Aanrijtijd politie cruciaal voor beveiliging kerncentrale

Hoewel er nog wel een aantal verbeterpunten zijn, is de minister van Justitie en Veiligheid tevreden over de beveiliging van Borssele en andere nucleaire inrichtingen. De aanrijtijd van de politie is hierbij van groot belang. Uit een recent overzicht van aanrijtijden blijkt dat, in de gemeente, Borssele de politie de norm van 15 minuten slechts in 66% van de gevallen haalt.

Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, stuurde de Kamer een evaluatie over de beveiliging van nucleaire inrichtingen. Dit betreft de beveiliging van kerncentrale Borssele, de COVRA, Urenco, het NRG-complex in Petten en kerncentrale Dodewaard. De eerste verantwoordelijkheid voor de beveiliging van deze inrichtingen ligt, uiteraard, bij de uitbaters. Zij zijn daarmee ook verantwoordelijk voor de goede aansluiting van hun interne beveiliging op de externe beveiliging, door de politie: “[D]e nucleaire inrichting moet zoveel weerstand bieden dat een tijdige respons van de politie mogelijk is”. De beveiliging staat of valt daarmee bij de goede aansluiting op de beveiliging door de politie. Cruciale factor hierbij is de aanrijtijd van de politie.

Uit een overzicht van aanrijtijden blijkt dat de Gemeente Borsele vaak niet binnen de wettelijke normtijd bereikt wordt. In slechts 66% van de keren is de politie op tijd, dus binnen 15 minuten, aanwezig. Volgens de norm moet dat bij 90% van de meldingen het geval zijn.

Een aantal uitbaters lijkt in hun beveiliginsplannen toch uit te zijn gegaan van de landelijke streefnorm voor spoedmeldingen, 15 minuten, en niet van realistische aanrijtijden. De ANVS stelt voor dat de politie, met praktijkmetingen, aanrijdtijden vaststelt, zodat de uitbaters daar voor hun interne beveiliging rekening mee gaan houden.

De externe beveiligingsplannen bevatten een omschrijving van de “wijze van optreden van de politie in die gevallen waarin de dreiging bij een nucleaire inrichting zulke extreem gewelddadige of andere vormen aanneemt, dat daar op eigen kracht door de nucleaire inrichting geen weerstand tegen kan worden geboden.” De precieze plannen zijn, uiteraard, geheim.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, Borssele, Kernenergiewet en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 30 augustus 2019: Borssele, gebrek aan inspraak en een boze VN-brief

  Afgelopen week meldde de ANVS aan het Zeeuwse PZC dat kerncentrale Borssele een geldige vergunning heeft en dus niet illegaal draait. De nucleaire toezichthouder reageert daarmee op een bericht in Business Insider Duitsland dat achttien kerncentrales in de Europese Unie niet beschikken over een geldige vergunning. Er is echter wel degelijk wat aan de hand […]


 • 30 juli 2019: Bedrijfsduurverlenging zonder inspraak mag niet. En Borssele?

  Gisteren oordeelde het het Europese Hof van Justitie dat de kerncentrales Doel-1 en Doel-2 in België geen bedrijfsduurverlenging hadden mogen krijgen zonder een milieueffectprocedure met grensoverschrijdende inspraakmogelijkheden. Maar hoe zit het dan met kerncentrale Borssele? Die had toch ook een levensduurverlenging zonder inspraakprocedure? Het wachten lijkt op een lopende beroepsprocedure tegen de laatst afgegeven vergunning. […]


 • 26 april 2019: Stas erkent: Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met Verdrag

  Na onderzoek van vijf maanden is staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele inderdaad in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Haar voorganger, Pieter van Geel, had met het Borssele Convenant in 2006 vastgelegd dat de kerncentrale 20 jaar langer open mocht […]


 • 25 maart 2022: IenW wil kader voor retour kernafval kerncentrale Borssele

  Terwijl kerncentrale Borssele al decennia verbruikte splijtstof in Frankrijk laat opwerken om daarna het hoog radioactieve restafval bij de COVRA te stallen, gaat staatssecretaris van IenW Heijnen (CDA) nu pas een kader voor de acceptatie van dit opwerkingsafval ontwikkelen. De reden hiervoor is dat EPZ, de exploitant van kerncentrale Borssele, onlangs toestemming heeft gevraagd om […]


 • 11 maart 2022: HFR offline vanwege doorgeroest experimenteersysteem

  Zoals verzocht door NRG, heeft de ANVS woensdag per direct, dus zonder inspraak, de vergunning van de HFR gewijzigd, waarmee de kernreactor, volgens planning van NRG, per donderdag 17 maart weer in werking zou kunnen gaan. Nu is wel voor het eerst duidelijk wat er precies kapot was: een koelleiding naar een bestralingsexperimenten-opstelling buiten de kernreactor […]


 • 8 november 2021: Bestuursdwang kernreactorexploitant NRG om “bewust risiconemend gedrag”

  De ANVS heeft aan NRG in Petten in september een last onder dwangsom opgelegd omdat de kernreactorexploitant bewust een risicovolle situatie in stand liet. NRG moest van de ANVS binnen drie maanden een vloeistofkerende vloer aanleggen bij een dieseltank en als ze dat niet zouden doen, een dwangsom van € 5.000,- per maand betalen. De […]