Aanrijtijd politie cruciaal voor beveiliging kerncentrale

Hoewel er nog wel een aantal verbeterpunten zijn, is de minister van Justitie en Veiligheid tevreden over de beveiliging van Borssele en andere nucleaire inrichtingen. De aanrijtijd van de politie is hierbij van groot belang. Uit een recent overzicht van aanrijtijden blijkt dat, in de gemeente, Borssele de politie de norm van 15 minuten slechts in 66% van de gevallen haalt.

Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, stuurde de Kamer een evaluatie over de beveiliging van nucleaire inrichtingen. Dit betreft de beveiliging van kerncentrale Borssele, de COVRA, Urenco, het NRG-complex in Petten en kerncentrale Dodewaard. De eerste verantwoordelijkheid voor de beveiliging van deze inrichtingen ligt, uiteraard, bij de uitbaters. Zij zijn daarmee ook verantwoordelijk voor de goede aansluiting van hun interne beveiliging op de externe beveiliging, door de politie: “[D]e nucleaire inrichting moet zoveel weerstand bieden dat een tijdige respons van de politie mogelijk is”. De beveiliging staat of valt daarmee bij de goede aansluiting op de beveiliging door de politie. Cruciale factor hierbij is de aanrijtijd van de politie.

Uit een overzicht van aanrijtijden blijkt dat de Gemeente Borsele vaak niet binnen de wettelijke normtijd bereikt wordt. In slechts 66% van de keren is de politie op tijd, dus binnen 15 minuten, aanwezig. Volgens de norm moet dat bij 90% van de meldingen het geval zijn.

Een aantal uitbaters lijkt in hun beveiliginsplannen toch uit te zijn gegaan van de landelijke streefnorm voor spoedmeldingen, 15 minuten, en niet van realistische aanrijtijden. De ANVS stelt voor dat de politie, met praktijkmetingen, aanrijdtijden vaststelt, zodat de uitbaters daar voor hun interne beveiliging rekening mee gaan houden.

De externe beveiligingsplannen bevatten een omschrijving van de “wijze van optreden van de politie in die gevallen waarin de dreiging bij een nucleaire inrichting zulke extreem gewelddadige of andere vormen aanneemt, dat daar op eigen kracht door de nucleaire inrichting geen weerstand tegen kan worden geboden.” De precieze plannen zijn, uiteraard, geheim.