Kabinet: Pallas kernreactor mogelijk wel geraakt door stikstof-vonnis

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, heeft een lijst gepubliceerd met ‘projecten en activiteiten die mogelijk stikstofdepositie in een Natura 2000-gebied veroorzaken en waarvoor een toestemmingsbesluit nodig is.’ De stichting Voorbereiding Pallasreactor ging er eerder van uit dat stikstofuitstoot bij de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten geen probleem zou opleveren. Er lopen een aantal procedures bij de Raad van State tegen de wijziging van het gemeentelijke bestemmingsplan om de bouw van de kernreactor mogelijk te maken. In die procedures speelt de stikstof-neerslag in de natuur rondom Petten een belangrijke rol.

Hoewel Pallas geen beroep heeft gedaan op de door de Raad van State verboden PAS-regeling, lijkt het nucleaire project in de Pettense duinen toch wel een probleem te gaan krijgen met haar stikstofuitstoot. De Pallasreactor komt, als het enige project van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor op een lijst met rijksprojecten  bij een recente Kamerbrief van Minister Schouten (LNV). De lijst gaat over projecten en activiteiten die mogelijk stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden veroorzaken en waarvoor een toestemmingsbesluit nodig zou zijn.

Volgens een recente passende beoordeling stikstofdepositie PALLAS-reactor van Arcadis, wordt er alleen al voor de bouw van de reactor zo'n 40.000 m3 zand verplaatst, en zijn er zo'n 42.000 vrachtwagenritten nodig. En dat midden in de beschermde Pettemerduinen.

Opmerkelijk is dat Minister Schouten de lijst op 13 september publiceerde, terwijl de woordvoerder van Pallas op 11 september nog in het Noord Hollands Dagblad beweerde dat men, samen met de Gemeente Schagen dit probleem had ondervangen: “Pallas heeft bijtijds onderkend, dat de PAS wetgeving kwetsbaar kon worden en heeft daarop anticiperend maatregelen genomen. Samen met de gemeente Schagen hebben we toen al gekeken, of er compenserende maatregelen nodig waren om te voldoen aan de nationale en Europese Natura 2000 wetgeving. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van volgend jaar de Raad van State een uitspraak doen over ons bestemmingsplan. Hier zal ook de natuurwetgeving aan de orde komen. Wij zien deze uitspraak met vertrouwen tegemoet.”

Kennelijk deelt het Kabinet het vertrouwen in de door Pallas gehoopte uitspraak van de Raad van State niet.

Daarmee is opeens stikstof nóg een risico voor de realisatie van Pallas. En de potentiële investeerders, voor de zomer door het Kabinet nog aangekondigd, zullen daar niet op zitten te wachten.

In de eerste helft van 2020 zal blijken of het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de m.e.r. van Pallas de toets bij de Raad van State overleven.

Dit bericht werd geplaatst in Medische isotopen, Pallas en getagged met , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 28 september 2021: België gaat belangrijk therapeutische isotoop met deeltjesversneller produceren

  De Belgische minister van energie, Van Der Straeten, liet er geen twijfel over bestaan: België is marktleider medische isotopen en wil dat blijven. De samenwerking van de wereldleider van versnellertechnologie IBA met het studiecentrum voor kernenergie voor de productie van de medische isotoop Actinium-225 is een nieuwe mijlpaal. Terwijl Nederland vasthoudt aan de Pallas-kernreactor, waarover […]


 • 23 juni 2021: Lobby voor Europees geld voor Pallas in volle gang, maar lijkt niet kansrijk

  De lobby van Nederland voor Europees publiek geld voor de niet privaat te financieren Pallasreactor is in volle hevigheid losgebarsten. Een eerdere poging in 2014 mislukte omdat een dergelijke investering als te risicovol werd gezien. Maar het water staat Pallas aan de lippen: de voorbereidende werkzaamheden zijn ‘getemporiseerd’ en een flink deel van de reservering […]


 • 19 mei 2021: Concurrent Pallas: productie medische isotopen door SHINE in Veendam

  Het Amerikaanse bedrijf SHINE gaat in Veendam in de provincie Groningen medische isotopen produceren zonder kernreactor. SHINE heeft een methode ontwikkeld om medische isotopen te produceren waarbij veel minder radioactief afval vrijkomt dan bij de productie met een kernreactor. Dat is goed nieuws voor het milieu. SHINE gaat € 200 miljoen investeren in de fabriek […]


 • 19 april 2021: Pallas versus de innovatiekracht van versnellertechnologie

  (TW) Tien jaar geleden – na een reeks crises in de aanvoer van medische isotopen – werd de komst van Pallas, een nieuwe onderzoeksreactor in Petten, nauwelijks betwist. Toch zit er nog steeds weinig schot in het Pallasproject. De oorspronkelijke businesscase van Pallas was vooral gebaseerd op de productie van technetium-99m, dat via een generator […]


 • 12 maart 2021: Van Ark: Nederlands bouwbedrijf stapte uit Pallas vanwege grote risico

  Minister Van Ark (VVD) van medische zorg stuurde gisteren de in december aangekondigde Kamerbrief over de Pallas-kernreactor. In de brief moest ze erkennen dat Pallas er zelf in december pas achter kwam dat de prijs voor de bestelde kernreactor was verdubbeld. Voor zover daar nog twijfel over was, Pallas kan uitsluitend worden gebouwd wanneer de […]


 • 15 februari 2021: Nieuw rapport: “Innovatie gaat de markt voor medische isotopen volledig veranderen”

  Innovatieve ontwikkelingen in de productie van medische isotopen zonder kernreactor gaan de markt voor beeldvormende diagnostiek en radiotherapie volledig veranderen. Een deel van deze ontwikkelingen staat beschreven in een rapport van stichting Laka dat vandaag verschijnt. Laka pleit al jaren voor de productie van medische isotopen zonder kernreactor. Dat heeft vele voordelen: een minimale hoeveelheid […]