Ministerie weigert handhaving sloopfonds Dodewaard — IenW wacht liever af

Herinnert u het zich nog? Laka had in juli de ANVS verzocht handhavend op te treden tegen de eigenaars van kerncentrale Dodewaard omdat al meer dan twintig jaar duidelijk is dat het sloopfonds voor de in 1997 gesloten kerncentrale ontoereikend is. Toezichthouder ANVS verklaarde zichzelf in augustus niet bevoegd en stuurde het handhavingsverzoek door naar het ministerie van IenW. De ILT berichtte Laka deze week, namens het ministerie, dat de eigenaars van Dodewaard voor de tweede keer een voorstel voor de financiering van de sloop hadden ingediend, en dat ook dit voorstel onvoldoende was bevonden. Omdat de eigenaars van Dodewaard hierover bij de Raad van State een rechtszaak hadden aangespannen, vindt het ministerie het passend om die procedure af te wachten en onevenredig om nu handhavend op te treden. Het verzoek is daarom afgewezen. Laka kan hiertegen bezwaar indienen.

Steun Laka!
Behoud onafhankelijk onderzoek over kernenergie, ook in de toekomst!
Word donateur van Stichting Laka of doneer éénmalig.

Wat nu nieuws is, is dat GKN, de formele eigenaar van Dodewaard, kennelijk voor de tweede keer een onvoldoende aanvraag voor een goedkeuring van de financiële zekerheidstelling heeft ingediend - In 2016 was de vorige aanvraag van GKN al door de Raad van State naar de prullenbak verwezen. Na die rechtszaak was de Staat in 2017 een civiele procedure begonnen om helder te krijgen welke energiebedrijven allemaal aansprakelijk zijn voor de kosten van de sloop van de Dodewaard. Hierna is het lang stil gebleven op het dossier. Alleen in de formatiepapers van april 2017 stond nog wel dat het Rijk voor maar liefst €200 miljoen het schip in zou gaan voor de sloop van Dodewaard, maar dat zou worden geprobeerd om "via onderhandeling te sturen op beperking van de tegenvaller".

Die onderhandelingen zijn dus nergens op uitgelopen, want GKN heeft een of twee jaar geleden een tweede aanvraag voor goedkeuring van de financiële zekerheidstelling ingediend en deze aanvraag is door Financiën en IenW opnieuw weer afgekeurd, waarop GKN opnieuw naar Raad van State is gegaan. Deze rechtszaak staat gepland voor komend voorjaar.

En IenW wil nu op deze rechtszaak wachten:

De mate waarin GKN in overtreding is [...] en de wijze waarop zij deze overtreding ongedaan kan maken, zijn echter onderwerp van [een rechtszaak]. Het gebrek in de financiële zekerheidstelling brengt geen situatie met zich mee die noodzaakt dat op zeer korte termijn handhavend moet worden opgetreden. Daarom wordt het passend geacht om de uitspraak van de [Raad van State] in bovengenoemde procedure af te wachten.

Als je deze redenering volgt, zou GKN tot 2045, het jaar dat de sloop van Dodewaard moet beginnen, ontoereikende aanvragen kunnen  indienen, en daarover kunnen procederen. En IenW maar afwachten. Laka beraadt zich dus op een bezwaar.

Overigens wel opmerkelijk dat in juli, Van Veldhoven van IenW aan de Kamerfracties van D66 en GroenLinks nog schreef:

De Landsadvocaat heeft voorbereidingen getroffen voor het vervolg van de aansprakelijkheidsprocedure. In deze procedure houdt de Staat de aandeelhouders van GKN (i.c. de eigenaar van de Kerncentrale Dodewaard) aansprakelijk voor de kosten van de ontmanteling. Deze procedure wordt tijdelijk aangehouden omdat de aandeelhouders van de kerncentrale Dodewaard hebben aangegeven opnieuw te willen onderhandelen. De Staat is nu aan het verkennen of deze onderhandelingen zinvol zijn.

De afwijzing van de Inspectie Leefomgeving en Transport, namens IenW, had nog al wat voeten in aarde. Dat willen we u niet onthouden:

  • Na een grote brand op het dak van kerncentrale Dodewaard in mei, diende Laka in juli een handhavingsverzoek in bij toezichthouder ANVS;
  • In augustus meldde de ANVS van mening te zijn niet bevoegd te zijn, en dat ze het verzoek van Laka hadden doorgestuurd naar de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterschap en naar de minister van financiën;
  • Wij waren (en zijn!) van mening dat de ANVS juist wel bevoegd is om de eigenaars van Dodewaard te dwingen een toereikend sloopfonds in te stellen, en dienden bezwaar in;
  • Half oktober meldde het Ministerie van Financiën alvast ook niet bevoegd te zijn;
  • Eind oktober wees de ANVS ons bezwaar af, zonder een hoorzitting te houden;
  • Drie dagen later berichtte IenW voor het einde van het jaar te beslissen. Het afwijzende besluit kwam donderdag bij Laka binnen.