ACM onderzoekt handel met voorkennis PZEM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft eind maart een inval gedaan bij elektriciteitsmaatschappij PZEM. De inval draaide om mogelijke handel met voorkennis door het niet of onvolledig publiceren van beschikbaarheid van energiecentrales van PZEM. Die beschikbaarheid moet gepubliceerd worden in het kader van de Europese REMIT-verordening. PZEM is eigenaar van onder andere kerncentrale Borssele. De ACM is al in 2017 gestart met haar onderzoek, en het stond al vermeld in het PZEM Jaarverslag over 2017:

PZEM is onder de REMIT-verordening onder andere verplicht de verwachte- en onverwachte beschikbaarheid van haar centrales en wijzigingen daarin te publiceren. Dit gebeurt op
de website van PZEM. In 2017 is de ACM in dit kader een onderzoek gestart naar mogelijke overtredingen van deze verordening. Het onderzoek is op balansdatum nog niet afgerond. Momenteel worden intern al mogelijke verbeteringen aan het publicatieproces uitgewerkt, om nog beter de verwachte- en onverwachte beschikbaarheid van de centrales te publiceren. (bron)

In eerste instantie deed de ACM geen melding bij welk bedrijf de inval was, maar al snel verklaarde PZEM zelf dat de inval van de toezichthouder bij hen was.