NRG heeft opeens ‘voorwaardelijke terugbetalingsverplichting’ voor lening

Begin vorig jaar heeft het kabinet 950 miljoen ter beschikking gesteld voor het oplossen van regionale ‘knelpunten’, de zgn Regio Enveloppen. Een van die knelpunten was het opruimen van het ‘historisch radioactief afval’ op het terrein van NRG in Petten, dat maar steeds duurder en duurder werd: € 117 miljoen werd in 2018 uitbetaald aan NRG. Nu publiceert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een overzicht: ‘Voortgang uitvoering Regio Envelop 2018/2019’. Met precies zes zinnen over de voortgang in Petten, maar wel een alinea die meer vragen oproept dan beantwoord. Zo lijkt de minister er geen rekening meer mee te houden dat het geld van NRG terug komt.

De afgelopen week gepubliceerde ‘Voortgang uitvoering Regio Envelop 2018/2019’ doet ook verslag van de voortgang van het opruimen van het historisch radioactief afval in Petten, waar vorig jaar immers een bijdrage van maar liefst € 117 miljoen voor is uitbetaald aan NRG. Eén hele alinea is er aan gewijd. Over het opruimen en afvoeren van het radioactief afval is die alinea uitermate positief: “De samenwerking tussen NRG en COVRA verloopt goed en het radioactief afval wordt op dit moment conform planning afgevoerd.” Conform planning is dan dat het afvoeren in 2026 afgerond moet zijn en dat is, zo valt er te lezen, dan te danken aan het aanstellen van “een aanjager”.

De andere drie zinnen in de alinea over deze Envelop, zijn minder eenduidig en dan met name deze zin: “EZK heeft met NRG een overeenkomst in de vorm van een lening met voorwaardelijke terugbetalingsverplichting afgesloten.
Die term 'voorwaardelijke terugbetalingsverplichting' is wel vreemd, want die is verder niet te vinden in publieke stukken. Ook niet in de begroting van de betrokken ministeries, daar staat alleen dat in 2018 aan “ECN/NRG een lening verstrekt en uitbetaald van € 117 mln voor het opruimen en afvoeren van het nucleaire afval in Petten” (blz 81).

En, voor de goede orde, bij een voorwaardelijke terugbetalingsverplichting ga je er gewoon van uit dat de lening niet terugbetaald wordt.