Pieter Boot: hoofdstuk nieuwe kerncentrales in Nederland sluiten

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakt voor de Nederlandse overheid strategische beleidsanalyses over het milieu en heeft voor het ministerie van EZK recent het Klimaatakkoord doorgerekend. Pieter Boot is hoofd klimaat en energie bij het PBL. Boot maakt in die hoedanigheid op Energiepodium, gisteren, korte metten met dagdromen over nieuwe kerncentrales: "de werkelijkheid is anders"; dat hoofdstuk is gesloten.

In een artikel op Energiepodium schrijft Boot hoe hij de toekomst van kernenergie ziet. Hij wijst op het klimaatakkoord dat andere keuzes maakt en beschrijft hij waarom, als we het Klimaatakkoord echt gaan uitvoeren, we het hoofdstuk nieuwe Nederlandse kernenergie kunnen sluiten. Hij geeft daarvoor drie hoofdredenen:

  • Klimaatakkoord maakt domweg andere keuzes;
  • zon/wind en gas passen prima bij elkaar;
  • kernenergie is te duur.

Boot besluit

Ergo, we hebben andere keuzes gemaakt en er zijn onoverkomelijke andere bezwaren om op kosteneffectieve wijze een kerncentrale in dit land te krijgen. Zo nu en dan zal de vraag wel weer opwakkeren, maar dat is omdat het altijd plezierig kan zijn even te dagdromen. De werkelijkheid is anders.

Boot schrijft overigens nieuwe met hoofdletters. Binnenkort gaan we wel een keer turven wie er allemaal voor het opnieuw langer openhouden van Borssele na 2033, dus na zijn zestigste zijn.