“Geen sprake” van levering aan Saoedi-Arabië door Urenco, maar wel mogelijk

Er is nu “geen sprake” van levering van verrijkt uranium door Urenco aan Saoedi-Arabië. Maar wat er precies besproken wordt in de Gemengde Commissie, de toezichtcommissie van Urenco, is vertrouwelijk. Dat antwoord de minister van Economische Zaken en Klimaat op Kamervragen van GroenLinks. De minister geeft geen antwoord op de vraag of het voorkomen kan worden dat Urenco verrijkt uranium aan Saoedi-Arabië levert. Hiermee wordt duidelijk dat de Kamer geen inspraak heeft over wat de Gemengde Commissie bespreekt. Later vandaag doet de rechter uitspraak in een door Laka aangespannen zaak over openbaarheid van stukken in de Gemengde Commissie.

Naar aanleiding van een artikel op de site van Laka stelde GroenLinks vragen aan de ministers van EZK, Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel of er sprak is van gesprekken over de mogelijke levering van verrijkt uranium aan Saoedi-Arabië in de Gemengde Commissie. De Minister van EZK, Wiebes, laat weten dat er “van levering aan Saoedi-Arabië geen sprake is.” Maar tegelijkertijd laat hij ook weten dat gesprekken in de Gemengde Commissie “vertrouwelijk” zijn.

Op de vraag of de minister bereid is de “Kamer hierover in te lichten” en te “verkennen wat de mogelijkheden zijn om te voorkomen dat Urenco verrijkt uranium aan Saoedi-Arabië zal leveren”, geven de bewindslieden geen antwoord.

Wel laat Wiebes nog weten dat Nederland al “langere tijd zeer terughoudend [is] met het leveren van wapens aan Saoedi-Arabië vanwege de rol die Saoedi-Arabië speelt in het conflict in Jemen.” Maar zegt de minister: “Bestaande (wapen)embargo’s en restricties op wapenexportvergunningen hebben geen betrekking op het exporteren van nucleaire technologie voor vreedzaam gebruik.” Hiermee wordt nog weer eens duidelijk dat levering van verrijkt uranium door Urenco aan Saoedi-Arabië zeker tot de mogelijkheden behoort, en samen met het niet beantwoorden van de vraag om de Kamer op de hoogte te houden, boezemt deze antwoorden niet heel veel vertrouwen in.

Het gebrek aan (parlementaire) inspraak op wat er precies in de Gemengde Commissie (bestaande uit overheidsvertegenwoordigers van Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) besproken en beslist wordt is ook de reden voor een rechtszaak van Laka tegen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Later vandaag doet de Rechtbank Amsterdam hierover uitspraak.