Stas: 5 jaar voor procedure openblijven Borssele; reactor écht bij 25% veiligste

Volgens de staatssecretaris is er ongeveer vijf jaar nodig voor een besluit tot langer open houden van kerncentrale Borssele. Haast is dus niet geboden. Ze gaat hiermee in tegen de uitspraak van PZEM dat een dergelijk besluit de komende jaren genomen zou moeten worden. Van Veldhoven laat verder weten dat de commissie die dat moet onderzoeken toch echt concludeert dat Borssele tot de 25% veiligste reactoren behoort. Er zijn twijfels of dat wel uit het Borssele Benchmark rapport blijkt.

In een zeer uitgebreide Kamerbrief over allerlei nucleaire onderwerpen (later meer) stelt Van Veldhoven, staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat, als antwoord op vragen van de VVD over de voorwaarden voor langer openhouden van kerncentrale Borssele, dat “naar verwachting ongeveer 5 jaar” nodig is voor “[H]et bewijsvoeringtraject, de beoordeling ervan en de vergunnings-, inspraak- en eventuele bezwaarprocedures”. Ze schrijft dat de vergunning van de kerncentrale geen einddatum kent, maar dat in de Kernenergiewet is “vastgelegd dat per 31 december 2033 de vergunning van de Kerncentrale Borssele vervalt voor wat betreft het vrijmaken van kernenergie.” Dus een dergelijk besluit hoeft niet eerder dan in 2028 genomen te worden. En over 10 jaar ziet het energie-landschap er echt heel anders uit.

Die vijf jaar is flink in tegenspraak met de directeur van PZEM die begin juni stelde dat een dergelijk besluit de komende jaren moet worden genomen: “uiterlijk 10 jaar voor de huidige sluitingsdatum”.

Borssele Benchmark
Van Veldhoven beantwoordt in de kamerbrief ook vragen van GroenLinks over het tweede rapport van de Borssele Benchmark Commissie (BBC). “De leden van de GroenLinks-fractie hebben de veiligheidsbenchmark van de kerncentrale Borssele gelezen en lezen dat de internationale commissie die het benchmarkrapport heeft geschreven niet komt tot de expliciete conclusie dat Borssele voldoet aan het criterium tot de 25% veiligste kerncentrales in Europa, de VS en Canada te behoren - dat wil zeggen de 60 veiligste centrales in dit gebied, beter dan 180 andere centrales.” De staatssecretaris zegt echter dat de BBC “expliciet concludeert” dat Borssele wel tot die 25% veiligste reactoren behoort; want dat zeggen ze namelijk in een box op pag.8.

Maar het gaat er natuurlijk niet om wat de commissie vind, maar of het aangetoond is. Zoals al bij het eerste Benchmark-rapport bleek in 2013, zijn er twijfels over de door de Benchmark Commissie zelf ontwikkelde ‘prestatie-indicatoren’. Ook het niet gebruiken van de indicator die de IAEA gebruikt voor ‘operational safety’ (de UCL) maar een minder strikte indicator (de FCL) die door de nucleaire industrie zélf wordt gehanteerd, verhoogd -naast geheimhouding waardoor een peer review van de onderzoeksgegevens onmogelijk is- niet het vertrouwen in de conclusies van de Benchmark Commissie.

Bij het tweede rapport van de Benchmark Commissie uit 2018, zijn al deze zaken onveranderd. Maar ook het rapport zelf overtuigt niet. Zo stelt de commissie: “For the process evaluation of operations, maintenance and safety management, a peer group of 10 plants was selected for which recent OSART reports were available.” (p. 11) Dat wil zeggen: van de 240 reactoren zijn er 10 waarvan (toevallig) recent een OSART rapport is gemaakt en daarmee gaan we vergelijken. Dat is al best vreemd, want hoe representatief zijn die voor die hele groep?
Maar dan blijkt: “The results showed that the score of KCB is the fourth best compared to the scores obtained by the peer group.” Dus je wordt 4de van 10 min of meer toevallig geselecteerde reactoren uit de totale groep van 180. Dan heb je bepaald niet aangetoond dat je tot de 25% beste behoort. Toch?

En er zijn meer passages die niet echt overtuigen: “Based on the assessment performed, the Committee concludes that safety culture at KCB is equal to or better than at the nuclear plants visited.” (p.13)

En voldoet kerncentrale Borssele met dit soort ‘conclusies' van de Benchmark Commissie aan de eis uit het in 2006 gesloten convenant om bij 25% veiligste, watergekoelde en water-gemodereerde reactoren van de Europese Unie, de Verenigde Staten en Canada te behoren? Volgens de staatssecretaris wel.

Dit bericht werd geplaatst in Benchmark Commissie, Borssele, Borssele Convenant, GroenLinks, Kernenergiewet en getagged met , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - Twitter: @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka - Linkedin: company:stichting-laka - ActivityPub: @lakanieuws@laka.org


Gerelateerde berichten:

 

 • 26 april 2019: Stas erkent: Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met Verdrag

  Na onderzoek van vijf maanden is staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele inderdaad in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Haar voorganger, Pieter van Geel, had met het Borssele Convenant in 2006 vastgelegd dat de kerncentrale 20 jaar langer open mocht […]


 • 15 juni 2020: Nederland koerst af op internationale flater levensduurverlenging Borssele

  Uit een brief van Staatssecretaris van Veldhoven blijkt dat haar ministerie grip heeft verloren op hoe fouten bij de levensduurverlenging van een kernreactor kunnen worden voorkomen. En dat terwijl de staatssecretaris eerder nog volhield dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele tot 2033 volgens het boekje was verlopen. Afgelopen najaar zette ze een wijziging van de […]


 • 30 augustus 2019: Borssele, gebrek aan inspraak en een boze VN-brief

  Afgelopen week meldde de ANVS aan het Zeeuwse PZC dat kerncentrale Borssele een geldige vergunning heeft en dus niet illegaal draait. De nucleaire toezichthouder reageert daarmee op een bericht in Business Insider Duitsland dat achttien kerncentrales in de Europese Unie niet beschikken over een geldige vergunning. Er is echter wel degelijk wat aan de hand […]


 • 19 november 2018: Van Veldhoven: levensduurverlenging Borssele zonder inspraak geen probleem

  De overheid vindt dat ze bij het verlengen van de exploitatieduur van de kerncentrale Borssele tot 2033 aan alle verplichtingen voldaan heeft. Dat stelt staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in reactie op Kamervragen van GroenLinks over de rechtsgeldigheid van deze verlenging. Het nalevingscomité van het Verdrag van Aarhus oordeelde vorige maand, dat er een […]


 • 12 oktober 2023: “Borssele ná 2033? Onduidelijk waarom, hoe en wat”

  De Commissie Mer heeft haar advies gepubliceerd naar aanleiding van de plannen voor de levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele. Nu nog staat in de Kernenergiewet dat de kerncentrale Borssele uiterlijk op 31-12-2033 uit bedrijf moet. De technische ontwerplevensduur van de centrale eindigde in 2013. Onder voorwaarden is deze tot 2033 verlengd onder meer via het […]


 • 30 mei 2023: Procedure verlenging levensduur Borssele begint.

  Kerncentrale Borssele, vindt het kabinet, moet langer openblijven. Daarvoor moet wel de Kernenergiewet aangepast worden want daarin staat dat de kerncentrale uiterlijk eind 2033 gesloten moet worden. Morgen begint de procedure om de einddatum uit de Kernenergiewet te schrappen; dan kan iedereen tot en met 11 juli zienswijzen indienen over die aanpassing. De concept Notitie […]