Nieuwe studie: wereldwijd 100% hernieuwbare energie in 2050

Een nieuwe studie door de Energy Watch Group en de Finse LUT universiteit is de eerste die een energiescenario schetst – waarmee binnen 1,5°C opwarming gebleven wordt – dat kosteneffectief en sectoroverschrijdend is. Het wereldwijd 100% hernieuwbaar energiescenario maakt geen gebruik van technologieën voor negatieve CO2-uitstoot en ook niet van kernenergie. Het wetenschappelijke modelleringsonderzoek simuleert een totale wereldwijde energietransitie in de sectoren elektriciteit, warmte, transport en ontzilting. Het is gebaseerd op vier en een half jaar onderzoek en analyse van gegevensverzameling, evenals technische en financiële modellering door 14 wetenschappers. Dit bewijst dat de overgang naar 100% hernieuwbare energie economisch concurrerend is met het huidige systeem op basis van fossiel en kernenergie en de uitstoot van broeikasgassen in het energiesysteem zelfs vóór 2050 tot nul kan terugdringen. De studie is hier te vinden.