Nieuw rapport: “Innovatie gaat de markt voor medische isotopen volledig veranderen”

Innovatieve ontwikkelingen in de productie van medische isotopen zonder kernreactor gaan de markt voor beeldvormende diagnostiek en radiotherapie volledig veranderen. Een deel van deze ontwikkelingen staat beschreven in een rapport van stichting Laka dat vandaag verschijnt.
Laka pleit al jaren voor de productie van medische isotopen zonder kernreactor. Dat heeft vele voordelen: een minimale hoeveelheid radioactief afval, decentrale productie en grotere leveringszekerheid, een kleiner proliferatierisico en de mogelijkheid van inzet op gerichte toepassingen. Daarnaast is isotopenproductie zonder kernreactor ook nog eens aanzienlijk goedkoper. In het rapport gaat Laka ook kort in op een recente publicatie van het RIVM waarin de recente ontwikkelingen ontbreken en waarin innovatie lijkt te worden gebagatelliseerd.

Stichting Laka publiceert vandaag “Innovatie in medische isotopenproductie zonder kernreactor”, een nieuw overzicht van medische isotopen. Met het nieuwe rapport besteedt Laka aandacht aan ontwikkelingen op het gebied van deeltjesversnellers en de radio-isotopen die dat oplevert. Belangrijke recente mijlpaal hierbij is de recente Canadese goedkeuring van productie van medisch technetium met een cyclotron.

Met het rapport maakt Laka duidelijk dat er definitief geen nieuwe kernreactor nodig is voor de productie van medische isotopen. De recente ontwikkelingen laten zien dat een nieuwe kernreactor innovatie juist belemmert.

De in Petten geplande Pallas-kernreactor heeft geen sluitende business case voor de productie van diagnostische isotopen. Toch blijven de regionale en landelijke overheid aansturen op de komst van een nieuwe kernreactor. Volgens het RIVM is een nieuwe kernreactor nodig om de leveringszekerheid voor therapeutische isotopen veilig te stellen. Het RIVM vreest voor “zorgwekkende tekorten op de markt”, en dat de productie van therapeutische reactorisotopen als lutetium en actinium in gevaar zou kunnen komen. Maar de zorgen over mogelijke tekorten, de komende tien jaar, lijken onterecht.

Voor radiotherapie is Lutetium-177 is de belangrijkste betastraler en actinium-225 de belangrijkste alfastraler. Een deel van de betastralers zal het komende decennium worden vervangen door effectievere alfastralers. Alfa- en betastralers komen momenteel vooral uit kernreactoren. Bij het RIVM leeft het idee dat er voor deze isotopen alleen leveringszekerheid is met de bouw van een kernreactor.

Het klopt dat de huidige productie van lutetium en actinium met versnellers niet opweegt tegen de productie met kernreactoren. Maar daar draait het de komende veertig jaar -de levensduur van een kernreactor- niet om. Het gaat erom dat de innovatie in de ontwikkeling van nieuwe beta- en alfastralers vooral te vinden is bij niet-reactor technologie. Zo zijn er nieuwe klassen betastralers die gebruikt worden bij behandelingen waarin diagnostiek en therapie zijn samengebracht in één ‘real time’ sessie. Deze behandeltechnieken zijn nu in opkomst en presteren beter dan de huidige technieken op basis van kernreactorisotopen. Ook belasten ze patiënten minder.

Nederland moet lering trekken uit Canada. Door aanhoudende crises in de aanvoer van kernreactorisotopen besloot Canada in 2009 om over te stappen naar isotopenproductie met deeltjesversnellers. In plaats van centrale productie met een kernreactor, koos Canada er voor om aan te sluiten bij bestaande infrastructuur van lokale en regionale centra met cyclotrons. Die zijn – ook in Nederland - vooral in de jaren negentig ontstaan door de opmars van de medisch-beeldvormende techniek PET. Deze techniek wint steeds meer terrein op SPECT, de beeldtechniek op basis van reactorisotopen. Cyclotrons leveren zowel PET- als SPECT-isotopen. Behalve isotopen voor de diagnostiek leveren ze ook hoogwaardige therapeutische isotopen met veel lager energieverbruik en afvalproductie dan kernreactoren.

