Kabinet weigert verantwoordelijkheid voor uraniumafval naar Rusland

Het naar elkaar wijzen van ministers met betrekking tot de verantwoordelijkheid over export van verarmd uranium van Urenco naar Rusland, gaat verder. Afgelopen woensdag hebben zich er maar liefst drie bewindslieden over gebogen die alle drie vonden dat ze er niets over te zeggen hebben. De minister van Milieu zegt dat de export geen milieucomponent heeft, de minister van Economische zaken zegt dat hij alleen iets te zeggen heeft over non-proliferatie en die van Financiën zei er dan ook maar niets over. Dit terwijl Nederland als lid van de Gemengde Commissie die toeziet op Urenco de taak heeft ook toe te zien op export van bijvoorbeeld verarmd uranium naar niet-verdragspartijen. En in die toezichtscommissie zelfs vetorecht heeft, omdat beslissingen unaniem genomen moeten worden.

Gisteren, 18 december, was eerst het VAO Nucleaire Veiligheid waarin GroenLinks samen met D66 een motie probeerde in te dienen over het met alle mogelijke manieren proberen te stoppen van de export van verarmd uranium door Urenco naar Rusland. Maar volgens de minister van Milieu en Wonen, Van Veldhoven, gaat de export naar Rusland noch over veiligheid noch over milieu en wimpelt de motie af. GroenLinks en D66 moeten de motie maar indienen bij het later op de dag plaatsvindende debat over Staatsdeelnemingen onder leiding van de Minister van Financiën. Daar zou het immers ook over Urenco gaan, maar bleef het verrassend genoeg onbesproken.
Om de verwarring compleet te maken kwam er gistermiddag een appreciatie van de motie ondertekend door de minister van EZK, Wiebes; hIJ ontraadde de motie.

In de antwoorden en de appreciatie wordt gerefereerd aan de Gemengde Commissie van her Verdrag van Almelo  (de Joint Commission), maar er wordt daarbij alleen selectief verwezen naar taken van die commissie. Volgens Wiebes worden in de Gemengde Commissie “zorgvuldige afwegingen gemaakt, waarbij zorgvuldig wordt gekeken naar de proliferatie- en veiligheidsrisico’s. Dit is de kerntaak van het comité.” Kerntaak misschien, maar niet de enige taak. Want in het Verdrag van Almelo worden in Artikel II lid 5 uitvoerig de taken omschreven. Eén daarvan (d iii) is : “de uitvoer buiten het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen van apparatuur of materialen ontwikkeld, geproduceerd of verwerkt ingevolge de in Artikel I van deze Overeenkomst omschreven samenwerking“. Daar valt de export van verarmd uranium naar Rusland zeker onder. En als lid van die Commissie heeft Nederland (net als Groot-Brittannië en Duitsland) een veto over de hele handel en wandel van Urenco, want beslissingen worden unaniem genomen.

Kortom, iedereen weigert de verantwoordelijkheid te nemen.

In 2020, zo is door Urenco bevestigd, zijn er nog 10 transporten met in totaal 6.000 ton verarmd uranium naar Rusland gepland.

Dit bericht werd geplaatst in D66, Duitsland, GroenLinks, Regering, Transporten, Urenco, Verarmd uranium en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 12 december 2019: Kabinet creëert mist over eigen veto Urenco-afvaltransport naar Rusland

  Na de internationale demonstraties tegen het vervoer van radioactief afval van Urenco naar Rusland, maandag, stuurde Minister Van Veldhoven gisteren een brief over het uraniumtransport naar de Tweede Kamer. In de brief zet ze uiteen waarom, volgens haar, het Kabinet, als aandeelhouder van Urenco, weinig tegen het transport kan ondernemen. De minister gaat in haar […]


 • 29 november 2019: Ministers wijzen naar elkaar voor Urenco’s Russische uraniumdump

  Pal voor het AO Nucleaire Veiligheid, afgelopen woensdag, beantwoordde minister Van Veldhoven de Kamervragen van het CDA over de heropgestarte export van verarmd uranium, via Amsterdam, naar Rusland. In haar antwoord bevestigt de minister dat Urenco een transportvergunning heeft voor afvoer van verarmd uranium vanuit Almelo naar ‘een Russisch bedrijf’. 'Maar Urenco Nederland heeft van […]


 • 23 december 2019: ChistenUnie voor, SGP tegen uraniumdumping in Rusland

  De motie van GroenLinks en D66, om de export van verarmd uranium door Urenco naar Rusland te stoppen, is verworpen. De SP, de PvdA, GroenLinks,  PvdD, DENK, Van Kooten, 50+, D66 en de SGP stemden vòòr: totaal 71 zetels. Merkwaardig dat de fractie van de ChristenUnie, vijf zetels, tegen stemde. Dit terwijl de CU normaal […]


 • 5 oktober 2020: Export verarmd Urenco-uranium naar Rusland in strijd Europese sancties

  Het Duitse Tageschau meldt dat Urenco's export van verarmd uranium via de Amsterdamse haven in strijd is met Europese sancties tegen Rusland. Omdat verarmd uranium als munitie kan worden gebruikt is export namelijk een “schending van de EU-sancties tegen Rusland onder de dual-use wetgeving”. Vanmorgen vertrok opnieuw een trein met 600 ton verarmd uranium vanuit […]


 • 8 juli 2020: Het Kabinet, Urenco en de kunst van het om de hete brij heendraaien

  Na de beantwoording van vervolgvragen blijft het onduidelijk of het Kabinet vindt dat HALEU-uranium, wat Urenco in de VS wil gaan produceren, geschikt is voor kernwapens. Of hoe de Tweede Kamer het rijksbeleid over de handel en wandel rondom het proliferatie-gevoelige Urenco kan controleren. Uit een nieuwe Kamerbrief van blijkt wel dat er nog nooit […]


 • 30 maart 2020: Urenco wilde ondanks alles gewoon door met kernafvaltransport

  Urenco was gewoon van plan vandaag weer een treintransport met 600 ton verarmd uranium van Gronau naar Amsterdam te laten vertrekken. Terwijl andere deelstaten nucleaire transporten verboden, vond de Duitse deelstaat NRW het vorige week woensdag een prima idee om dat, tijdens een samenscholingsverbod, te doen. Ook de Mikhail Dudin, het uraniumtransport schip, vertrok vorige […]