‘Financiële prikkels’ noodzakelijk voor onderzoek naar bouw kerncentrales

Drie ‘technologieleveranciers’ worden door de Nederlandse overheid betaald om voorlopig onderzoek te doen naar hun mogelijkheden om in Borssele nieuwe kerncentrales te bouwen. Het Franse EDF, het Amerikaanse Westinghouse en het Koreaanse KHNP gaan een ‘technische haalbaarheidsstudie’ doen waarin onderzocht wordt of hun ontwerpen geschikt zijn “voor de beoogde locatie in Borssele en passen binnen de Nederlandse regelgeving”. Zelfs dat – een normaal ondernemingsrisico – moet gefinancierd worden door de overheid, net als, je gelooft het niet, het onderzoek van EPZ of de kerncentrale in Borssele langer open kan blijven. Werkelijk álles aan kernenergie kost geld en moet door de overheid gefinancierd worden. Het wordt steeds duidelijker dat dit dan ook geen rationale beslissing is, maar een ideologische.

De brief van minister Jetten aan de Kamer beschrijft de stand van zaken met betrekking tot het coalitie-voornemen om kerncentrales te bouwen en de bedrijfsduur van Borssele te verlengen. Hoewel de brief kort de stappen beschrijft die genomen worden om de levensduur van Borssele te verlengen, gaat het merendeel van de brief over de “ambities van het kabinet” om kerncentrales te bouwen.

Voor de zomer worden de 'technologieleveranciers, het Franse EDF, het Amerikaanse Westinghouse en het Koreaanse KHNP dan ook door het ministerie van EZK uitgenodigd voor een driedaags bezoek “in het kader van kennismaking en wederzijdse informatie-uitwisseling”. Natuurlijk op kosten van de overheid. Want die drie bedrijven worden door de overheid gezien als mogelijke ‘technologieleveranciers’ voor de nieuwe kerncentrales. Anderen zijn om geopolitieke redenen afgevallen.

EDF, Westinghouse en KHNP gaan een technische haalbaarheidsstudie doen over de specifieke Nederlandse veiligheidsvereisten en locatie-specifieke informatie zoals afmetingen, geologie, seismologie en hydrologie. “Aan de hand van deze informatie zullen de technologieleveranciers onderzoeken in hoeverre hun ontwerp passend is voor de beoogde nieuwbouwlocatie en welke ontwerpaanpassingen nodig zijn.” Een deel van deze onderzoeken wordt ook uitgevoerd voor in ieder geval de waarborglocatie Rotterdam (Maasvlakte), omdat een vergelijk met alternatieven in het MER wordt vereist. De haalbaarheidsstudies moeten na de zomer starten en zullen naar verwachting 6 maanden in beslag nemen.

Ook voor dit onderzoek wordt “door het Rijk een financiële tegemoetkoming beschikbaar gesteld". “Allereerst”, zo schrijft de minister, “als prikkel voor de technologieleveranciers om hieraan deel te nemen en zo de competitie te bevorderen”. Dit is geheel conform de verwachtingen uit de marktconsultatie van KPMG: bedrijven staan echt niet te springen, maar als alle risico's afgedekt worden en alles gefinancierd, zijn ze heus wel bereid. Maar ‘prikkels’ zijn dus wel noodzakelijk anders is er geen belangstelling, schrijft nu ook Jetten.

Parallel aan de technische haalbaarheidsstudie wordt met dan ook al “met de technologieleveranciers en financiële instellingen gesproken over de commerciële randvoorwaarden en mogelijke financieringsmodellen voor het nieuwbouwproject”. Er is heel wat te bespreken: “de allocatie van financiële risico’s, de businesscase, mogelijkheden tot financiering en investering en voor- en nadelen van mogelijke financieringsmodellen”.
De minister schrijft dat dit ook vóór de aanbesteding gedaan wordt “om zo inzicht te verkrijgen in de realistische opties en (eventuele impliciete) keuzes die hierin nog te maken zijn”.

Overigens, morgen, 1 juli is het een halve eeuw geleden dat er een financieringsmodel voor een nieuwe kerncentrale werd ingevoerd: de Kalkarheffing. Is er één andere technologie die 50 jaar later nog steeds afhankelijk is van subsidies?

