Minister: kernenergie helemaal geen taboe aan klimaattafels

De Minister van Economische Zaken en Klimaat gebruikt oude cijfers over de kosten van nieuwe kernenergieprojecten in Europa, laat onvermeld dat IPCC ook scenario's heeft gemaakt waarin kernenergie géén rol speelt en vergeet ook te melden dat een door de overheid ingestelde werkgroep constateert dat de gehele Nederlandse nucleaire sector het zonder flinke subsidies niet redt. Wel interessant is dat de minister Nederland niet noemt bij de landen die concrete stappen zetten naar een eindberging voor kernafval. Precies de reden voor ruzie met de Europese Commissie. Ook bevestigt hij dat kernenergie aan de klimaattafels gewoon bespreekbaar was.

De VVD had in november vragen gesteld naar aanleiding van een interview met de Amerikaanse kernenergielobbyist Shellenberger. In de antwoorden van minister Wiebes (EZK) een aantal halve waarheden en omissies.

Zo stelt de minister op een vraag dat het IPCC vier scenario's (modellen) heeft gemaakt waarin kernenergie een grote rol speelt. Maar het IPCC-rapport waar de minister naar verwijst is een alleen een beleidssamenvatting. De scenario's die de minister aanhaalt zijn slechts illustratief, en zijn volgens het IPCC geen afspiegeling zijn van de ~90 onderzochte scenario's in het hoofdrapport.
Het IPCC geeft dan ook geen (positieve) aanbeveling over kernenergie. Het panel erkent kernenergie als één van de mogelijke manieren om meer koolstofarme elektriciteit te produceren in vergelijking met fossiele brandstoffen. Kernenergie maakt deel uit van de (relatief) koolstofarme energiemix waar landen uit kunnen kiezen. Lees hier meer over het IPCC rapport.

Verder gebruikt de minister bij de beantwoording over de geschatte kosten van nieuw kernenergievermogen verouderde cijfers uit 2016. Zo zijn de kosten voor het finse Oikiluoto-3 op het moment al 9,6 miljard Euro. De kosten per kWe bedragen 6.053 EUR, ruim 1000 euro meer dan Wiebes de Kamer schrijft. De geschatte kosten van het Britse Hinkley Point C liggen ook hoger dan de minister aangeeft.

Ook noemt de minister op een vraag over de ‘hoogambtelijke werkgroep (HAW) nucleair landschap’ het onderzoek maar niet de conclusies. Die werkgroep onderzocht drie scenario's voor de nucleaire sector in Nederland: afbouwen, continueren of intensiveren. Laka vatte dat toen samen als ‘stoppen, doorsukkelen of subsidiëren’. De precieze bedragen waren uit het eindrapport weggelaten, maar werden bekend toen Laka de documenten vond.

Wat dan in de antwoorden van de minister wel weer bijzonder is, is deze constatering op een vraag over radioactief afval. “Een aantal landen, zoals Finland, Frankrijk en Zweden, zet op dit moment concrete stappen richting een geologische eindberging voor hoogradioactief afval.
Waarmee de minister stelt dat Nederland dat dus niet doet - terwijl het wel een voorwaarde is. Precies de reden waarom de Europese Commissie een ‘fittie’ heeft met het gebrek aan daadkracht en het uitstelbeleid –“geologische eindberging is voorzien rond 2130”- van Nederland. Nederland stelt dat het wél concrete stappen zet, omdat ze onderzoek doet –voor iets dat over 100 jaar plaats moet vinden. De minister lijkt nu ook te beseffen dat dat geen concrete stappen zijn. Benieuwd wat ze aan de EC hebben laten weten en hoe het daar inmiddels mee staat (de hele uitwisseling daarover is geheim ).

Wiebes bevestigt aan zijn eigen VVD nog wel, opnieuw dat kernenergie gewoon een onderwerp aan de klimaattafels was.

Dit bericht werd geplaatst in Broeikasgas & CO₂-uitstoot, Eindberging, Radioactief afval, Regering, VVD en getagged met , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 3 januari 2022: Nederlands kernafvalbeleid voldoet niet aan EC taxonomie

  Omdat gas en kernenergie er nu ook onder vallen is de Europese lijst voor duurzame activiteiten, de taxonomie, bepaald nietszeggend geworden. Macron’s lobby voor kernenergie slaat als een boemerang terug op de hele taxonomie. Duitsland, Spanje, Oostenrijk en Luxemburg hebben al aangekondigd niet akkoord te gaan met gas en kernenergie in de taxonomie. Nederland heeft […]


 • 10 april 2020: België raadpleegt bevolking tijdens lockdown alsnog over kernafval

  Nadat België vorig jaar door de Europese Commissie daartoe was aangemaand, opent het NIRAS, de Belgische radioactief afval-organisatie, binnenkort het Belgische nationaal programma voor de eindberging van radioactief afval alsnog voor inspraak. Omdat de eindberging van radioactief afval zo ingewikkeld is, is het namelijk verplicht de bevolking te raadplegen voordat een land een eindbergingsplan vaststelt. […]


 • 6 november 2018: Nieuwe kerncentrales. Elk decennium dezelfde discussie

  Het is weer zover, na de uitzending van Zondag met Lubach waarin Arjen Lubach kernenergie aanprees, wist Dijkhoff van de VVD niet hoe snel hij dat ook moest doen: er zouden toch echt kerncentrales bij moeten komen: de enige mogelijkheid om Parijs te halen. Behalve dat de mensen die pleiten voor kernenergie grotendeels dezelfden zijn […]


 • 28 juli 2017: Duurzame energie-opwekkers maken samen een vuist tegen kernenergie

  Volgens Europese regels moeten alle kosten van kernafval voor rekening komen van de producenten ervan. In Nederland geven producenten hun kernafval af aan staatsbedrijf Covra. Anders dan in andere landen neemt de Covra met het eigendom van het kernafval ook alle kosten voor opslag, onderzoek en eindberging ervan voor haar rekening. Daarmee zijn kernafval-producenten zoals […]


 • 31 mei 2022: Nieuwe website over kernafval en straling

  Eind 2020 publiceerde Peter Löhnberg ‘Radioactief afval. Waar laten we het?’. Inmiddels kent het boek een tweede druk en is een website online: kernafvalstraling.nl. Op die site, en in zijn boek, geeft Löhnberg, een gepensioneerd onderzoeker, kort en duidelijk aan waarom COVRA in het  onderzoeksprogramma 'OPERA' niet heeft aangetoond dat veilige opslag van radioactief afval […]


 • 16 mei 2022: Nederland voldoet niet aan taxonomie: kernenergie nóg duurder

  Het kabinet is niet van plan om te voldoen aan de voorwaarden om kernenergie in Nederland onder de groene taxonomie te laten vallen. De taxonomie is een lijst met economische activiteiten die als onder groene investeringen vallen en daarmee goedkoper te financieren zijn. Om aan de taxonomie te voldoen zou er volgens minister van Klimaat […]