20.000 reacties op Belgische kernafvalplan

Er is massaal gereageerd op het Belgische plan om hoogradioactief afval ondergronds te bergen: in totaal elfduizend reacties uit België en negenduizend uit omringende landen zijn bij het NIRAS binnegekomen. En dat terwijl de inspraakprocedure zelfs midden in de Corona-lockdown was gestart. Ook de provincie Noord-Brabant, de provincie waar net het Forum voor Democratie aan het roer is gekomen, heeft bij het NIRAS bezwaar gemaakt tegen de opslag van kernafval in de bodem: Kernafval kan volgens de provincie in het Brabantse grondwater terecht komen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft namens Nederland gereageerd op het Belgische plan:

In de Belgische stukken wordt niet ingegaan op waar, wanneer en hoe een geologische eindberging gerealiseerd wordt. Ik heb NIRAS gevraagd Nederland te informeren als er ontwikkelingen zijn rond de geologische berging in België, in het bijzonder als er locaties in de grensstreek met Nederland in beeld zijn en/of komen. Doordat er nog geen locatie is gekozen, kunnen de grensoverschrijdende effecten nog niet worden beoordeeld.
Bij de doorontwikkeling van de plannen heb ik specifiek aandacht gevraagd voor onderzoek naar de potentiële effecten door bijvoorbeeld lozingen en/of lekkages van de geologische eindberging op de kwaliteit van het grondwater. Dit aspect is met name belangrijk vanwege de Nederlandse drinkwaterwinning uit grondwater. Daarnaast heb ik het belang van consultatie van Nederlandse betrokkenen op landelijk, regionaal en lokaal niveau, alsmede drinkwaterbedrijven, ngo’s en burgers benadrukt.

Aldus staatssecretaris Van Veldhoven.

Pikant is dat Wallonië en Brussel ook negatief hebben gereageerd op de plannen van het NIRAS. Volgens Wallonië zijn er "aanzienlijke tekortkomingen" in het kernafval-rapport.