De productie van medische isotopen zonder kernreactor heeft vele voordelen: een minimale hoeveelheid radioactief afval, decentrale productie en grotere leveringszekerheid, een kleiner proliferatierisico en de mogelijkheid van inzet op gerichte toepassingen. Daarnaast is isotopenproductie zonder kernreactor ook nog eens aanzienlijk goedkoper.


Eerdere publicaties over medische isotopen en over de geplande Pallasreactor zijn te vinden op de pagina over medische isotopen

Dit bericht werd geplaatst in Canada, Medische isotopen, Pallas-kernreactor, Publicatie en getagged met , , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 31 oktober 2019: Canadese doorbraak weer een tegenvaller voor Pallasreactor

  Canadese onderzoekers zijn er in geslaagd om met een deeltjesversneller zuiver Actinium-225 te maken. Actinium-225 was volgens het RIVM één van de medische isotopen waar de nog te bouwen Pallasreactor essentieel voor zou worden. Recent werd ook al bekend dat het Amerikaanse SHINE overweegt om in Petten met deeltjesversnellers Molybdeen-99, een veelgebruikt medisch isotoop, te […]


 • 3 februari 2017: Pallas: Tussen krimpende vraag en groeiende capaciteit

  De geplande kernreactor Pallas hoeft er niet komen: de verwachte forse groei van het gebruik van medische isotopen die met een reactor worden gemaakt, heeft niet plaatsgevonden. Tegelijkertijd worden er veel meer medische isotopen met versnellers gemaakt. Omdat de wereldwijde productiecapaciteit voor isotopen flink zal stijgen is er geen zwaarwegende reden om voor 600 miljoen […]


 • 2 maart 2020: Schagen: niet praten over alternatieven Pallasreactor

  De Gemeenteraad van Schagen verbiedt praten over de productie van medische isotopen anders dan met een kernreactor, want dat schaadt de belangen van de Pallasreactor en de nog te ontwikkelen Energy & Health campus. Dat is ongeveer de strekking van het bericht van de gemeenteraad aan de fractie van Duurzaam Schagen die een vergadering wilde […]


 • 22 mei 2010: Laka publiceert nieuw onderzoeksrapport

  Volgens een nieuw onderzoeksrapport ('Medical Radioisotope Production Without A Nuclear Reactor') is het mogelijk om de isotopen die gebruikt worden in de medische sector te produceren met versnellers. Dat is goedkoper, decentraal en dus niet afhankelijk van een klein aantal productie-reactoren, waardoor de aanvoer veel meer gegarandeerd is. Daarbij komt dat het afval veel minder […]


 • 16 mei 2022: TU Delft: Claims SHINE over Lutetium realistisch

  Het Ministerie van VWS bereidt een advies voor over hoe diagnoses en behandelingen met medische radio-isotopen betaalbaar en beschikbaar kunnen blijven voor Nederlandse ziekenhuizen. Ter voorbereiding van dat advies heeft VWS de TU Delft gevraagd de claim dat "op termijn de meest effectieve productiewijze van het nuclide Lutetium op basis van SHINE-technologie zal zijn” te […]


 • 30 maart 2022: VWS wil nu Oekraïne-oorlog als voorwendsel om kernreactor in Petten te betalen

  'Never waste a good crisis' zullen ze wel bij het ministerie van VWS denken: Nu definitief duidelijk is dat de rekening voor de in Petten gewenste Pallas-kernreactor toch niet kan worden doorgeschoven naar het Europese Coronaherstelfonds, is men op zoek naar een andere manier om de miljardeninvestering te verantwoorden. Eerder was een "sluitende businesscase" het […]