Tentoonstelling: Clean Society

Zone2Source heeft in het Glazen Huis in het Amstelpark Helen Evans en Heiko Hansen uitgenodigd voor een project rondom het kunst, natuur en technologieprogramma van Z2S. Kunstenaarsduo 'HeHe' bevraagt in hun werk vaak op humoristische wijze de energiebehoefte van het hedendaagse leven. Daarbij visualiseren ze de sociale, industriële en ecologische tegenstrijdigheden hiervan. HeHe gebruikt licht, geluid en beeld om de relatie tussen het individu en haar stedelijke omgeving te onderzoeken. Door het zichtbaar maken van consumptiegedrag en de effecten ervan, maakt HeHe urgente ecologische kwesties en de vraag van verantwoordelijkheid tot publiek debat. Van 23 juni tot en met 25 augustus, Glazen Huis, Amstelpark, Amsterdam. Opening zaterdag 22 juni, 16-18 uur

De actoren in HeHe’s performance zijn de machines zelf: olieplatforms, kerncentrales, verbrandingsovens, auto’s, hijskranen, treinen en elektrische en digitale middelen van massaconsumptie. Geïnstalleerd in de openbare ruimte of juist geënsceneerd, wordt de machine een theatraal middel dat geplaatst wordt in apocalyptische landschappen en in onnatuurlijke belichting. Met hun werk reflecteert HeHe op de technologische systemen die ons omgeven om er een hernieuwde verbeelding omheen te weven.

Clean Society, speciaal ontworpen voor zone2source, is een tentoonstelling over afval. Het is een voortzetting van HeHe’s onderzoek en obsessie met het reproduceren van energiecentrales in miniatuur. De titel 'Clean Society' komt van het Amsterdamse ‘Afval Energie Bedrijf (AEB), dat zijn diensten promoot met de slogan ‘voor een schone samenleving’. Clean Society maakt een verbinding met dit minder bekende deel van het Amsterdamse landschap door een modelreplica van de façade van de afvalverbrandingsfabriek in het Glazen huis te brengen. Het tweede deel van de tentoonstelling bestaat uit een documentaire ruimte over fabrieken. HeHe toont hier een verzameling posters van fabrieken en hun rook-uitstoot, samen met posters uit de collectie van documentatie & onderzoekscentrum kernenergie Laka.

In de achterruimte van het paviljoen is HeHe’s monumentale kunstwerk Nuage Vert, over de uitstoot van de grootste vuilverbrandingsoven in Parijs, als videoprojectie te bekijken.

lees meer.