Wiebes vond nog een onderzoeksbureautje in Wenen…

En weer is een push van de VVD voor meer kernenergie, dit keer onder leiding van minister Wiebes, doodgebloed. Het door de minister van Economische Zaken & Klimaat bij een pro-nucleair adviesbureau bestelde rapport is zo zwak dat het nergens echt serieus genomen wordt. Het zorgvuldig voorbereide pleidooi van de VVD ('#kernboodschap') voor de bouw van drie tot tien nieuwe kerncentrales wordt verder ook nergens echt serieus genomen. De in de Kamer aangenomen VVD-CDA-PVV motie om te onderzoeken onder welke voorwaarden bedrijven bereid zijn te investeren in kernenergie is dan ook een splijtzwam in de coalitie; CU en D66 stemden tegen.

Nu het stof over het ‘nieuwe kerncentrales zijn net zo duur als wind en zon’-fiasco van afgelopen week, is neergedaald, tijd voor een nabeschouwing. Het begon ruim een jaar geleden met een motie van Yeşilgöz (VVD) en Mulder (CDA). Dat had al geleid tot een rapport van Berenschot en Kalavasta. Conclusie: alleen onder de onrealistische omstandigheden, zoals voorrang op het stroomnet, is kernenergie ongeveer net zo duur als zon en wind. In alle andere gevallen is het veel duurder. En toen was er vorige week opeens nog een rapport naar aanleiding van die motie: Possible role of nuclear energy in the Dutch energy mix of the future. Een rapport met een exact tegenovergestelde uitkomst: kernenergie is veel goedkoper dan alles en iedereen. Zoals we vorige week al concludeerden; Bij de VVD vinden ze altijd wel een bureautje dat opschrijft wat ze willen horen.

De reacties op het stuk van het Weense ENCO waren dusdanig dat zelfs het Financieel Dagblad, toch niet het meest techniek-neutraal, moest constateren dat het een ‘misser’ was. Er zou nog een studie moeten komen, suggereerde het commentaar van maandag. Right.
De onderzoekers van Kalavasta reageerden uitgebreid op het ENCO-rapport. Die reactie loog er niet om:

 1. Volgens ENCO zijn de investeringskosten van zon en wind in 2040 hoger dan die van vandaag;
 2. ENCO negeert hoe de Nederlandse elektriciteitsmarkt werkt en gaat er zonder nadere onderbouwing van uit dat kerncentrales in 2040 95% van de tijd op vol vermogen zouden kunnen draaien;
 3. ENCO gaat uit van een heel ander energiemix dan wat we op basis van de plannen van de overheid kennen – bij ENCO is het aandeel wind en zon in de stroommix 50% in 2040, maar op basis van de plannen uit het Klimaatakkoord is dit aandeel in 2030 reeds 70%;
 4. ENCO voert geen systeemmodellering van het Nederlandse energiesysteem uit, maar citeert enkel uit studies die geen betrekking hebben op het Nederlandse energiesysteem;
 5. ENCO heeft geen peer review laten doen, als ze dat hadden gedaan hadden de afwijkingen en tekortkomingen wellicht ontdekt kunnen worden

We zijn ook niet echt verbaasd, want de directeur van ENCO, Bojan Tomic, is een oude bekende. Dhr. Tomic zit al sinds 2013 namens kerncentrale EPZ in de Borssele Benchmark Commissie waarin hij elke vijf jaar vast stelt dat de ondertussen 47 jaar oude kerncentrale tot de 25% veiligste van het westelijk halfrond behoort. 't Zal niemand verbazen dat die rapporten ook nog nooit aan een peer review zijn onderworpen...

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat nog steeds achter de keuze voor ENCO. Volgens de woordvoerder van EZK gaat het om een internationaal erkend bureau, dat ook andere overheden over dit onderwerp heeft geadviseerd. “Navraag in ons netwerk leverde op dat ENCO goed staat aangeschreven.”

