Urenco: geen controle van afvalwater

20 november meldt Urenco aan de ANVS dat die dag een hoeveelheid afvalwater niet is gecontroleerd op de samenstelling van de daarin aanwezige uraniumresten voordat het water  naar een transporttank werd overgepompt. Hiermee is sprake van een overschrijding van de veiligheidstechnische specificaties van het bedrijf; een gebeurtenis die bij de ANVS gemeld moet worden. Het duurt wederom een maand voordat ANVS het publiek maakt.

Een maand na de melding op 20 november laat ANVS weten dat er een 'gebeurtenis' plaatsvond bij een reinigingsinstallatie voor onderdelen uit de uraniumverrijkingsfabriek. Daarin worden onderdelen in opeenvolgende vloeistofbaden gereinigd. Het spoelwater in deze vloeistofbaden kan kleine hoeveelheden uraniumresten bevatten. Periodiek en voor geplande onderhoudswerkzaamheden wordt het spoelwater uit één van de vloeistofbaden overgepompt naar een transporttank en vervolgens afgevoerd naar de radioactief afvalwaterverwerking. Voorafgaand aan het overpompen in een transporttank moet de hoeveelheid en samenstelling van de uraniumresten in het afvalwater worden gemeten.

Urenco geeft aan dat per abuis voorafgaand aan het overpompen een handmatige afsluiter in een leiding tussen twee gekoppelde vloeistofbaden is geopend, waardoor onbedoeld ook de inhoud van het naastgelegen vloeistofbad is overgepompt naar de transporttank. De inhoud van dit naastgelegen vloeistofbad was niet vooraf gecontroleerd op de hoeveelheid en samenstelling van de aanwezige uraniumresten.

Deze keer heeft de ANVS een maand nodig om de melding te publiceren.