Vergunning Pallas-reactor onderuit op het stikstof-vonnis van de Raad van State

Twee weken geleden publiceerde de ANVS de ontwerpvergunning voor de geplande Pallas-reactor in Petten. In het ontwerp gaat de ANVS er nog van uit de kernreactor kan worden gebouwd op grond van de provinciale natuurvergunning die in januari is afgegeven. Die vergunning is op haar beurt echter gebaseerd op de eergisteren gesneuvelde "partiële vrijstelling voor de bouwfase".  Bij de bouw van Pallas, midden in een beschermd natuurgebied, komt veel stikstof vrij. De Raad van State heeft nu geoordeeld dat dit soort bouwprojecten alleen kan doorgaan als voor de bouw vaststaat dat die geen negatieve gevolgen heeft voor de natuur. Doordat Pallas dat voor de bouwfase niet heeft laten onderzoeken - terwijl de Commissie voor de Milieueffectrapportage dit juist wel had geadviseerd - kan de Kernenergiewetvergunning niet worden verleend en moet Pallas nu alsnog eerst de impact van de stikstof tijdens de bouw onderzoeken.

De Pallas-reactor, gepland temidden van de Pettemerduinen en het Zwanenwater, leek in 2019 al te worden geraakt door het eerste stikstofvonnis. Het jaar daarop bleek echter de 'passende beoordeling' die voor Pallas was gemaakt toch te worden geaccepteerd door de Raad van State. Maar toen moest de Kernenergiewetvergunning nog worden aangevraagd.

Die ontwerpvergunning van Pallas, waar tot 1 december inspraak mogelijk is, verwijst naar de Provinciale natuurvergunning van Pallas welke begin dit jaar is verleend door de omgevingsdienst van Noord-Holland. Voor die verleende natuurvergunning zijn de effecten van toename van stikstofuitstoot tijdens de exploitatie van de Pallas-reactor op stikstofgevoelige natuur onderzocht. Maar over de toename van stikstof tijdens de bouwfase, volgens Arcadis, de opstellers van het milieueffectrapport:

4.2.4.2 De realisatiefase valt voor wat betreft effecten van stikstofdepositie onder partiële vrijstelling van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. De depositie van stikstof in de realisatiefase is daarom niet meegenomen in deze passende beoordeling.

En juist die 'partiële vrijstelling' is deze week van tafel geveegd door de Raad van State. En er komt tijdens tijdens de realisatie (=bouw) van Pallas een aanzienlijke hoeveelheid stikstof vrij; onder meer door de ruim 40.000 vrachtwagenritten van- en naar de bouwlocatie:

De Commissie voor de Milieueffectrapportage had vorig jaar nog geadviseerd om vanwege de stikstofuitstoot van het project verder te onderbouwen dat extra stikstofdepositie door Pallas niet leidt tot aantasting de duinnatuur in Natura 2000-gebieden. Doordat Pallas dit voor de bouwfase nu niet heeft gedaan, en gebruik maakte van de partiële vrijstelling die niet had mogen worden gebruikt, kan de ANVS de aangevraagde Kernenergiewetvergunning niet meer zo verlenen.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, Pallas-kernreactor, Vergunningen en getagged met , , , , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 31 mei 2019: PAS, Pallas en de uitspraak van de Raad van State

  Eerder deze week deed de Raad van State een uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak mag de PAS niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Op basis van de PAS wordt namelijk vooruitlopend op toekomstige mogelijk positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten […]


 • 7 juni 2023: COVRA krijgt vergunning voor Zeeuwse bunker voor kernafval uit Petten

  COVRA heeft vorige week een Kernenergiewetvergunning gekregen om een nieuwe bunker, het 'MOG', te bouwen voor het historisch radioactief afval uit Petten. De te bouwen bunker is het resultaat van een brainstormsessie onder leiding van een aanjager die door het kabinet in 2018 werd aangesteld om de stagnerende afvoer van het radioactief afval uit Petten […]


 • 15 februari 2023: Pijlsnel verleende kernenergiewetvergunning voor Pettense kernreactor

  Vandaag, 15 februari, heeft de ANVS de definitieve vergunning verleend voor de bouw van de Pallasreactor in Petten. Pallas is de door de overheid beoogde opvolger van de 60 jaar oude hogeflux-reactor. Het is voor het eerst in decennia dat in Nederland een vergunning wordt verleend voor de bouw van een kernreactor. Het verlenen van […]


 • 4 januari 2023: Commissie Mer niet overtuigd van stikstofberekening Pallas

  De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft pal voor kerst advies uitgebracht over de milieueffectrapportage van de Pallasreactor en adviseert de ANVS géén vergunning af te geven voordat Pallas de mer heeft aangevuld. Niet geheel onverwacht mist de commissie in het mer onder andere informatie over de stikstofuitstoot van Pallas en de impact hiervan op de […]


 • 21 oktober 2022: Inspraakprocedure Kernenergiewetvergunning Pallas begonnen

  Vanaf vandaag, 21 oktober, en tot en met 1 december, is het mogelijk te reageren op de ontwerpvergunning die de nucleaire autoriteit ANVS heeft gepubliceerd. De reacties tijdens deze inspraakperiode gebruikt de ANVS voor het opstellen van de uiteindelijke vergunning. Er zijn een aantal vergunningen nodig, maar de twee waar het nu om gaat zijn […]


 • 29 mei 2020: ANVS wijzigt vergunning kernreactor Petten zonder m.e.r.

  Woensdag publiceerde de ANVS een dag eerder dan aangekondigd de gewijzigde vergunning van de hogefluxreactor in Petten. De ANVS paste de vergunning van de laatste Pettense kernreactor aan omdat vergunningvoorschriften achterhaald waren. Rijkswaterstaat, Stichting Laka en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dienden bedenkingen in. Onder andere over het lozen van radioactief afvalwater op het riool, over […]