Verkenning regionaal draagvlak is frustreren regionale energieplannen
De VVD-CDA-PVV-motie van vorige week vraagt, naast onderzoek naar tegen hoeveel subsidie bedrijven bereidt zijn een kerncentrale te zeggen te willen bouwen, ook om te “verkennen in welke regio’s er belangstelling is voor een de realisering van een kerncentrale”. Een vreemde verkenning, want er zijn maar drie vastgestelde locaties (die vanaf de jaren ‘80 planologisch gereserveerd zijn voor kerncentrales) maar heeft wel tot gevolg dat in veel andere regio’s, van Limburg tot Zwolle, lokale afdelingen van VVD, CDA, PVV en FVD de regionale energieplannen saboteren door om onderzoek naar de komst van een kerncentrale te vragen.

Dit bericht werd geplaatst in Benchmark Commissie, CDA, ChristenUnie, D66, Forum voor Democratie, IAEA, Kosten/budget, PVV, VVD en getagged met , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 23 mei 2017: Stemverhoudingen moties VAO Nucleaire veiligheid

  Dinsdag (23 mei) waren in de Tweede Kamer de stemmingen over de moties die vorige week ingediend waren tijdens het overleg Nucleaire Veiligheid. De meeste moties gingen over de Belgische kerncentrales. De motie (PvdD, GL, CU, SP en PvdA) dat de Nederlandse regering de Belgische “moet verzoeken” de kerncentrale in Tihange te sluiten werd aangenomen. […]


 • 24 februari 2017: Kernenergie en de verkiezingen

  Kernenergie speelt in de programma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart geen grote rol. Geen enkele partij pleit onomwonden voor nieuwe kerncentrales, en zelfs het openblijven van Neerlands enige kerncentrale in Borssele wordt -onder voorwaarden- alleen door de SGP bepleit. Een passage ten faveure van kernenergie in het concept-programma van de VVD, haalde […]


 • 27 februari 2017: Kernenergie en verkiezingen (deel 2): partijprogramma’s 1952-2017

  1952-2017: terugblik op de standpunten van politieke partijen over kernenergie aan de hand van hun verkiezingsprogramma’s Kernenergie speelt in de programma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 geen grote rol. Geen enkele partij pleit onomwonden voor nieuwe kerncentrales, en zelfs het openblijven van Neerlands enige kerncentrale in Borssele wordt -onder voorwaarden- alleen […]


 • 15 december 2021: “Nieuw kabinet wil nieuwe kerncentrales voorbereiden”

  In het net nieuwe regeerakkoord wordt aangekondigd dat kerncentrale Borssele langer openblijft en dat het aanstaande VVD-D66-CU-CDA kabinet “de benodigde stappen zet” voor de bouw van twee kerncentrales. Voor dat laatste wordt tot 2030 vijf miljard uitgetrokken, nog voor er maar een spade de grond in gaat. Ook gaat het kabinet zorgen voor “veilige, permanente opslag […]


 • 19 november 2021: VVD, CDA: “Komend kabinet regelt geld voor kerncentrales”

  ChristenUnie-voorman Gert Jan Seegers heeft een geheim formatiedocument in een treincoupé laten liggen. Het document geeft een inkijkje in de prioriteiten: ◄VVD, CDA► In deze regeerperiode wordt besloten tot de bouw van nieuwe kerncentrales en wordt ook de financiering daarvoor geregeld - Die zwarte driehoekjes duiden er op dat dat dit punt "belangrijk" is voor […]


 • 12 november 2021: Volkskrant: Kernenergie op tafel bij formatie

  Vanmorgen berichtte de Volkskrant dat nieuwe kerncentrales op tafel liggen in de formatiegesprekken. Volgens bronnen van de Volkskrant zou het niet meer gaan om de vraag óf er een kerncentrale gebouwd moeten worden, maar om hoeveel geld er in gestoken moet worden. En dat zou dan besloten moeten worden als het regeerakkoord klaar is. Apart, […]