IAEA gelooft niet in grote rol kernenergie

Het IAEA publiceerde afgelopen week ‘Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050’ over de vooruitzichten van kernenergie. Kernenergie moet flink groeien want moet een rol spelen in de strijd tegen de CO₂ uitstoot, aldus het IAEA. Herman Damveld heeft de cijfers eens nagerekend en wat blijkt: uit de cijfers blijkt helemaal geen grote groei. Het IAEA gelooft kennelijk zelf niet in een grote rol voor kernenergie in 2050.

In de 39ste editie van het jaarlijkse ‘Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050’ staan de vooruitzichten voor kernenergie volgens het Internationaal Atoom Energie Agentschap. Altijd heel optimistische groei-verwachtingen die nooit realiteit worden, ook al lijkt de laatste jaren dat optimisme wat minder groot. Ook de nieuwste editie staat vol met cijfers en bij doorrekening blijkt al snel dat IAEA zelfs in het optimistische scenario, geen grote verwachtingen heeft van het aandeel kernenergie in 2050.

Kernenergie in 2050: 1,6 tot 4,4% van energiegebruik
Kernenergie zorgde volgens het IAEA in 2018 wereldwijd voor 10,2% van het elektriciteitsgebruik. Het percentage kernstroom nam geleidelijk af na de piek van 17,6% in 1996.
Elektriciteit is een deel van het totale energiegebruik. Immers bijna alle auto’s rijden op benzine en in Nederland verwarmt men met aardgas. Het elektriciteitsgebruik in 2018 was volgens het IAEA 18,8% van het totale energiegebruik. We kunnen dan uitrekenen dat kernenergie zorgde voor 1,9% van het totale energiegebruik (10,2% van 18,8% is immers 1,9%). Op dezelfde manier is uit te rekenen dat kernenergie in het jaar 2030 goed is voor 1,8% tot 2,4% van het totale energiegebruik; in 2050 gaat het om 1,6% tot 4,4%. Het aandeel elektriciteit in totaal energieverbruik zal dan gestegen zijn van 18,8 nu tot 26,1%.

Met deze cijfers lijkt het alsof het IAEA zich een beetje aan de realiteit heeft aangepast. Maar dat aanpassen gaat niet van harte. Het IAEA heeft in Wenen begin oktober een heel congres gewijd aan de rol van kernenergie in tijden van klimaatcrisis: Atoms4climate. Milieuorganisaties houden aan de andere kant van de straat een conferentie waar duidelijk wordt dat het inzetten op kernenergie een slechte strategie is.