“Zolang we maar niet echt iets tegen klimaatverandering hoeven te doen”

Elk jaar, als de bladeren van de bomen beginnen te vallen, komt de VVD met een voorstel voor nieuwe kerncentrales. Want ja, september, dat zijn de algemene beschouwingen, die gaan over beleid maken. En langjarig beleid maken, daar hebben sommige partijen een broertje dood aan. Die roeptoeteren liever wat; strenger asielbeleid, strengere straffen in sommige wijken, gewoon je bek houden, nieuwe kerncentrales, volgende maand hebben we voldoende testcapaciteit, enzoverder. De laatste jaren dus ook steeds vaker ‘meer kernenergie’ want; dat bekt lekker en zorgt ervoor dat serieuze aandacht voor klimaatbeleid ook van tafel gaat. En ze voelen tenslotte extreemrechts in hun nek hijgen…

De VVD publiceert haar ‘kernenergieplannen’ en VVD-minister Wiebes vindt het mooi en heeft, o wonder, een rapportje bij de hand die het geheel onderschrijft. Het vorige rapport in opdracht van Wiebes, EZK, ook een onderzoek naar aanleiding van de motie van Yeşilgöz (VVD) en Mulder (CDA), kwam nauwelijks een half jaar geleden met precies tegenovergestelde bevindingen. Maar deze keer vond Wiebes ENCO, een uitgesproken pro-kernenergie adviesbureau. ENCO-directeur B. Tomic (!) is bijvoorbeeld één van de twee EPZ-leden van de Borssele Benchmark Commissie, en hij schreef natuurlijk wat Wiebes, al 35 jaar kernenergiefan, graag wilde lezen: 'kernenergie is in 2040 niet duurder dan zon en wind'.

VVD-verkiezingsprogramma
Terwijl afgelopen week nog bleek dat het financieel afgeschreven en 47-jaar oude Borssele nu niet en in 2033 niet concurrerend kan zijn op de elektriciteitsmarkt, maar een nieuwe kerncentrale zal dat wel zijn? Overigens pleit de VVD ondertussen voor subsidie voor het langer open houden van Borssele! De VVD'er Harbers mag ondertussen leeglopen in het AD (23 september) over drie tot tien nieuwe kerncentrales: de spade voor de eerste moet in 2025 de grond is. De regels moeten dan wel versoepelt worden, want de VVD blijft natuurlijk voor zo weinig mogelijk overheid, en nee, dat van te voren regelen dat er geld voor de ontmanteling is, dat moet van tafel. Gewoon weer terug naar ‘de vervuiler hoeft helemaal niet te betalen’ wat de VVD betreft. De situatie rond de in 1997 stilgelegde kerncentrale Dodewaard, waar nu de overheid voor een paar honderd miljoen het schip in gaat, is de directe aanleiding voor die regels.

Nu, anno 2020, subsidie voor kerncentrales is natuurlijk een gotspe als je bedenkt dat voorstanders van kernenergie al vijftig jaar volhouden dat kernenergie écht het allergoedkoopste is. En dat kernenergie ondanks vijftig jaar lang gesubsidieerd te zijn - zie de grafiek van het IEA over energieonderzoek 1975-2005 - nu weggeblazen wordt door zon en wind.

Focus op snelheid in energietransitie
Om het klimaat te redden moeten we inzetten op de technologie die de minste CO₂ uit stoot tegen de laagste kosten en in de minste tijd. En dat, zo is voor de zoveelste keer duidelijk, is kernenergie niet. Want als het doel is om CO₂-emissies in de elektriciteitsproductie zo snel mogelijk omlaag te brengen, terwijl sloten middelen worden besteed aan een ‘koolstofarme’ technologie die veel langer duurt om te bouwen en veel duurder is dan alternatieven – dan leidt dat eerder af dan dat het bijdraagt aan de CO₂-reductie. Dan werkt kernenergie contraproductief.

