Samsom: kernenergie niet nodig voor oplossen klimaatprobleem

In de Volkskrant schrijft Diederik Samsom een column over kernenergie. Hij beschrijft z’n eigen worsteling met oplossingen voor het klimaatprobleem en of kernenergie daar dan toch niet een onderdeel van zou kunnen zijn. Hij concludeert: “Kernenergie lijkt niet alleen onmachtig het klimaatvraagstuk op te lossen, ze lijkt ook niet langer nodig.“ Maar, om iedereen tevreden te houden; misschien over 30 jaar met reactoren die nu nog niet bestaan, wie weet… als "kers op de taart".

Onder de typische Volkskrant kop (pro-kernenergie dat de lading niet dekt) ‘Kleinere reactoren zijn veilig en produceren veel minder gevaarlijk afval’ beschrijft Diederik Samsom z’n worsteling met de rol die kernenergie eventueel zou kunnen hebben als onderdeel van de oplossingen voor het klimaatprobleem. En zijn conclusie dat kernenergie niet nodig is.

In zijn ‘worsteling’ vergeet hij te beschrijven dat de redenen van de "gekmakende impasse" van de transitie naar duurzame energie, veroorzaakt werd (en wordt) door partijen die liever gokken op technologische fata morgana’s die beloven overvloedig en goedkoop te zijn en een gewoon doorgaan op de ‘bussiness as usual’ route. En ‘overvloedig’ is er niets meer tegenwoordig (behalve problemen en CO2) en kernenergie bewijst zelf keer op keer haast onbetaalbaar, maar in elk geval heel duur te zijn. Nog afgezien van alle andere problemen.

Het is tegenwoordig een beetje des Samsoms om iedereen tevreden proberen te houden door te zeggen dat nieuwe kleine (thorium gesmolten zout) kerncentrales in 2040 of 2050 “[kunnen] een uitkomst zijn om zo’n menselijke mierenhoop op schone wijze van energie te voorzien.” Niet echt z’n vakliteratuur (als kernfysicus) bijgehouden ook al een aantal jaren. Zie onder andere ‘One size doesn’t fit all: Social priorities and technical conflicts for small modular reactors’.

En een vergezicht over een ‘mogelijke’ technologische oplossing over 30 jaar helpt niet bepaald de neuzen één kant op te krijgen voor beslissingen en beleid dat haast heeft en zo snel mogelijk geïmplementeerd moet worden met technologieën die er nu zijn.