Kabinet: kernenergie nooit taboe geweest, wel te duur

Op antwoorden van de PVV stelt minister van Binnenlandse Zaken, ook namens de minister van EZK, dat kernenergie nooit is uitgesloten als onderdeel van de energiemix. In het Klimaatakkoord staat ook dat het elektriciteitssysteem op een aantal manieren met CO₂–vrije regelbare productie kan worden gevoed, waaronder kernenergie, aldus Ollongren. “De verschillende technologische oplossingen kennen echter verschillende realisatietermijnen, kosten, maatschappelijk draagvlak en andere karakteristieken waardoor ze in meer of mindere mate realistisch zijn voor de periode tot 2030.”

Afgelopen week meldde de minister van EZK, Wiebes, al dat er geen commerciële partijen zijn die een kerncentrale willen bouwen, maar dat decennia lang al de mogelijkheid bestaat om  een vergunning daarvoor aan te vragen. Zijn collega Ollongren bevestigt dat nogmaals: “Marktpartijen die aan alle randvoorwaarden voldoen, zoals nucleaire veiligheid en voldoende financiële reservering voor ontmanteling en verwerking van radioactief afval, kunnen in aanmerking komen voor een vergunning voor de bouw van een kerncentrale. Van die mogelijkheid is in de afgelopen decennia echter geen gebruik gemaakt. De marktomstandigheden in relatie tot het investeringsklimaat zijn hiervoor de voornaamste reden.”