Kamer stemt over motie om Pallas niet uit bezuiniging Vitamine D te betalen

Morgen, dinsdag 20 december, stemt de Tweede Kamer over twee moties over de Pallasreactor: Eén over een gelijk speelveld voor medische isotopen en één om de kernreactor niet te financieren uit de bezuiniging op Vitamine D uit het basispakket. De twee moties werden ingediend tijdens het plenaire debat over het voorlopige kabinetsbesluit op Prinsjesdag over Pallas.
Tijdens het debat stelde Julian Bushoff (PvdA) een vraag over de onduidelijke dekking van de nieuwe kernreactor Petten. Minister Kuipers (D66) stuurde de PvdA'er met een kluitje in het riet.

Tijdens het tweeminutendebat over de Pallasreactor, vorige week donderdag, diende de Kamer twee moties in - een tweeminutendebat is een plenair debat waar dat kan, in tegenstelling tot commissievergaderingen, waar geen moties worden ingediend.

De VVD, samen met CU en D66, diende een motie in - volgens het verslag tot ongenoegen van Van den Berg (CDA) - over het “waarborgen van een gelijk speelveld op het gebied van nucleaire geneeskunde”. De VVD had daar tijdens de schriftelijke commissieoverleg al haar zorg over geuit. De tweede motie, van de BBB, stelt dat “overwegende dat de gezondheid van de ene patiënt niet ten koste mag gaan van die van een ander” Vitamine D terug moet in het basispakket. Uit die bezuiniging (1,39 miljard in 10 jaar) moet de Pallasreactor gefinancierd worden. Minister Kuipers ontraadt die motie, de eerste laat hij aan de Kamer over.

In het plenaire debat had de PvdA nog wel een vraag over de onnavolgbare financiering van de Pallasreactor: iets wat Laka ook constateerde: er lijkt namelijk geen dekking van de 1,39 miljard voor Pallas 'Ceteris paribus'.

Julian Bushoff van de PvdA: “Door vitamine D uit het basispakket te halen, valt over tien jaar 1,3 miljard vrij. Dat verlaagt het uitgavenplafond voor de zorg en leidt ceteris paribus tot een lagere zorgpremie en een inkomensafhankelijke bijdrage. Mijn vraag aan de minister is: begrijp ik het goed dat dit bedrag dus niet meer wordt opgehaald? Vervolgens wordt dit geld wel uitgegeven met een verhoging van het uitgavenplafond rijksbegroting voor een nieuwe reactor. Betekent dit niet dat een reactor de facto wordt bekostigd uit de algemene middelen? Het doel van de minister was toch om de stijgende zorgkosten, en dus de begroting, te beheersen? Mijn vraag is dan: wordt dit doel niet tenietgedaan? Graag ziet de Partij van de Arbeid een nadere toelichting op die financiering.

Waarop minister Kuipers D66) antwoordt: ”De pakketbeslissing met betrekking tot vitamine D staat los van het besluit over Pallas. De heer Bushoff gaf dat ook al aan. Pallas is sowieso een zeer uitzonderlijke casus waar al meer dan tien jaar over wordt gesproken. Een investering in Pallas is een investering in de zorg.

Kan toch niet zo zijn dat de PvdA genoegen neemt met dit non-antwoord?

Dit bericht werd geplaatst in BBB, CDA, ChristenUnie, D66, Medische isotopen, Pallas-kernreactor, Parlement, PvdA, VVD en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 22 december 2022: Motie over schrappen bezuiniging op vitamine D verworpen

  Over de moties over de financiering van de Pallasreactor werd afgelopen dinsdag gestemd. De motie over het creëren van een gelijk speelveld voor alternatieve productiemethoden van medische isotopen, al meerdere malen aangenomen door de Kamer en nu ook weer, is nogal nietszeggend in deze bewoordingen. De BBB over het opnieuw opnemen van de vergoeding voor […]


 • 23 mei 2017: Stemverhoudingen moties VAO Nucleaire veiligheid

  Dinsdag (23 mei) waren in de Tweede Kamer de stemmingen over de moties die vorige week ingediend waren tijdens het overleg Nucleaire Veiligheid. De meeste moties gingen over de Belgische kerncentrales. De motie (PvdD, GL, CU, SP en PvdA) dat de Nederlandse regering de Belgische “moet verzoeken” de kerncentrale in Tihange te sluiten werd aangenomen. […]


 • 27 februari 2017: Kernenergie en verkiezingen (deel 2): partijprogramma’s 1952-2017

  1952-2017: terugblik op de standpunten van politieke partijen over kernenergie aan de hand van hun verkiezingsprogramma’s Kernenergie speelt in de programma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 geen grote rol. Geen enkele partij pleit onomwonden voor nieuwe kerncentrales, en zelfs het openblijven van Neerlands enige kerncentrale in Borssele wordt -onder voorwaarden- alleen […]


 • 24 februari 2017: Kernenergie en de verkiezingen

  Kernenergie speelt in de programma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart geen grote rol. Geen enkele partij pleit onomwonden voor nieuwe kerncentrales, en zelfs het openblijven van Neerlands enige kerncentrale in Borssele wordt -onder voorwaarden- alleen door de SGP bepleit. Een passage ten faveure van kernenergie in het concept-programma van de VVD, haalde […]


 • 28 november 2022: Financiering Pallas-reactor uit Vitamine-D-bezuiniging onnavolgbaar

  Eind september berichtten we dat het kabinet van plan is de Pettense Pallas-kernreactor te financieren uit de bezuiniging op vitamine D uit het basispakket. De SP, PvdA en de BBB hadden vragen over deze constructie. Deze vragen zijn vorige week door Minister Kuipers beantwoord. En wat blijkt: de constructie lijkt boterzacht: Vitamine D werd altijd […]


 • 15 december 2021: “Nieuw kabinet wil nieuwe kerncentrales voorbereiden”

  In het net nieuwe regeerakkoord wordt aangekondigd dat kerncentrale Borssele langer openblijft en dat het aanstaande VVD-D66-CU-CDA kabinet “de benodigde stappen zet” voor de bouw van twee kerncentrales. Voor dat laatste wordt tot 2030 vijf miljard uitgetrokken, nog voor er maar een spade de grond in gaat. Ook gaat het kabinet zorgen voor “veilige, permanente opslag […]