Het stabiliseren van het klimaat is urgent, kernenergie is traag. Het bouwen van nieuwe kerncentrales duurt 5-17 jaar langer dan utility-scale zonne-energie of onshore windenergie. Dat betekent dat bestaande fossiele centrales ondertussen veel méér CO₂ uitstoten in afwachting van vervanging door kernenergie.

Niet-nucleaire opties besparen meer CO₂ per dollar. In veel kernenergie-landen concureert nieuwe hernieuwbare energie met bestaande kerncentrales. De sluiting van on-economische reactoren zal niet direct CO₂-uitstoot besparen, maar kan indirect meer CO₂ besparen als de vereiste hoge investeringen voor levensduurverlenging direct worden geïnvesteerd in efficiëntie of in hernieuwbare energiebron.

Taboe?
En doe ook even de kwis en kijk hoe vaak er sinds de jaren zeventig gepraat is over nieuwe kerncentrales. En het resultaat, veel verloren tijd voor een rechtvaardig klimaatbeleid en nul komma nul kerncentrales erbij!

Dit bericht werd geplaatst in Borssele, CDA, Kosten/budget, Nieuwe kerncentrales, PVV, VVD en getagged met , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 1 oktober 2020: Wiebes vond nog een onderzoeksbureautje in Wenen…

  En weer is een push van de VVD voor meer kernenergie, dit keer onder leiding van minister Wiebes, doodgebloed. Het door de minister van Economische Zaken & Klimaat bij een pro-nucleair adviesbureau bestelde rapport is zo zwak dat het nergens echt serieus genomen wordt. Het zorgvuldig voorbereide pleidooi van de VVD ('#kernboodschap') voor de bouw […]


 • 1 maart 2017: Driekwart van kiezers wil Borssele sluiten

  Slechts een kwart van alle kiezers wil de kerncentrale in Borssele openhouden. Zelfs van de pro-kernenergie partijen CDA (36,9%), VVD (48,9%) en PVV (40%) wil een minderheid de kerncentrale open houden. De meerderheid van de achterban gaat daarmee in tegen de officiële partijlijn, ook al staat er bij alle drie niets in de verkiezingsprogramma’s daarover. […]


 • 1 juli 2020: Tweede Kamer zwalkt: Nu mag Borssele weer langer openblijven

  Heeft het jaar 2033 als sluitingsdatum van kerncentrale Borssele toch maar mooi tien jaar in de Kernenergiewet gestaan! In 2010 werd de Kernenergiewet nog gewijzigd opdat Borssele eind 2033 haar deuren zou sluiten. Gisteren stemde een Kamermeerderheid voor de CDA-VVD motie waarin de regering wordt gevraagd om 'voor te bereiden dat de levensduurverlenging van kerncentrale […]


 • 23 mei 2017: Stemverhoudingen moties VAO Nucleaire veiligheid

  Dinsdag (23 mei) waren in de Tweede Kamer de stemmingen over de moties die vorige week ingediend waren tijdens het overleg Nucleaire Veiligheid. De meeste moties gingen over de Belgische kerncentrales. De motie (PvdD, GL, CU, SP en PvdA) dat de Nederlandse regering de Belgische “moet verzoeken” de kerncentrale in Tihange te sluiten werd aangenomen. […]


 • 27 februari 2017: Kernenergie en verkiezingen (deel 2): partijprogramma’s 1952-2017

  1952-2017: terugblik op de standpunten van politieke partijen over kernenergie aan de hand van hun verkiezingsprogramma’s Kernenergie speelt in de programma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 geen grote rol. Geen enkele partij pleit onomwonden voor nieuwe kerncentrales, en zelfs het openblijven van Neerlands enige kerncentrale in Borssele wordt -onder voorwaarden- alleen […]


 • 24 februari 2017: Kernenergie en de verkiezingen

  Kernenergie speelt in de programma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart geen grote rol. Geen enkele partij pleit onomwonden voor nieuwe kerncentrales, en zelfs het openblijven van Neerlands enige kerncentrale in Borssele wordt -onder voorwaarden- alleen door de SGP bepleit. Een passage ten faveure van kernenergie in het concept-programma van de VVD, haalde […]