2019: 11 ongewone gebeurtenissen in nucleaire installaties

De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2019 elf “meldplichtige ongewone gebeurtenissen” die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie. Het gaat hierbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. De ANVS laat weten dat de nucleaire veiligheid bij geen van de gebeurtenissen in 2019 in het geding is geweest. Negen van de elf gebeurtenissen vonden plaats in Petten: twee bij de HFR en 7 bij de ‘overige installaties van NRG’. De overige twee incidenten vonden plaats bij de kerncentrale Borssele en de Covra.

De ANVS heeft het jaarlijkse overzicht gepubliceerd van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire installaties. Nederland telt in totaal zeven nucleaire installaties: kerncentrale Borssele, de HFR, overige installaties NRG, Covra, Urenco, de Hoger Onderwijs reactor in Delft en de gesloten kerncentrale Dodewaard. Voor iedere nucleaire installatie zijn meldcriteria vastgelegd, die bepalen welke ongewone gebeurtenissen zij binnen welke termijn moeten melden aan de ANVS. Alle incidenten zijn door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ingedeeld in de INES-0 categorie; de laagste categorie op de International Nuclear Event Scale. De meldingen van ongewone gebeurtenissen in 2019 bevestigen voor de ANVS het belang om in het toezicht aandacht te blijven houden voor de volgende zaken: verouderingsbeheer, kennis van de installaties, beheersing van onderhoudswerkzaamheden en beheersing van wijzigingsprocessen.

Vanaf 1981 wordt er jaarlijks een overzicht van ongewone gebeurtenissen gepubliceerd. Hier alle 40 op een rij. Publicist Herman Damveld heeft alle 445 incidenten vanaf 1980 in kerncentrale Borssele op een rij gezet en geanalyseerd.