Vergunning Pallas-reactor onderuit op het stikstof-vonnis van de Raad van State

Twee weken geleden publiceerde de ANVS de ontwerpvergunning voor de geplande Pallas-reactor in Petten. In het ontwerp gaat de ANVS er nog van uit de kernreactor kan worden gebouwd op grond van de provinciale natuurvergunning die in januari is afgegeven. Die vergunning is op haar beurt echter gebaseerd op de eergisteren gesneuvelde "partiële vrijstelling voor de bouwfase".  Bij de bouw van Pallas, midden in een beschermd natuurgebied, komt veel stikstof vrij. De Raad van State heeft nu geoordeeld dat dit soort bouwprojecten alleen kan doorgaan als voor de bouw vaststaat dat die geen negatieve gevolgen heeft voor de natuur. Doordat Pallas dat voor de bouwfase niet heeft laten onderzoeken - terwijl de Commissie voor de Milieueffectrapportage dit juist wel had geadviseerd - kan de Kernenergiewetvergunning niet worden verleend en moet Pallas nu alsnog eerst de impact van de stikstof tijdens de bouw onderzoeken.

De Pallas-reactor, gepland temidden van de Pettemerduinen en het Zwanenwater, leek in 2019 al te worden geraakt door het eerste stikstofvonnis. Het jaar daarop bleek echter de 'passende beoordeling' die voor Pallas was gemaakt toch te worden geaccepteerd door de Raad van State. Maar toen moest de Kernenergiewetvergunning nog worden aangevraagd.

Die ontwerpvergunning van Pallas, waar tot 1 december inspraak mogelijk is, verwijst naar de Provinciale natuurvergunning van Pallas welke begin dit jaar is verleend door de omgevingsdienst van Noord-Holland. Voor die verleende natuurvergunning zijn de effecten van toename van stikstofuitstoot tijdens de exploitatie van de Pallas-reactor op stikstofgevoelige natuur onderzocht. Maar over de toename van stikstof tijdens de bouwfase, volgens Arcadis, de opstellers van het milieueffectrapport:

4.2.4.2 De realisatiefase valt voor wat betreft effecten van stikstofdepositie onder partiële vrijstelling van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. De depositie van stikstof in de realisatiefase is daarom niet meegenomen in deze passende beoordeling.

En juist die 'partiële vrijstelling' is deze week van tafel geveegd door de Raad van State. En er komt tijdens tijdens de realisatie (=bouw) van Pallas een aanzienlijke hoeveelheid stikstof vrij; onder meer door de ruim 40.000 vrachtwagenritten van- en naar de bouwlocatie:

De Commissie voor de Milieueffectrapportage had vorig jaar nog geadviseerd om vanwege de stikstofuitstoot van het project verder te onderbouwen dat extra stikstofdepositie door Pallas niet leidt tot aantasting de duinnatuur in Natura 2000-gebieden. Doordat Pallas dit voor de bouwfase nu niet heeft gedaan, en gebruik maakte van de partiële vrijstelling die niet had mogen worden gebruikt, kan de ANVS de aangevraagde Kernenergiewetvergunning niet meer zo verlenen.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, Pallas-kernreactor, Vergunningen en getagged met , , , , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 31 mei 2019: PAS, Pallas en de uitspraak van de Raad van State

  Eerder deze week deed de Raad van State een uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak mag de PAS niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Op basis van de PAS wordt namelijk vooruitlopend op toekomstige mogelijk positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten […]


 • 21 oktober 2022: Inspraakprocedure Kernenergiewetvergunning Pallas begonnen

  Vanaf vandaag, 21 oktober, en tot en met 1 december, is het mogelijk te reageren op de ontwerpvergunning die de nucleaire autoriteit ANVS heeft gepubliceerd. De reacties tijdens deze inspraakperiode gebruikt de ANVS voor het opstellen van de uiteindelijke vergunning. Er zijn een aantal vergunningen nodig, maar de twee waar het nu om gaat zijn […]


 • 29 mei 2020: ANVS wijzigt vergunning kernreactor Petten zonder m.e.r.

  Woensdag publiceerde de ANVS een dag eerder dan aangekondigd de gewijzigde vergunning van de hogefluxreactor in Petten. De ANVS paste de vergunning van de laatste Pettense kernreactor aan omdat vergunningvoorschriften achterhaald waren. Rijkswaterstaat, Stichting Laka en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dienden bedenkingen in. Onder andere over het lozen van radioactief afvalwater op het riool, over […]


 • 21 februari 2020: ‘No brainer’: Pallas probeert zich door rechtszaak heen te bluffen

  Vorige week was de zitting bij de Raad van State in de rechtszaak tegen het bestemmingsplan van de Gemeente Schagen. Met dat bestreden bestemmingsplan maakte de Gemeenteraad van Schagen plaats voor Pallas, een nieuwe kernreactor in de Pettense duinen. De door de Raad van State behandelde bezwaren gaan vooral over nut en noodzaak van nóg […]


 • 26 april 2019: Stas erkent: Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met Verdrag

  Na onderzoek van vijf maanden is staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele inderdaad in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Haar voorganger, Pieter van Geel, had met het Borssele Convenant in 2006 vastgelegd dat de kerncentrale 20 jaar langer open mocht […]


 • 2 mei 2018: Borssele: 20 jaar langer in bedrijf zonder beoordeling milieueffecten

  De Raad van State heeft de bezwaren van Greenpeace en Laka tegen de in 2016 afgegeven revisievergunning van kerncentrale Borssele ongegrond verklaard. Daarmee komt er voor nu (voorlopig) een einde aan de pogingen van de twee milieuorganisaties om milieueffecten van de 20-jaar langere exploitatie van de kerncentrale mee te laten wegen. De Raad van State […]