Financiering kernenergie uitgesloten van Groene Staatsobligaties

Kernenergie is een van de sectoren die uitgesloten zijn in de uitgangspunten voor Groene Obligaties. Groene staatsobligaties die de Nederlandse staat wil uitgeven moeten ervoor zorgen de forse investeringen die nodig zijn om het klimaatbeleid en CO2 reductie te verwezenlijken. Naast kernenergie komen ook investeringen in fossiele brandstoffen, het opwekken van energie met fossiele brandstoffen en de defensiesector niet in aanmerking als “in aanmerking komende groene uitgaven.” Dit blijkt uit de publicatie door het ministerie van Financiën van de Green Bond Framework.

Het begin april gepubliceerde 'State of the Netherlands Green Bond Framework' beschrijft het Nederlandse Green Bond Framework voor groene obligaties. Uit de Nederlandse vertaling:
"Om de klimaat ambities in Nederland te verwezenlijken zijn forse investeringen nodig. Een groene kapitaalmarkt zal een doorslaggevende rol spelen bij het mobiliseren van deze investeringen. De Nederlandse groene kapitaalmarkt heeft in de afgelopen jaren al een flinke groei doorgemaakt waarbij meer dan tien Nederlandse financiële instellingen en grote ondernemingen groene obligaties hebben uitgegeven ter waarde van bijna 20 miljard. De Nederlandse Staat wil de verdere ontwikkeling van deze markt ondersteunen met de uitgifte van een groene staatsobligatie, waarmee een solide beleggingscategorie in deze markt wordt geïntroduceerd en tegelijkertijd kritische massa aan de markt wordt toegevoegd."

In het rapport worden de uitgangspunten van groene obligaties uitgewerkt. Een aantal sectoren vallen af: “Uitgaven die direct verband houden met de productie van fossiele brandstoffen, het opwekken van energie met fossiele brandstoffen, kernenergie en de defensiesector komen niet in aanmerking als in aanmerking komende groene uitgaven.”

Deze richtlijnen zijn, zo schrijft de minister, aanvullend gecertificeerd door “het Climate Bonds Initiative, een gerespecteerde organisatie die uitgewerkte standaarden voor klimaatfinanciering heeft ontwikkeld”.