IenW weigert weer handhaving sloopfonds Dodewaard

Na de uitspraak van 3 november, waarin de Raad van State voor de tweede keer bevestigde dat het beschikbare fonds voor de sloop, in 2045, van kerncentrale Dodewaard ontoereikend is, weigert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opnieuw om handhavend op te treden tegen de eigenaar van de kerncentrale. Volgens de inspectie van Leefomgeving en Transport is het "gelet op de afweging van het algemeen belang dat gediend is met handhaving en de het feit dat GKN een nieuwe aangepaste aanvraag tot goedkeuring moet indienen op dit moment onevenredig om handhavend op te treden". GKN, de eigenaar van de kerncentrale, had begin dit jaar bij de Raad van State nog betoogd niet meer financiële zekerheid voor de sloop te zullen stellen dan zij heeft gedaan.

Laka had vorig jaar zomer verzocht handhavend op te treden tegen GKN omdat het bedrijf al 23 jaar niet beschikt over een adequaat ontmantelingsfonds voor de in 1997 gesloten kerncentrale. Tijdens die handhavingsprocedure bleek dat de eigenaar van Dodewaard na de vorige afwijzing van het sloopfonds in 2016, een nieuwe aanvraag had ingediend. De inspectie van Leefomgeving en Transport, de "strenge arm" van het ministerie van IenW, had daarop aangegeven te zullen wachten met beslissen op Laka's handhavingsverzoek tot de uitspraak van de Raad van State op die tweede aanvraag. Die uitspraak lag er woensdag 3 november. Donderdag 11 november wees ILenT het handhavingsverzoek van Laka alsnog af. ILT:

De uitspraak [van de Raad van State] heeft tot gevolg dat GKN opnieuw een aanvraag om goedkeuring moet indienen waarbij zij met het oordeel van 3 november 2021 van de ABRvS rekening dient te houden.

Dat is natuurlijk een gotspe, want niets staat het de eigenaar van Dodewaard in de weg om morgen bij wijze van spreke een blanco derde aanvraag voor financiële zekerheid in te dienen. Het duurt dan zeker weer vier jaar voor dat die ook is afgewezen, en het tijd is voor aanvraag nummer vier. Het heeft er dan de schijn van dat het ministerie van IenW volledig tevreden is als GKN tot 2045 ontoereikende aanvragen in zal blijven dienen, om dan in 2045 failliet te gaan zodra de sloop van de kerncentrale begint.

In 2017 berekende het kabinet dat sloop van Dodewaard wel eens €200 miljoen extra zou kunnen kosten. De achterliggende aandeelhouders van GKN, kerncentrale Borssele-exploitant EPZ, Vattenfall, Engie en Uniper, die tussen 2002 en 2009 wel samen bijna €850 miljoen euro dividend van de eigenaar van Dodewaard cashten, lachen in hun vuistjes.


Een rechtszaak tegen de afwijzing van Laka's handhavingsverzoek kost €360.
Doneren kan hier.

Dit bericht werd geplaatst in Kerncentrale Dodewaard en getagged met , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 28 oktober 2022: Maandag RvS zitting over handhaving sloopfonds kerncentrale Dodewaard

  Maandag buigt de Raad van State zich over de weigering van de Inspectie Leefomgeving en Transport om te handhaven op het ontoereikende sloopfonds voor de 1997 gesloten kerncentrale Dodewaard. Die sloop is nu voorzien voor 2045. Laka is een proces bij de Raad van State gestart nadat de Inspectie Leefomgeving en Transport het handhavingsverzoek van […]


 • 18 december 2020: Ministerie weigert handhaving sloopfonds Dodewaard — IenW wacht liever af

  Herinnert u het zich nog? Laka had in juli de ANVS verzocht handhavend op te treden tegen de eigenaars van kerncentrale Dodewaard omdat al meer dan twintig jaar duidelijk is dat het sloopfonds voor de in 1997 gesloten kerncentrale ontoereikend is. Toezichthouder ANVS verklaarde zichzelf in augustus niet bevoegd en stuurde het handhavingsverzoek door naar […]


 • 9 juli 2020: Laka vraagt dwangsom voor hoger sloopfonds kerncentrale Dodewaard

  Al meer dan twintig jaar is bekend dat de bedrijven Uniper, Engie, Nuon en EPZ, de eigenaars van kerncentrale Dodewaard, te weinig geld opzij hebben gezet om de sloop van de in 1997 gesloten kerncentrale te kunnen betalen. In 2017 ging de overheid er zelfs van uit dat als Dodewaard 'de komende tijd' zou worden […]


 • 20 april 2023: Pyrrusoverwinning milieuorganisatie in dossier sloopfonds kerncentrale Dodewaard

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft van de Raad van State een tik op de vingers gekregen omdat ze Laka's handhavingsverzoek over het ontoereikende sloopfonds van kerncentrale Dodewaard onterecht had afgewezen. Laka had de inspectie van IenW officieel gevraagd handhavend op te treden omdat de eigenaar van kerncentrale Dodewaard na vele jaren nog steeds […]


 • 31 oktober 2022: Sloop Dodewaard: wie gaat er voor betalen?

  Afgelopen maandag, 31 oktober, boog de Raad van State zich over de weigering van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om te handhaven op het ontoereikende sloopfonds voor de 1997 gesloten kerncentrale Dodewaard. Die sloop is nu voorzien voor 2045. Laka is een proces bij de Raad van State gestart nadat ILT haar handhavingsverzoek had […]


 • 29 augustus 2023: ANVS publiceert concept-kader tarieven kernafval

  Gisteren heeft de ANVS de eerste publieke versie van een mogelijk toetsingskader voor kernafvaltarieven voor de COVRA gepubliceerd. Op grond van Europese regelgeving moeten tarieven voor kernafval 'objectief', 'transparant' en 'niet-discriminerend' zijn. Alleen kwamen de ANVS en de COVRA er in 2020 samen niet uit wat deze termen precies inhouden voor kernafval. Om die discussie […]