“Nieuw kabinet wil nieuwe kerncentrales voorbereiden”

In het net nieuwe regeerakkoord wordt aangekondigd dat kerncentrale Borssele langer openblijft en dat het aanstaande VVD-D66-CU-CDA kabinet “de benodigde stappen zet” voor de bouw van twee kerncentrales. Voor dat laatste wordt tot 2030 vijf miljard uitgetrokken, nog voor er maar een spade de grond in gaat. Ook gaat het kabinet zorgen voor “veilige, permanente opslag van kernafval.” Intrigerend! Maar wat betekent dat? Geen nieuw kernafval voor het oude permanent veilig opgeborgen is!

In het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en CU staat dat er vijf miljard euro uitgetrokken wordt voor kernenergie tot 2030. Tenminste, de komende regeerperiode (t/m 2025) 300 miljoen.

Dit is de alinea die gewijd wordt aan de plannen van het nieuwe kabinet over kernenergie.

Kernenergie kan in de energiemix een aanvulling zijn op zon, wind en geothermie en kan worden ingezet voor de productie van waterstof. Ook maakt het ons minder afhankelijk van de import van gas. Daarom blijft de kerncentrale in Borssele langer open, met uiteraard oog voor de veiligheid. Daarnaast zet dit kabinet de benodigde stappen voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales. Dat betekent onder andere dat wij marktpartijen faciliteren bij hun verkenningen, innovaties ondersteunen, tenders uitzetten, de (financiële) bijdrage van de overheid bezien, wet- en regelgeving waar nodig in orde maken. Ook zorgen we voor veilige, permanente opslag van kernafval.

Die laatste zin intrigeert. Want wat betekent dat? Komt er in deze regeerperiode een eindberging? Lijkt toch dat deze zin zou moeten betekenen dat we minimaal beginnen met een traject naar een eindberging? En dat het uitstelbeleid van een eindberging ergens ver in de toekomst in de volgende eeuw (2130) nu van tafel is. Dat zou dan in ieder geval vooruitgang betekenen. En het lijkt ook logisch: geen nieuw kernafval voor het oude permanent veilig opgeborgen is!

Maar helaas zal dit het wel niet zijn. Het kabinet heeft geen enkel belang voor een discussie over radioactief afval op het moment dat ze nieuwe kerncentrales willen bouwen. Zoals we gisteren ook concludeerden met de lakse houding over wie de ontmantelingskosten van Dodewaard moet gaan betalen.

En Borssele langer open? Daar gaat het kabinet helemaal niet over toch? Zal al wel een een-tweetje zijn met EPZ. En zoals EPZ al duidelijk heeft gemaakt: dat kan alleen als er geld komt van de overheid.

Deze € 5 miljard is analoog aan de € 80 miljoen die overheid (en provincie) hebben uitgetrokken voor fase 1, ontwikkelen, vergunningstraject en vinden van financiers voor de Pallasreactor. We weten nu, €150 miljoen verder en bijna 10 jaar later, wat dat heeft opgeleverd: niets komma nul. Dit kabinet mag beslissen om er alsnog 1,5 a 2 miljard in te pompen.

Het is tijd om ons weer te organiseren om er voor te gaan liggen. Kernenergie is geen klimaatbeleid. Het is afleiding.

Dit bericht werd geplaatst in Argumenten en twijfel, CDA, ChristenUnie, D66, Eindberging, Nieuwe kerncentrales, Verkiezingen, VVD en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 19 november 2021: VVD, CDA: “Komend kabinet regelt geld voor kerncentrales”

  ChristenUnie-voorman Gert Jan Seegers heeft een geheim formatiedocument in een treincoupé laten liggen. Het document geeft een inkijkje in de prioriteiten: ◄VVD, CDA► In deze regeerperiode wordt besloten tot de bouw van nieuwe kerncentrales en wordt ook de financiering daarvoor geregeld - Die zwarte driehoekjes duiden er op dat dat dit punt "belangrijk" is voor […]


 • 12 november 2021: Volkskrant: Kernenergie op tafel bij formatie

  Vanmorgen berichtte de Volkskrant dat nieuwe kerncentrales op tafel liggen in de formatiegesprekken. Volgens bronnen van de Volkskrant zou het niet meer gaan om de vraag óf er een kerncentrale gebouwd moeten worden, maar om hoeveel geld er in gestoken moet worden. En dat zou dan besloten moeten worden als het regeerakkoord klaar is. Apart, […]


 • 27 februari 2017: Kernenergie en verkiezingen (deel 2): partijprogramma’s 1952-2017

  1952-2017: terugblik op de standpunten van politieke partijen over kernenergie aan de hand van hun verkiezingsprogramma’s Kernenergie speelt in de programma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 geen grote rol. Geen enkele partij pleit onomwonden voor nieuwe kerncentrales, en zelfs het openblijven van Neerlands enige kerncentrale in Borssele wordt -onder voorwaarden- alleen […]


 • 24 februari 2017: Kernenergie en de verkiezingen

  Kernenergie speelt in de programma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart geen grote rol. Geen enkele partij pleit onomwonden voor nieuwe kerncentrales, en zelfs het openblijven van Neerlands enige kerncentrale in Borssele wordt -onder voorwaarden- alleen door de SGP bepleit. Een passage ten faveure van kernenergie in het concept-programma van de VVD, haalde […]


 • 22 december 2022: Motie over schrappen bezuiniging op vitamine D verworpen

  Over de moties over de financiering van de Pallasreactor werd afgelopen dinsdag gestemd. De motie over het creëren van een gelijk speelveld voor alternatieve productiemethoden van medische isotopen, al meerdere malen aangenomen door de Kamer en nu ook weer, is nogal nietszeggend in deze bewoordingen. De BBB over het opnieuw opnemen van de vergoeding voor […]


 • 19 december 2022: Kamer stemt over motie om Pallas niet uit bezuiniging Vitamine D te betalen

  Morgen, dinsdag 20 december, stemt de Tweede Kamer over twee moties over de Pallasreactor: Eén over een gelijk speelveld voor medische isotopen en één om de kernreactor niet te financieren uit de bezuiniging op Vitamine D uit het basispakket. De twee moties werden ingediend tijdens het plenaire debat over het voorlopige kabinetsbesluit op Prinsjesdag over […]