Kabinet: Pallas kernreactor mogelijk wel geraakt door stikstof-vonnis

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, heeft een lijst gepubliceerd met ‘projecten en activiteiten die mogelijk stikstofdepositie in een Natura 2000-gebied veroorzaken en waarvoor een toestemmingsbesluit nodig is.’ De stichting Voorbereiding Pallasreactor ging er eerder van uit dat stikstofuitstoot bij de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten geen probleem zou opleveren. Er lopen een aantal procedures bij de Raad van State tegen de wijziging van het gemeentelijke bestemmingsplan om de bouw van de kernreactor mogelijk te maken. In die procedures speelt de stikstof-neerslag in de natuur rondom Petten een belangrijke rol.

Hoewel Pallas geen beroep heeft gedaan op de door de Raad van State verboden PAS-regeling, lijkt het nucleaire project in de Pettense duinen toch wel een probleem te gaan krijgen met haar stikstofuitstoot. De Pallasreactor komt, als het enige project van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor op een lijst met rijksprojecten  bij een recente Kamerbrief van Minister Schouten (LNV). De lijst gaat over projecten en activiteiten die mogelijk stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden veroorzaken en waarvoor een toestemmingsbesluit nodig zou zijn.

Volgens een recente passende beoordeling stikstofdepositie PALLAS-reactor van Arcadis, wordt er alleen al voor de bouw van de reactor zo'n 40.000 m3 zand verplaatst, en zijn er zo'n 42.000 vrachtwagenritten nodig. En dat midden in de beschermde Pettemerduinen.

Opmerkelijk is dat Minister Schouten de lijst op 13 september publiceerde, terwijl de woordvoerder van Pallas op 11 september nog in het Noord Hollands Dagblad beweerde dat men, samen met de Gemeente Schagen dit probleem had ondervangen: “Pallas heeft bijtijds onderkend, dat de PAS wetgeving kwetsbaar kon worden en heeft daarop anticiperend maatregelen genomen. Samen met de gemeente Schagen hebben we toen al gekeken, of er compenserende maatregelen nodig waren om te voldoen aan de nationale en Europese Natura 2000 wetgeving. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van volgend jaar de Raad van State een uitspraak doen over ons bestemmingsplan. Hier zal ook de natuurwetgeving aan de orde komen. Wij zien deze uitspraak met vertrouwen tegemoet.”

Kennelijk deelt het Kabinet het vertrouwen in de door Pallas gehoopte uitspraak van de Raad van State niet.

Daarmee is opeens stikstof nóg een risico voor de realisatie van Pallas. En de potentiële investeerders, voor de zomer door het Kabinet nog aangekondigd, zullen daar niet op zitten te wachten.

In de eerste helft van 2020 zal blijken of het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de m.e.r. van Pallas de toets bij de Raad van State overleven.

Dit bericht werd geplaatst in Medische isotopen, Pallas-kernreactor en getagged met , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 4 november 2022: Vergunning Pallas-reactor onderuit op het stikstof-vonnis van de Raad van State

  Twee weken geleden publiceerde de ANVS de ontwerpvergunning voor de geplande Pallas-reactor in Petten. In het ontwerp gaat de ANVS er nog van uit de kernreactor kan worden gebouwd op grond van de provinciale natuurvergunning die in januari is afgegeven. Die vergunning is op haar beurt echter gebaseerd op de eergisteren gesneuvelde "partiële vrijstelling voor […]


 • 11 juli 2022: Lokale natuurorganisaties: mogelijke komst Pallas onbegrijpelijk midden in natura-2000 gebied

  In een nieuw rapport van Pettemerduinen, Het Zijper Landschap en Duinbehoud, drie lokale natuur-organisaties, over de noodzakelijkheid van Pallas, wordt korte metten gemaakt met het belangrijkste argument voor de komst van de nieuwe kernreactor: leveringszekerheid van bepaalde medische isotopen. In het document wordt aangetoond dat dit niet klopt, de huidige en toekomstige isotopen worden met […]


 • 21 februari 2020: ‘No brainer’: Pallas probeert zich door rechtszaak heen te bluffen

  Vorige week was de zitting bij de Raad van State in de rechtszaak tegen het bestemmingsplan van de Gemeente Schagen. Met dat bestreden bestemmingsplan maakte de Gemeenteraad van Schagen plaats voor Pallas, een nieuwe kernreactor in de Pettense duinen. De door de Raad van State behandelde bezwaren gaan vooral over nut en noodzaak van nóg […]


 • 31 mei 2019: PAS, Pallas en de uitspraak van de Raad van State

  Eerder deze week deed de Raad van State een uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak mag de PAS niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Op basis van de PAS wordt namelijk vooruitlopend op toekomstige mogelijk positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten […]


 • 22 september 2022: Voorkomen beter dan genezen? Ministerie financiert kernreactor met bezuiniging vitamine D

  De duivel zit in het detail. Het blijkt dat minister Kuipers (D66) van plan is Pallas, de kernreactor in Petten, te financieren met het geld wat vrijkomt met het schrappen van Vitamine D-suppletie uit het basispakket. Zo'n 1,5 miljoen mensen per jaar - kinderen, ouderen, mensen met een donkere huid en vrouwen - krijgen door […]


 • 20 september 2022: Definitief besluit Pallas verder uitgesteld tot volgend voorjaar

  Het kabinet heeft besloten 129 miljoen beschikbaar te stellen aan Pallas in afwachting van een definitief besluit over investering van 1,65 miljard dat volgend voorjaar wordt verwacht. Dat definitieve besluit hangt van een aantal voorwaarden af, o.a. of ze het volledige bedrag gedekt kunnen krijgen: een deel van de investeringskosten is nu verkregen door de […]