Aanrijtijd politie cruciaal voor beveiliging kerncentrale

Hoewel er nog wel een aantal verbeterpunten zijn, is de minister van Justitie en Veiligheid tevreden over de beveiliging van Borssele en andere nucleaire inrichtingen. De aanrijtijd van de politie is hierbij van groot belang. Uit een recent overzicht van aanrijtijden blijkt dat, in de gemeente, Borssele de politie de norm van 15 minuten slechts in 66% van de gevallen haalt.

Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, stuurde de Kamer een evaluatie over de beveiliging van nucleaire inrichtingen. Dit betreft de beveiliging van kerncentrale Borssele, de COVRA, Urenco, het NRG-complex in Petten en kerncentrale Dodewaard. De eerste verantwoordelijkheid voor de beveiliging van deze inrichtingen ligt, uiteraard, bij de uitbaters. Zij zijn daarmee ook verantwoordelijk voor de goede aansluiting van hun interne beveiliging op de externe beveiliging, door de politie: “[D]e nucleaire inrichting moet zoveel weerstand bieden dat een tijdige respons van de politie mogelijk is”. De beveiliging staat of valt daarmee bij de goede aansluiting op de beveiliging door de politie. Cruciale factor hierbij is de aanrijtijd van de politie.

Uit een overzicht van aanrijtijden blijkt dat de Gemeente Borsele vaak niet binnen de wettelijke normtijd bereikt wordt. In slechts 66% van de keren is de politie op tijd, dus binnen 15 minuten, aanwezig. Volgens de norm moet dat bij 90% van de meldingen het geval zijn.

Een aantal uitbaters lijkt in hun beveiliginsplannen toch uit te zijn gegaan van de landelijke streefnorm voor spoedmeldingen, 15 minuten, en niet van realistische aanrijtijden. De ANVS stelt voor dat de politie, met praktijkmetingen, aanrijdtijden vaststelt, zodat de uitbaters daar voor hun interne beveiliging rekening mee gaan houden.

De externe beveiligingsplannen bevatten een omschrijving van de “wijze van optreden van de politie in die gevallen waarin de dreiging bij een nucleaire inrichting zulke extreem gewelddadige of andere vormen aanneemt, dat daar op eigen kracht door de nucleaire inrichting geen weerstand tegen kan worden geboden.” De precieze plannen zijn, uiteraard, geheim.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, Borssele, Kernenergiewet en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 30 augustus 2019: Borssele, gebrek aan inspraak en een boze VN-brief

  Afgelopen week meldde de ANVS aan het Zeeuwse PZC dat kerncentrale Borssele een geldige vergunning heeft en dus niet illegaal draait. De nucleaire toezichthouder reageert daarmee op een bericht in Business Insider Duitsland dat achttien kerncentrales in de Europese Unie niet beschikken over een geldige vergunning. Er is echter wel degelijk wat aan de hand […]


 • 30 juli 2019: Bedrijfsduurverlenging zonder inspraak mag niet. En Borssele?

  Gisteren oordeelde het het Europese Hof van Justitie dat de kerncentrales Doel-1 en Doel-2 in België geen bedrijfsduurverlenging hadden mogen krijgen zonder een milieueffectprocedure met grensoverschrijdende inspraakmogelijkheden. Maar hoe zit het dan met kerncentrale Borssele? Die had toch ook een levensduurverlenging zonder inspraakprocedure? Het wachten lijkt op een lopende beroepsprocedure tegen de laatst afgegeven vergunning. […]


 • 26 april 2019: Stas erkent: Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met Verdrag

  Na onderzoek van vijf maanden is staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele inderdaad in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Haar voorganger, Pieter van Geel, had met het Borssele Convenant in 2006 vastgelegd dat de kerncentrale 20 jaar langer open mocht […]


 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]


 • 15 september 2020: EPZ: Borssele kan langer in bedrijf, maar moet wel geld bij

  Kerncentrale Borssele kan volgens exploitant technisch misschien wel langer openblijven dan 2033, dat moet verder onderzocht, maar dan moet er wel geld bij. Dat is ongeveer de boodschap die minister Wiebes krijgt op zijn vraag aan exploitant EPZ of een levensduurverlenging mogelijk is. Die vraag kwam naar aanleiding van een motie om de benodigde aanpassing […]


 • 1 juli 2020: Tweede Kamer zwalkt: Nu mag Borssele weer langer openblijven

  Heeft het jaar 2033 als sluitingsdatum van kerncentrale Borssele toch maar mooi tien jaar in de Kernenergiewet gestaan! In 2010 werd de Kernenergiewet nog gewijzigd opdat Borssele eind 2033 haar deuren zou sluiten. Gisteren stemde een Kamermeerderheid voor de CDA-VVD motie waarin de regering wordt gevraagd om 'voor te bereiden dat de levensduurverlenging van kerncentrale […]