IenW weigert weer handhaving sloopfonds Dodewaard

Na de uitspraak van 3 november, waarin de Raad van State voor de tweede keer bevestigde dat het beschikbare fonds voor de sloop, in 2045, van kerncentrale Dodewaard ontoereikend is, weigert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opnieuw om handhavend op te treden tegen de eigenaar van de kerncentrale. Volgens de inspectie van Leefomgeving en Transport is het "gelet op de afweging van het algemeen belang dat gediend is met handhaving en de het feit dat GKN een nieuwe aangepaste aanvraag tot goedkeuring moet indienen op dit moment onevenredig om handhavend op te treden". GKN, de eigenaar van de kerncentrale, had begin dit jaar bij de Raad van State nog betoogd niet meer financiële zekerheid voor de sloop te zullen stellen dan zij heeft gedaan.

Laka had vorig jaar zomer verzocht handhavend op te treden tegen GKN omdat het bedrijf al 23 jaar niet beschikt over een adequaat ontmantelingsfonds voor de in 1997 gesloten kerncentrale. Tijdens die handhavingsprocedure bleek dat de eigenaar van Dodewaard na de vorige afwijzing van het sloopfonds in 2016, een nieuwe aanvraag had ingediend. De inspectie van Leefomgeving en Transport, de "strenge arm" van het ministerie van IenW, had daarop aangegeven te zullen wachten met beslissen op Laka's handhavingsverzoek tot de uitspraak van de Raad van State op die tweede aanvraag. Die uitspraak lag er woensdag 3 november. Donderdag 11 november wees ILenT het handhavingsverzoek van Laka alsnog af. ILT:

De uitspraak [van de Raad van State] heeft tot gevolg dat GKN opnieuw een aanvraag om goedkeuring moet indienen waarbij zij met het oordeel van 3 november 2021 van de ABRvS rekening dient te houden.

Dat is natuurlijk een gotspe, want niets staat het de eigenaar van Dodewaard in de weg om morgen bij wijze van spreke een blanco derde aanvraag voor financiële zekerheid in te dienen. Het duurt dan zeker weer vier jaar voor dat die ook is afgewezen, en het tijd is voor aanvraag nummer vier. Het heeft er dan de schijn van dat het ministerie van IenW volledig tevreden is als GKN tot 2045 ontoereikende aanvragen in zal blijven dienen, om dan in 2045 failliet te gaan zodra de sloop van de kerncentrale begint.

In 2017 berekende het kabinet dat sloop van Dodewaard wel eens €200 miljoen extra zou kunnen kosten. De achterliggende aandeelhouders van GKN, kerncentrale Borssele-exploitant EPZ, Vattenfall, Engie en Uniper, die tussen 2002 en 2009 wel samen bijna €850 miljoen euro dividend van de eigenaar van Dodewaard cashten, lachen in hun vuistjes.


Een rechtszaak tegen de afwijzing van Laka's handhavingsverzoek kost €360.
Doneren kan hier.

Dit bericht werd geplaatst in Dodewaard en getagged met , , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 18 december 2020: Ministerie weigert handhaving sloopfonds Dodewaard — IenW wacht liever af

  Herinnert u het zich nog? Laka had in juli de ANVS verzocht handhavend op te treden tegen de eigenaars van kerncentrale Dodewaard omdat al meer dan twintig jaar duidelijk is dat het sloopfonds voor de in 1997 gesloten kerncentrale ontoereikend is. Toezichthouder ANVS verklaarde zichzelf in augustus niet bevoegd en stuurde het handhavingsverzoek door naar […]


 • 9 juli 2020: Laka vraagt dwangsom voor hoger sloopfonds kerncentrale Dodewaard

  Al meer dan twintig jaar is bekend dat de bedrijven Uniper, Engie, Nuon en EPZ, de eigenaars van kerncentrale Dodewaard, te weinig geld opzij hebben gezet om de sloop van de in 1997 gesloten kerncentrale te kunnen betalen. In 2017 ging de overheid er zelfs van uit dat als Dodewaard 'de komende tijd' zou worden […]


 • 3 november 2021: Raad van State: Nog steeds te weinig geld voor sloop kerncentrale Dodewaard

  GKN, de eigenaar van de kerncentrale in Dodewaard, heeft te weinig geld gereserveerd voor de sloop van de kerncentrale. Na ruim vijf jaar kwam de Raad van State vanmorgen opnieuw tot deze conclusie in een beroep van de GKN tegen de tweede weigering van het kabinet om het sloopfonds van de in 1997 gesloten kerncentrale […]


 • 19 juli 2021: “COVRA in de duinen”: Rijk wil Pallas bij formatie regelen

  Uit stukken vrijgegeven na een Wob-verzoek van Laka, blijkt dat het Rijk afgelopen herfst de 'financiële zaken voor NRG-Pallas' in de voorjaarsnota of bij de formatie had willen 'regelen'. Voor NRG's historisch radioactief afval is dat, in de voorjaarsnota, gelukt. Met de formatie wil het alleen nog niet zo vlotten. Mogelijke investeerders in de Pallas […]


 • 12 april 2021: Europese Commissie onderzocht financiering COVRA na staatssteunklacht Laka

  Zomer 2017 diende Laka, samen met mensen met zonnepanelen op hun dak, een Europese staatssteunklacht in. Opwekkers van duurzame stroom betalen namelijk voor hun afval, terwijl kerncentrale-exploitant EPZ in Borssele bij het opwekken van kernenergie door de COVRA (een staatsbedrijf) van kosten van kernafval is afgeschermd. En dat is (verboden) staatssteun. Na geduldig graven bleek […]


 • 12 april 2021: Rechter: Kernafvalbeheerder COVRA valt niet onder de Wob

  Vrijdag post van de Rechtbank Amsterdam. Naar aanleiding van het beroep van Laka vindt de Rechtbank Amsterdam dat kernafvalbeheerder COVRA "niet een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf is als bedoeld in artikel 3 van de Wob en het Verdrag van Aarhus". Daarom kan er, volgens de rechter, geen Wob-verzoek worden […]