Stas erkent: Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met Verdrag


De oplossing laat alleen nog op zich wachten

Na onderzoek van vijf maanden is staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele inderdaad in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Haar voorganger, Pieter van Geel, had met het Borssele Convenant in 2006 vastgelegd dat de kerncentrale 20 jaar langer open mocht blijven, zonder inspraak te organiseren. Dat mag dus niet, zeker niet als het gaat om een controversiële installatie zoals een kerncentrale. Van Veldhoven erkent dit nu ook. Ze stelt voor om hierop de Kernenergiewet aan te passen, maar pas nadat er meer duidelijkheid is in een aantal lopende procedures over de levensduurverlenging van de kerncentrales in Borssele en in Doel (België).

Greenpeace had in 2014 bij het Aarhus nalevingscomité een klacht ingediend nadat de Raad van State had geoordeeld dat er geen milieueffectrapportage nodig was voor de levensduurverlenging tot 2034 van kerncentrale Borssele. In oktober kwam het nalevingscomité tot de conclusie dat de klacht van Greenpeace gegrond was: Het Comité oordeelde onder andere dat het ondenkbaar is dat het veranderen van de bedrijfstijd van Borssele géén gevolgen heeft voor het milieu - het Nederlandse standpunt - en dat inspraak niet tot veiligheidstechniek alleen mag worden beperkt, maar (ook) over het milieu moet gaan.

Hierop stelde GroenLinks een aantal Kamervragen waarop de Staatssecretaris aangaf de bevindingen van het Comité nog te bestuderen. Daar is ze nu dus uit en ze concludeert onder andere:

De les die uit de bevindingen van het Aarhus nalevingscomité te trekken is, is dat bestuursorganen die betrokken zijn bij richtinggevende afspraken over (de duur van) nucleaire activiteiten ervoor moeten zorgen dat, wanneer deze afspraken de keuzemogelijkheden voor het tot vergunningverlening bevoegde gezag kunnen beperken, deze aan een ieder voor inspraak moeten worden voorgelegd.

Ook geeft de Staatssecretaris aan dat artikel 17 van de Kernenergiewet wordt gewijzigd. We nemen aan dat ze daarmee bedoelt dat ze lid 4 van dat artikel wil schrappen, waaruit nu nog volgt dat dat er geen inspraak hoeft te worden gehouden als niet per se milieugevolgen zijn te verwachten van een vergunningswijziging. Van Veldhoven schrijft dat toezichthouder ANVS heeft aangegeven al volgens haar voornemen te gaan werken en dat ze het nalevingscomité over hierover zal informeren.

Dat over dat wetsartikel is echter raar, want, bij de levensduurverlenging van Borssele was juist wèl inspraak georganiseerd. Het grote probleem is echter dat daarna alle zienswijzen over de levensduurverlenging van de kerncentrale zonder pardon van tafel zijn geveegd, want: “Aangezien deze zienswijze geen betrekking heeft op de veiligheidstechnische onderbouwing van de vergunningaanvraag voor de verlenging van de ontwerpbedrijfsduur van de kerncentrale, zal deze zienswijze niet leiden tot aanpassing van de ontwerpbeschikking.”. Maar liefst 24 keer!

Dit blijkt dus rechtstreeks in strijd met wat volgens het Comité uit het Verdrag van Aarhus volgt, namelijk dat er inspraak moet worden gehouden over activiteiten die aanzienlijk effect op het milieu kunnen hebben, én dat er naar behoren rekening wordt gehouden met het resultaat van die inspraak. Het van tafel vegen van zienswijzen omdat ze geen betrekking hebben op “veiligheidstechnische onderbouwing van de vergunningaanvraag” is daarmee ongeveer het tegenovergestelde van wat Nederland op grond van Aarhus verplicht was.

Laka ziet alleen niet hoe dit in 2013 anders zou zijn gegaan zijn als artikel 17 lid 4 van de Kernenergiewet geschrapt was geweest.

Van Veldhoven constateert dat er volgens de Aanwijzing van Convenanten eigenlijk al inspraak had moeten worden georganiseerd voor het sluiten van het Borssele Convenant maar “dat dit aspect van de Aanwijzingen onvoldoende toegepast [is] bij het Convenant Borssele in 2006”.

