besmetting veel ernstiger was dan door NRG berekend en moest ijlings de norm verhoogd worden van 100 tot 5000 becquerel per liter (50 keer zo veel!). Nu is door de nucleaire toezichthouder het Plan van Aanpak voor de sanering goedgekeurd. Het is het tegemoet komen aan de vervuiler: die is niet in staat geweest de verontreiniging ‘binnen de perken’ te houden en dus worden ‘de perken’ aangepast.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft het Plan van Aanpak van NRG over de sanering van de tritiumbesmetting binnen en buiten het terrein in Petten goedgekeurd.
Soms is het belangrijker om te kijken naar hoe en waarom een besluit is genomen dan naar de maatregelen die voortkomen uit dat nieuwe besluit. Zoals hier.

Falen van NRG...
De tritiumbesmetting is een dossier waarin NRG op alle fronten faalt en blundert; we hebben het in 2017 uitgebreid beschreven. In 2012 stelt NRG zelf de saneringsnorm van 100 Bq/l voor, omdat NRG (“De bijna 500 medewerkers hebben hoogwaardige kennis en zijn innovatief” aldus de NRG website) berekend heeft dat men daar ruimschoots aan kan voldoen… In maart 2014 gaat de minister hiermee akkoord en wil dan ook echt handhaven op die 100 Bq/l: "Indien de saneringsnorm van 100 Bq/l op de terreingrens van de OLP of daarbuiten overschreden wordt, zal NRG haar plan van aanpak moeten aanpassen, zodat wel aan de norm van 100 Bq/l voldaan wordt." Uit dezelfde brief van de minister: "Deze norm is afgeleid van richtlijn 98/83/EG, betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water."

...en falen van handhaving
Kort nadat minister kamp deze strenge woorden schreef werd bekend dat alle berekeningen en verwachtingen van NRG er flink naast zaten: over de ernst van de besmetting; over de verspreiding van de grondwaterbesmetting; over de hoeveelheid weggelekt tritium; etc. Het RIVM rapport is een opsomming van fouten.

In april 2017 moet NRG toegeven dat het opruimen niet erg lukt en zo kon gebeuren dat op een zonnige dag in mei 2017 de nucleaire toezichthouder aankondigde dat de interventiewaarden voor sanering voor de tritiumbesmetting buiten het terrein met een factor 50 verhoogd werd.
Niets zo veranderlijk als interventiewaarden, blijkbaar.