Urenco: melding arbeidsconflict aan toezichthouder ANVS

De Twentsche Courant/Tubantia meldt dat de rechter Urenco opdracht heeft gegeven om een ex-werknemer toegang te geven tot 121.000 emails die hij op zijn werkaccount heeft ontvangen. In het arbeidsconflict zegt de ex-werknemer dat zijn ziekte -waardoor het arbeidscontract is beëindigd) te wijten is aan de ‘structurele overbelasting’ waar het bedrijf hem aan bloot stelde en een onduidelijke taakomschrijving. De rechter heeft bepaald dat de ex-werknemer alle emails van en naar zijn account uit die periode in moet kunnen zien. Omdat in die emails gevoelige informatie over uraniumverrijking of het bedrijf kan staan (Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet) heeft Urenco dit gemeld aan de nucleaire toezichthouder, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Dat er een melding gedaan wordt over de gevolgen van een arbeidsconflict is opmerkelijk.