Vertraging hoogspanningstraject slecht nieuws voor kerncentrale

De nieuwe hoogspanningslijn tussen Borssele en Rilland loopt zeker twee jaar vertraging op. Netbeheerder TenneT verwacht de verbinding eind 2022 in gebruik te kunnen nemen, zo blijkt uit de bijgestelde planning. Daardoor zal met het in bedrijf komen van de windparken op zee door ‘congestie-management’ mogelijk vermogen moeten worden afgeschakeld: de kerncentrale in Borssele is daarvoor dan een belangrijke kandidaat.

In januari meldden we dat de kerncentrale Borssele af en toe afgeschakeld zou kunnen gaan worden door vertraging bij de uitbouw van het hoogspanningsnet. Door het verbreken van het contract met de aannemer en het uitschrijven van een nieuwe aanbesteding wordt die vertraging veel groter. De PZC meldt dat netbeheerder TenneT verwacht dat volgend jaar begonnen kan worden met het nieuwe hoogspanningstraject en dat de werkzaamheden twee jaar zullen duren. Eind 2022 moet de nieuwe hoogspanningsverbinding dan gereed zijn, volgens de bijgestelde planning van TenneT.

De nieuwe hoogspanningslijn, die loopt van Borssele tot Tilburg, is noodzakelijk omdat de huidige verbinding al maximaal wordt belast. Met de komst van windparken op zee en meer windmolens op het land is er ook meer capaciteit nodig. Bovendien is het in de huidige situatie lastig om onderhoud te plegen.

Hoewel de tijdelijke aansluiting (tot het nieuwe traject eind 2022 gereed is) nu een grotere capaciteit krijgt blijft dat met het gereedkomen van de windparken op zee ( Borssele I&2 volgend jaar) de congestie op het net zal toenemen. Daardoor zal er mogelijk vermogen afgeschakeld moeten worden. De kerncentrale is daarvoor dan een belangrijke kandidaat. Overigens is er dan wel een vergoeding voor de niet geleverde kilowatturen.

Volgens het overzicht op de Remit heeft de kerncentrale Borssele het afgelopen weekend niet op vol vermogen gewerkt.En doet dat ook afgelopen nacht en vanmorgen niet. De reden is onbekend, maar ‘other’ dan onderhoud of storing. Een teken voor wat komen gaat?