IAEA: veiligheidsanalyse kernreactor Petten nog steeds niet in orde

Bij een IAEA-inspectie van de Hoge Flux Reactor in Petten in 2016 werd exploitant NRG er op gewezen dat de veiligheidsanalyse van de kernreactor aangepast moest worden om te kunnen voldoen aan IAEA-veiligheidsregels. Nu, bijna drie jaar later, staat dit opnieuw in het vervolgrapport. Heeft NRG de veiligheidsanalyse dan nog niet aangepast? En wat doet de Nederlandse toezichthouder daar aan?

In april 2019 was er een internationaal team inspecteurs van de IAEA bij de Hoge flux Reactor (HFR) in Petten; de INSARR missie: Intergrated Safety Assessment of Research Reactors. Dat gebeurt om de paar jaar; de vorige inspectie was in oktober 2016. Meteen na afloop komt er dan een ronkend persbericht dat alles piekfijn in orde is. Een paar maanden later wordt dan het verslag van de inspectie gepubliceerd, maar dat leest toch niemand. Nou ja, bijna niemand...

Het doel van deze “INSARR-vervolgmissie was om de implementatie van de aanbevelingen van de oorspronkelijke missie te evalueren”, staat te lezen op de website van de ANVS. In dat rapport over de 2016-missie staan een aantal ‘aanbevelingen’. Over één ervan schreven we toen al: namelijk ‘de constatering dat een “update of the [Safety Analysis Report]" noodzakelijk is om die in overeenstemming met de IAEA safety standards te brengen.’

Tot onze verbazing staat in het vrijgegeven rapport (blz iii) dat “[S]ome of the INSARR recommendations have not yet been implemented, although some actions have been taken (or planned) in this regard.” Dat het niet gaat om kleinigheden schrijft het IAEA er meteen bij: “These recommendations remain valid and further actions need to be taken by NRG to implement them”. En dan als punt 2 precies dezelfde zin als in 2016:

2 -Revision of the safety analysis report in accordance with the IAEA safety standards;

Hoe kan het dat dat in tweeënhalf jaar nog niet is gedaan? Zoals we toen ook al constateerden is het té gemakkelijk om dit allemaal af te doen als kleinigheden. NRG weigert eigenlijk de IAEA ‘aanbevelingen’ uit te voeren. Ze zijn alleen niet facultatief, immers: “These recommendations remain valid and further actions need to be taken by NRG to implement them”.

En de Nederlandse toezichthouder ANVS? Die vermeldt op haar website: “ANVS ziet er nu via het reguliere toezichtprogramma op toe, dat de nog niet volledig geïmplementeerde IAEA-aanbevelingen tijdig worden afgerond door NRG.” Maar dat heeft ze dan blijkbaar de afgelopen twee jaar niet gedaan? Of zegt ‘tijdig’ niet zo veel?