Rechtszaak Urenco-documenten; uitspraak 30 april

Dinsdag 19 maart vond bij de Rechtbank Amsterdam de zitting plaats van Laka tegen het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de weigering documenten over de Gemengde Commissie openbaar te maken. De Gemengde Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland en komt voort uit het Verdrag van Almelo dat de oprichting van uraniumverrijkingsbedrijf Urenco regelt. Aanleiding voor de rechtszaak was het bericht dat de Commissie levering van verrijkt uranium aan een Amerikaanse kerncentrale heeft goedgekeurd ook al wordt daar tritium voor het Amerikaanse kernwapenprogramma geproduceerd. Uitspraak op 30 april.

De directe aanleiding van de zaak -goedkeuren van levering door Urenco aan kerncentrales die tritium-produceren voor het Amerikaanse kernwapenprogramma- kwam uitgebreid aan de orde tijdens de zitting, maar was niet de juridische vraag die voor lag. Die vraag is of alle documenten die onder Laka's wobverzoek vallen vallen onder de geheimhoudingsbepalingen van het Verdrag van Almelo waar de Joint Committee uit voortkomt.

Terwijl Laka een gedetailleerd betoog (zie pleitnota) voerde waarom in elk geval een deel van de documenten van de Gemengde Commissie onder de WOB valt, hielden de vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken vast aan hun standpunt dat alles geheim moet blijven.
Uitspraak op 30 april.