Stiekem meer geld van Bruins voor de Pallasreactor

Vorig jaar heeft het kabinet opnieuw een financiële injectie gegeven aan de Pallasreactor. Het bedrag (hoeveel is onduidelijk) was weggestopt in de post ‘Overig beleidsmatig’ in de begroting van minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ‘overbruggingskrediet’ werd noodzakelijk omdat de reactor grote vertraging heeft opgelopen, private financiering uitblijft en het kabinet toch blijft vasthouden aan een nieuwe Pettense kernreactor. De provincie Noord-Holland verlangt ondertussen dat de lening wordt terugbetaald.

Pallas heeft in 2012 leningen gekregen ter waarde van 80 miljoen euro. Die leningen, staatssteun, moesten worden getoetst aan de Europese staatssteunregels. In 2013 gaf de Europese Commissie toestemming. Het tijdschema voor de reactor in die goedkeuring blijkt nu veel te optimistisch; de bouw had in 2017 al moeten beginnen - terwijl er nu nog niet eens een vergunning is. Die vertraging levert nu problemen op. Het geld was verstrekt onder voorwaarde dat Pallas “het uitbetaalde bedrag inclusief de bijgeschreven rente in zijn geheel af [lost] binnen zes maanden nadat de stichting financiering voor de bouw van een hoge flux reactor heeft aangetrokken, doch uiterlijk op 1 januari 2019“. Eind 2018 besloot het Kabinet op verzoek van Pallas dat Pallas later mag aflossen: pas op 1 juli 2020. Maar er zijn nog steeds geen private financiers, dus gaat 1 juli ook niet lukken. Daarom was kennelijk in juli vorig jaar een overbruggingskrediet nodig. Dit keer niet meer van de provincie Noord Holland, want die steekt er geen cent meer in.

Het overbruggingskrediet had opnieuw moeten worden getoetst aan staatssteunregels, maar dat lijkt niet te zijn gebeurd. Wat wel duidelijk is, dat onder de radar moest blijven dat het kabinet opnieuw geld in Pallas steekt. Naar nu blijkt, heeft minister Bruins dit als volgt aan de Kamer gemeld:

Ik ben bereid Pallas te ondersteunen en de ruimte te geven om de onderhandelingen met de private investeerders voort te zetten.

in de begroting van VWS (september 2019) staat vervolgens het overbruggingskrediet weggestopt onder de post ‘Overig beleidsmatig’, met als omschrijving: “het saldo van verschillende kleine beleidsmatige mutaties, waaronder de overbruggingsfinanciering (in de vorm van een lening) in 2019 voor het Pallas-initiatief, dat beoogt een nieuwe reactor voor medische isotopen te realiseren.”. In de Najaarsnota wordt het krediet geschaard onder het 'Kwaliteit en veiligheid', onder 'Overig', waar, na vragen van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister het als volgt toelicht:

De verdubbeling van het budget Overig op artikel 2.1 Kwaliteit en Veiligheid is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties: de uitvoering van het programma Topzorg en het Citrienfonds, het ontwikkelen van zorgstandaarden en richtlijnen in het kader van de bestuurlijke afspraken paramedische zorg, de stichting Pallas voor het behoud van leveringszekerheid van medische radio-isotopen en de uitvoeringskosten die samenhangen met de uitvoering van diverse subsidieregelingen door de Dienst Uitvoering Subsidies Interdepartementaal.

Het totaal bedrag van die post in de najaarsbegroting is 33,7 miljoen; hoeveel van dat bedrag voor Pallas is, is niet duidelijk. Het is in ieder geval niet de afbetaling van de hele lening aan de provincie Noord Holland - dat is 40 miljoen plus rente. En dan nog moet er een besluit worden genomen dat Pallas de rijkslening niet hoeft terug te betalen op 1 juli 2020. In ieder geval dus opnieuw steun van de staat aan Pallas.

Het lijkt er op alsof potentiële investeerders tegen Bruins zeggen dat ze nog meer tijd nodig hebben voordat ze kunnen beslissen. Bijvoorbeeld tot dat de ANVS de (nog niet eens aangevraagde) Kernenergiewetvergunning heeft verleend. Maar dat kan nog wel even duren. Iets met het risico aan de staat laten en de winst privatiseren...

Dit bericht werd geplaatst in Kosten/budget, Medische isotopen, Noord-Holland, Pallas-kernreactor en getagged met , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 1 juli 2020: Noord Holland verleent Pallas opnieuw uitstel van terugbetaling

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben gisteren op de valreep kernreactor Pallas uitstel tot 1 januari 2022 verleend voor het terugbetalen van de lening van 40 miljoen euro. Pallas moest de leningen van de provincie en van het Rijk, samen 80 miljoen, namelijk vóór vandaag, 1 juli 2020, terugbetalen. Dit is de tweede keer dat de […]


 • 21 februari 2017: Economische Zaken heeft geen idee of nieuwe kernreactor in Petten nuttig is

  Uit stukken die zijn vrijgegeven na een Wob-verzoek van Stichting Laka blijkt dat het Ministerie van Economische Zaken al jaren forse subsidies uitdeelt in de nucleaire sector zonder dat het departement zelf weet of het geld wel nuttig wordt besteed. Economische Zaken stelt geen knowhow in huis te hebben om te beoordelen of geld naar […]


 • 15 juni 2022: Rekenkamer: €45 miljoen subsidie aan Pettense kernreactor onrechtmatig

  De Algemene Rekenkamer heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de vingers getikt voor onrechtmatige staatssteun ter waarde van € 45 miljoen aan de Pallas-kernreactor in Petten. Eén van de basisrechten van de Tweede Kamer is het Budgetrecht. Dat houdt in dat de Tweede Kamer vóóraf toestemming moet geven voor uitgaven van het […]


 • 23 juni 2021: Lobby voor Europees geld voor Pallas in volle gang, maar lijkt niet kansrijk

  De lobby van Nederland voor Europees publiek geld voor de niet privaat te financieren Pallasreactor is in volle hevigheid losgebarsten. Een eerdere poging in 2014 mislukte omdat een dergelijke investering als te risicovol werd gezien. Maar het water staat Pallas aan de lippen: de voorbereidende werkzaamheden zijn ‘getemporiseerd’ en een flink deel van de reservering […]


 • 12 maart 2021: Van Ark: Nederlands bouwbedrijf stapte uit Pallas vanwege grote risico

  Minister Van Ark (VVD) van medische zorg stuurde gisteren de in december aangekondigde Kamerbrief over de Pallas-kernreactor. In de brief moest ze erkennen dat Pallas er zelf in december pas achter kwam dat de prijs voor de bestelde kernreactor was verdubbeld. Voor zover daar nog twijfel over was, Pallas kan uitsluitend worden gebouwd wanneer de […]


 • 18 september 2020: SHINE mogelijk naar Groningen

  De kogel is door de kerk; SHINE komt mogelijk naar Groningen. SHINE is een Amerikaans bedrijf wat een methode heeft ontwikkeld om medische isotopen te produceren waarbij veel minder radioactief afval vrijkomt dan bij de productie met een kernreactor. Behalve voor het milieu is dit ook goed nieuws voor Groningen; de komst van SHINE gaat […]