Om nu niet meteen haastje-repje de Kernenergiewet te veranderen wil de Staatssecretaris eerst wachten op wat er uit het beroep van Greenpeace en Wise tegen de laatste vergunning van Borssele komt, waar de milieuorganisaties juist de conclusie van het nalevingscomité over de onrechtmatige levensduurverlenging als beroepsgrond hebben ingebracht. Ook speelt er bij het Europese Hof een procedure over de levensduurverlenging van kerncentrale Doel die raakvlakken heeft met de klacht van Greenpeace.

Omdat niet echt duidelijk wordt hoe het schrappen van de bepaling uit de Kernenergiewet de levensduurverlenging van Borssele opeens wèl rechtmatig maakt, lijkt het inderdaad verstandig van Van Veldhoven om daar in ieder geval nog even mee te wachten.

Wellicht eerst maar eens EPZ opdragen die milieueffectrapportage over de levensduurverleningen van de kerncentrale op te stellen?

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, Borssele, Borssele Convenant, GroenLinks, Kerncentrale Doel, Kernenergiewet, Regering, Vergunningen en getagged met , , , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 30 augustus 2019: Borssele, gebrek aan inspraak en een boze VN-brief

  Afgelopen week meldde de ANVS aan het Zeeuwse PZC dat kerncentrale Borssele een geldige vergunning heeft en dus niet illegaal draait. De nucleaire toezichthouder reageert daarmee op een bericht in Business Insider Duitsland dat achttien kerncentrales in de Europese Unie niet beschikken over een geldige vergunning. Er is echter wel degelijk wat aan de hand […]


 • 15 juni 2020: Nederland koerst af op internationale flater levensduurverlenging Borssele

  Uit een brief van Staatssecretaris van Veldhoven blijkt dat haar ministerie grip heeft verloren op hoe fouten bij de levensduurverlenging van een kernreactor kunnen worden voorkomen. En dat terwijl de staatssecretaris eerder nog volhield dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele tot 2033 volgens het boekje was verlopen. Afgelopen najaar zette ze een wijziging van de […]


 • 4 juli 2022: De lange en onzekere weg naar nieuwe kerncentrales

  En daar was die dan, vrijdagavond, de langverwachte brief van minister Jetten van Klimaat en Energie, over hoe het nu verder gaat met die nieuwe kerncentrales in Nederland, waar die gaan komen en wat er met die 5 miljard euro tot 2029 gaat gebeuren. Het lijkt een brief met vooral een oproep om ‘realistisch te […]


 • 14 december 2021: Nederland opnieuw op het matje in Genève om levensduurverlenging Borssele

  Na de flater, in oktober, waar de internationale gemeenschap al unaniem concludeerde dat Nederland het verdrag van Aarhus, over toegang tot milieu-informatie bij besluitvorming, niet goed in nationale wetgeving had omgezet, waardoor in 2013, in strijd met internationaal recht is besloten tot de levensduurverlenging tot 2034 van kerncentrale Borssele, moet Nederland opnieuw op het matje […]


 • 27 januari 2021: WISE en Greenpeace brengen gebrek milieuinspraak Borssele naar VN-Verdrag

  De Raad van State heeft het beroep van WISE Nederland en Greenpeace Nederland tegen de laatste vergunningswijziging van de kerncentrale Borssele vandaag ongegrond verklaard. De milieuorganisaties waren naar de rechter gestapt omdat deze vergunningswijziging net als eerdere vergunningswijzigingen die de verlengde bedrijfsduur van Borssele van 2013 tot 2033 mogelijk maken, niet was geïnformeerd door een […]


 • 12 maart 2020: Bedrijfsduurverlenging kerncentrales Doel zonder inspraak onrechtmatig

  Vorige week donderdag, 5 maart, deed het Belgische Grondwettelijk Hof uitspraak in de zaak die een tweetal milieu-organisaties had aangespannen tegen de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2, omdat bij die beslissing geen milieueffect-rapportage en inspraak is geweest. Het Hof gaf hen gelijk en stelt dat de kerncentrales nu ‘onrechtmatig opereren’, en moeten […]