IAEA: veiligheidsanalyse kernreactor Petten nog steeds niet in orde

Bij een IAEA-inspectie van de Hoge Flux Reactor in Petten in 2016 werd exploitant NRG er op gewezen dat de veiligheidsanalyse van de kernreactor aangepast moest worden om te kunnen voldoen aan IAEA-veiligheidsregels. Nu, bijna drie jaar later, staat dit opnieuw in het vervolgrapport. Heeft NRG de veiligheidsanalyse dan nog niet aangepast? En wat doet de Nederlandse toezichthouder daar aan?

In april 2019 was er een internationaal team inspecteurs van de IAEA bij de Hoge flux Reactor (HFR) in Petten; de INSARR missie: Intergrated Safety Assessment of Research Reactors. Dat gebeurt om de paar jaar; de vorige inspectie was in oktober 2016. Meteen na afloop komt er dan een ronkend persbericht dat alles piekfijn in orde is. Een paar maanden later wordt dan het verslag van de inspectie gepubliceerd, maar dat leest toch niemand. Nou ja, bijna niemand...

Het doel van deze “INSARR-vervolgmissie was om de implementatie van de aanbevelingen van de oorspronkelijke missie te evalueren”, staat te lezen op de website van de ANVS. In dat rapport over de 2016-missie staan een aantal ‘aanbevelingen’. Over één ervan schreven we toen al: namelijk ‘de constatering dat een “update of the [Safety Analysis Report]" noodzakelijk is om die in overeenstemming met de IAEA safety standards te brengen.’

Tot onze verbazing staat in het vrijgegeven rapport (blz iii) dat “[S]ome of the INSARR recommendations have not yet been implemented, although some actions have been taken (or planned) in this regard.” Dat het niet gaat om kleinigheden schrijft het IAEA er meteen bij: “These recommendations remain valid and further actions need to be taken by NRG to implement them”. En dan als punt 2 precies dezelfde zin als in 2016:

2 -Revision of the safety analysis report in accordance with the IAEA safety standards;

Hoe kan het dat dat in tweeënhalf jaar nog niet is gedaan? Zoals we toen ook al constateerden is het té gemakkelijk om dit allemaal af te doen als kleinigheden. NRG weigert eigenlijk de IAEA ‘aanbevelingen’ uit te voeren. Ze zijn alleen niet facultatief, immers: “These recommendations remain valid and further actions need to be taken by NRG to implement them”.

En de Nederlandse toezichthouder ANVS? Die vermeldt op haar website: “ANVS ziet er nu via het reguliere toezichtprogramma op toe, dat de nog niet volledig geïmplementeerde IAEA-aanbevelingen tijdig worden afgerond door NRG.” Maar dat heeft ze dan blijkbaar de afgelopen twee jaar niet gedaan? Of zegt ‘tijdig’ niet zo veel?

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, HFR, IAEA, NRG en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]


 • 22 januari 2020: Ondanks ‘beëindiging’ nog steeds kernwapen-uranium in Petten

  Omdat met hoogverrijkt uranium kernwapens kunnen worden gemaakt, is wereldwijd afgesproken het gebruik ervan uit te bannen. Tijdens de nucleaire top in Den Haag, in 2014, sprak de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama zo ook met Nederland af om voor de productie van medische isotopen over te stappen van hoog- naar laagverrijkt uranium. Vier jaar […]


 • 8 juni 2019: 2018: 14 ongewone gebeurtenissen in nucleaire installaties

  De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2018 14 “meldplichtige ongewone gebeurtenissen die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie.” Het gaat hierbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. De ANVS laat weten dat de nucleaire veiligheid bij geen van de gebeurtenissen in 2018 in het geding is geweest. […]


 • 8 mei 2019: Na zes jaar saneren: radioactief tritium in sloot buiten NRG-terrein

  In een sloot aan de Westerduinweg buiten het NRG-terrein, is een verhoogde concentratie radioactief tritium gemeten. Volgens de NRG is dit “conform de verwachtingen” na een saneringsoperatie van zes jaar. Maar slechts een half jaar geleden stopte NRG met saneren: “Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat er nauwelijks nog verhoogde concentraties tritium worden gemeten op […]


 • 26 oktober 2018: HFR buiten bedrijf na lek primaire koelsysteem

  Bij werkzaamheden aan een leiding in het primaire pompgebouw van de HFR in Petten is een lekkage opgetreden. Daarbij is radioactief verontreinigd koelwater vrijgekomen en in de bodem onder het pompgebouw van HFR terechtgekomen. NRG doet onderzoek naar de exacte toedracht van de lekkage en de aard en hoeveelheid van het weggelekte water. Weglekken van […]


 • 24 juli 2018: NRG: sanering tritiumbesmetting gelukt -door interventiewaarden te verhogen

  NRG kondigt aan te stoppen met de sanering van het met radioactieve tritium besmette grondwater op en rond het terrein in Petten. De tritiumbesmetting werd in 2012 ontdekt en een jaar later werd begon met de sanering. NRG gaat daar nu mee stoppen, niet omdat de grond schoon is, maar omdat de besmetting nu binnen […]