In die financieringsmodellen en het afdekken van de risico's heeft de Kamer een belangrijke rol; die moet akkoord gaan met het overnemen van tal van risico’s. En ook het gevaar van een lock-in is nu al levensgroot aanwezig: 'geen weg meer terug, want er zit al zoveel geld in'. Want elk onderzoekje moet gefinancierd, dus de rekening loopt al flink op. En elke keer zullen er garanties gegeven moeten worden. En het gevolg is dat er alleen op papier nog een definitief beslismoment is (2025) of er nieuwe kerncentrales gebouwd gaan worden.

Nergens in de brief wordt gerefereerd aan de € 5 miljard die uitgetrokken is in het regeerakkoord om de komst van twee kerncentrales mogelijk te maken. Maar wel de verontrustende mededeling dat de marktconsultatie “een beter beeld van de inzet van de middelen uit het Klimaatfonds ten behoeve van het nieuwbouwproject” moet geven. Is dat dan bovenop die 5 miljard?

Dit bericht werd geplaatst in Borssele, Borssele II, Maasvlakte, Nieuwe kerncentrales en getagged met , , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 8 juli 2021: Marktconsultatie: kernenergie alleen met veel subsidie mogelijk

  Gisteren publiceerde de regering de Marktconsultatie kernenerige. Conclusie: marktpartijen hebben interesse om een kerncentrale in Nederland te bouwen. Maar dan wel onder heel veel voorwaarden, subsidie dus, anders beginnen ze er niet aan. Het rapport bevestigt dat kernenergie te duur is en alleen met allerlei financieringsconstructies realiseerbaar is. De reactie van staatssecretaris Yeşilgöz dat “we […]


 • 4 juli 2023: NPE: Twee kerncentrales in Zeeland worden ná elkaar gebouwd

  De planning dat er in 2035 in Borssele twee nieuwe kerncentrales in bedrijf komen, kan, zo lijkt het, nu al naar de prullenmand. In een bijlage van het gisteren gepubliceerde Nationaal Plan Energiesysteem, staat dat de eerste kerncentrale rond 2035 wordt verwacht en de tweede “uiterlijk 2040” gerealiseerd moet zijn. Dat betekent dat de twee […]


 • 9 december 2022: Kerncentrale Borssele probeert meer windcapaciteit tegen te houden

  Onderzoek van de milieuorganisaties WISE en Laka wijst uit dat EPZ, de eigenaar van de huidige kerncentrale in Borssele zich verzet tegen de ontwikkeling van nieuwe windparken. De huidige kerncentrale ondervindt namelijk nu al hinder van steeds meer windenergie en vreest dat de windparken de bouw van nieuwe kerncentrales moeilijker zal maken. Problemen met de […]


 • 30 april 2015: Eemshaven blijft mogelijke locatie kerncentrale

  Minister Kamp laat weten dat hij de Eemshaven voorlopig niet wil schrappen als locatie voor een kerncentrale. Hij beantwoord de vragen van PvdA die vinden dat de Eemshaven door het aardbevingsgevaar wegvalt als een van de mogelijke locaties als besloten wordt tot nieuwe kerncentrales. De andere twee locaties in dit ‘waarborgingsbeleid’ zijn Borssele en de […]


 • 22 september 2023: Te weinig ruimte voor nieuwe kerncentrales bij Borssele

  Er is in het Sloegebied, volgens de wet het gebied dat gebruikt mag worden als vestigingsplaats voor grootschalige elektriciteitsopwekking, lang niet genoeg ruimte om twee kerncentrales te bouwen. Tot die conclusie komt stedenbouwkundige Kees Thielen. In Hinkley Point, vergelijkbaar denkt hij, omdat het waarschijnlijk om hetzelfde type centrales gaat, is 175 hectare gebruikt. Dat is […]


 • 18 augustus 2023: Zeeuwse organisaties: verklaar nieuwe kerncentrales controversieel

  Zeeuwse organisaties pleiten er bij de Tweede Kamer voor om elke uitbreiding van kernenergie controversieel te verklaren. De voorbereidende werkzaamheden moeten worden opgeschort en de begrotingsgelden moeten worden bevroren. Het ministerie van Financiën heeft de gereserveerde € 5 miljard voor kernenergie ook opgenomen in de Ombuigingslijst 2023, onder de constatering dat kernenergie niet van invloed […]