Duitse uitstoot van broeikasgassen daalt, los van sluiting kerncentrales

(Herman Damveld) We lezen regelmatig dat het besluit van de Duitse regering om te stoppen met kernenergie een grote fout is. Op die manier zou Duitsland de klimaatdoelen namelijk niet halen. Onze analyse laat zien dat die bewering niet juist is.

Na het ongeluk met de Japanse kerncentrale bij Fukushima in 2011 besloot de Duitse regering te stoppen met kernenergie. Mensen die het niet met dat besluit eens zijn, hameren de afgelopen jaren op de klimaatgevolgen van het stoppen met kernenergie. Ze stellen dat het belangrijke broeikasgas CO2 bij kernenergie niet vrijkomt. Dat de meeste kerncentrales gesloten zijn, is in hun ogen de reden dat Duitsland de klimaatdoelen niet haalt. Om te onderzoeken of die beweringen kloppen, zijn we te rade gegaan bij de statistische afdeling van de Duitse overheidsorganisatie voor milieu, het Umweltbundesamt. i, ii, iii en iv.

Wereldwijd is afgesproken dat het gaat om klimaatdoelen in vergelijking met het jaar 1990. In dat jaar was de totale CO2-uitstoot van Duitsland 1053 miljoen ton. Die was in 2017 gedaald naar 798 miljoen ton, een vermindering van 255 miljoen ton, dat is 24%. Voorstanders van kernenergie wijzen er vooral op dat vanaf 2015 de totale CO2-uitstoot niet gedaald is. Maar in 2015 heeft Duitsland een miljoen vluchtelingen opgenomen, die allemaal net als andere Duitsers energie gebruiken. Het is goed mogelijk dat de toename van de bevolking de daling van de CO2-uitstoot afgeremd heeft. Het bewijs dat het stoppen met kernenergie de oorzaak was van de stagnatie van de CO2-uitstoot, zien we graag tegemoet. Dit nog los van het feit dat kernenergie niet CO2-vrij is, zoals we elders hebben aangetoond.

Kernenergie levert elektriciteit, net als zon en wind. De Duitse elektriciteitsproductie is toegenomen van 550 miljard kilowattuur in 1990 naar 649 miljard kilowattuur in 2018. De uitstoot van CO2 bij de productie van elektriciteit is echter gedaald van 360 miljoen ton in 1990 naar 260 miljoen ton vorig jaar. Dat komt vooral door de inzet van de bijna CO2-vrije hernieuwbare energie. De uitstoot per kilowattuur daalde in die periode van 764 naar 489 gram CO2 per kilowattuur, een vermindering van 36%.

Om de klimaatdoelen te halen moet ook in Duitsland meer gebeuren. Niet voor niets zijn er grote demonstraties van de klimaatjongeren. Maar de bewering dat stoppen met kernenergie in Duitsland strijdig is met de klimaatdoelen, is onjuist.