Borselse voorwaarden voor nieuwe kerncentrales

Afgelopen week heeft de Borselse Voorwaarden Groep de door hen geformuleerde voorwaarden voor de bouw van nieuwe kerncentrales gepresenteerd. De Borselse Voorwaarden Groep zijn 100 bewoners van de gemeente Borssele, ondersteund door lokale experts, die in een serie bijeenkomsten de voorwaarden met betrekking tot landschap, leefbaarheid en veiligheid voor nieuwe grote energieprojecten (met als belangrijkste de kerncentrales) hebben bepaald. Deze zijn overhandigt aan de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad, bundelt de gemeente haar voorwaarden met die van de provincie Zeeland. De provincie en gemeente Borsele voeren de onderhandelingen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij nieuwe energieprojecten.

De 100 leden van de Borselse Voorwaarden Groep hebben in een serie van vijf bijeenkomsten beschreven aan welke voorwaarden de bouw van grote energieprojecten in de gemeente Borsele. Het gaat onder meer om twee nieuwe kerncentrales, een waterstofnetwerk en verbindingen tussen windmolens op zee en het landelijke elektriciteitsnet. Al deze projecten hebben invloed op de omgeving. De gemeente Borsele bepaalt niet of deze projecten doorgaan, hierover besluit de Tweede Kamer: maar “we kunnen wel voorwaarden stellen.”

Op 9 november vindt een informerende raadsbijeenkomst over de Borselse Voorwaarden plaats. Raadsleden gaan dan met leden van de Borselse Voorwaarden Groep in dialoog. In de besluitvormende gemeenteraadsvergadering van 11 januari 2024 stelt de gemeenteraad uiteindelijk de definitieve Borselse Voorwaarden vast. Daarna bundelen de gemeente en de provincie Zeeland hun voorwaarden en gaan hierover het gesprek aan met het Rijk. In februari en maart informeert de gemeente de inwoners over de Borselse Voorwaarden. In iedere dorpskern komt hiervoor een informatiebijeenkomst.
Dit zijn een aantal van de voorwaarden voor de bouw van kerncentrales:
* kerncentrales en industriele ontwikkeling beperken tot Sloegebied
* geen horizonvervuiling, onderzoek naar verdiept bouwen
* kernafval veilig verwerken en concreet zicht op definitieve berging
* benutting restwarmte
* mag niet ten koste gaan van duurzame energieontwikkelingen en realisaties
* geen impact op huidige landschap: geen hoogspanningsmasten en koeltorens

Minister Jetten van EZK, heeft bij de aanbieding van de voorwaarden meteen laten weten dat hij niet kan beloven dat aan de voorwaarden wordt voldaan.

Dit bericht werd geplaatst in Borssele, Borssele II, Borssele III, Gemeenteraad, Regering en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 22 september 2023: Te weinig ruimte voor nieuwe kerncentrales bij Borssele

  Er is in het Sloegebied, volgens de wet het gebied dat gebruikt mag worden als vestigingsplaats voor grootschalige elektriciteitsopwekking, lang niet genoeg ruimte om twee kerncentrales te bouwen. Tot die conclusie komt stedenbouwkundige Kees Thielen. In Hinkley Point, vergelijkbaar denkt hij, omdat het waarschijnlijk om hetzelfde type centrales gaat, is 175 hectare gebruikt. Dat is […]


 • 9 december 2022: Kerncentrale Borssele probeert meer windcapaciteit tegen te houden

  Onderzoek van de milieuorganisaties WISE en Laka wijst uit dat EPZ, de eigenaar van de huidige kerncentrale in Borssele zich verzet tegen de ontwikkeling van nieuwe windparken. De huidige kerncentrale ondervindt namelijk nu al hinder van steeds meer windenergie en vreest dat de windparken de bouw van nieuwe kerncentrales moeilijker zal maken. Problemen met de […]


 • 30 november 2020: EPZ en kernenergie: wij de lusten, jullie de lasten

  EPZ, de exploitant van kerncentrale Borssele, wil dat de centrale langer openblijft en wil er nog wel twee bij. Voorwaarde is wel dat de overheid het financiële risico afdekt voor zowel het langer openblijven van de huidige kerncentrale als bij de bouw van nieuwe centrales. Investeerders en exploitanten moeten de zekerheid hebben dat het geld […]


 • 2 oktober 2023: “Bouwterrein buiten de grenzen van Sloegebied geen optie”

  Voor de CDA-gedeputeerde van de Zeeuwse Provinciale Staten Jo-Annes de Bat en voor gemeente Borsele zijn de Sloegrenzen harde grenzen bij de eventuele bouw van twee nieuwe kerncentrales. Niet alleen moeten de twee kerncentrales binnen de Sloegrenzen, maar ook het bouwterrein. Dat hebben De Bat en gemeente opnieuw bevestigd tegenover de PZC. Dat lijkt te […]


 • 4 juli 2023: NPE: Twee kerncentrales in Zeeland worden ná elkaar gebouwd

  De planning dat er in 2035 in Borssele twee nieuwe kerncentrales in bedrijf komen, kan, zo lijkt het, nu al naar de prullenmand. In een bijlage van het gisteren gepubliceerde Nationaal Plan Energiesysteem, staat dat de eerste kerncentrale rond 2035 wordt verwacht en de tweede “uiterlijk 2040” gerealiseerd moet zijn. Dat betekent dat de twee […]


 • 30 juni 2023: ‘Financiële prikkels’ noodzakelijk voor onderzoek naar bouw kerncentrales

  Drie ‘technologieleveranciers’ worden door de Nederlandse overheid betaald om voorlopig onderzoek te doen naar hun mogelijkheden om in Borssele nieuwe kerncentrales te bouwen. Het Franse EDF, het Amerikaanse Westinghouse en het Koreaanse KHNP gaan een ‘technische haalbaarheidsstudie’ doen waarin onderzocht wordt of hun ontwerpen geschikt zijn “voor de beoogde locatie in Borssele en passen binnen […]