Jetten meldt weinig nieuws over kerncentraleplannen van Rutte IV

Minister Rob Jetten (EZK) heeft een Kamervragen van de Eerste Kamerfracties van GroenLinks, PvdA en PvdD over de uitwerking coalitieafspraken kernenergie beantwoord. Hij meldt niet nieuws, lokaal draagvlak is belangrijk en zijn antwoorden geven een inkijkje in waar de overheid zich door laat informeren en adviseren: de nucleaire sector. Over de prijs van de nieuwe kerncentrales weet de minister te vertellen dat de nucleaire sector (‘marktpartijen’) verwacht “dat generatie III+ reactoren nu 20 tot 30% goedkoper kunnen zijn dan de eerste projecten.” Over kleine reactoren laat hij NRG – een commercieel nucleair bedrijf – een marktanalyse maken. Drie keer raden wat dat oplevert.

Jetten herhaalt nog een keer dat lokaal draagvlak belangrijk is. Hij wil dan ook deze zomer laten weten hoe hij de lokale bevolking bij de kabinetsplannen wil betrekken. Maar dit is dan net het probleem: de lokale bevolking mag dan meepraten hoe de kerncentrales er moeten komen, niet of ze er moeten komen. Dat is in het coalitieakkoord vastgelegd (je weet wel, het beroemde in Den Haag in achterkamertjes besliste coalitieakkoord waar hij zich nu ook weer op beroept): “Het kabinet heeft in het coalitieakkoord besloten in te zetten op de voorbereiding van twee nieuwe kerncentrales.” Maar hij zegt ook: “Definitieve besluitvorming voor de twee nieuw te bouwen centrales volgt in 2025”. Dat ‘voor’ maakt het een beetje een onduidelijke zin; wat bedoelt de minister? Doelt dat ‘voor’ op bv de locatie, of financiering, of type, of …,

Nog iets meer over de planning: begin 2024 komt er een brief “over de laatste inzichten in de kosten, inclusief mogelijke overheidsbijdragen”; eind dit jaar worden de resultaten verwacht over het onderzoek naar beschikbaarheid van koelwater.
Op dit moment is er 18fte, “met een verwachte doorgroei richting 2024”, in de Programmadirectie Kernenergie bezig met de voorbereidingen van nieuwe kerncentrales. En daarnaast is de minister “op dit moment bezig met de verkenning en uitvoering van eerste concrete stappen naar een mogelijk op te richten programmaorganisatie, die mogelijk de aanbesteding van de nieuw te bouwen [kern]centrales op zich kan nemen.”

In totaal is er in het coalitieakkoord tot en met 2029 € 5 miljard uit nota bene het Klimaatbudget uitgetrokken voor het mogelijk maken dat er nieuwe kerncentrales komen.

Ter vergelijking:  Als het een beetje meezit verdient de staat ongeveer € 3,8 miljard aan de windparken IJmuiden Ver Alpha en Beta. Moeilijk kiezen hoor!

Dit bericht werd geplaatst in Kosten/budget, Nieuwe kerncentrales en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 14 april 2023: Verboden staatssteun: De hete aardappel voor meer kernenergie in Nederland

  Bij alle overheidsstudies naar de (on)mogelijkheid van meer kernenergie in Nederland is er nog steeds een grote blinde vlek. Want ondertussen is het wel duidelijk datvoor meer kernenergie een forse bijdrage van de staat onafwendbaar is. Alleen dan kijkt "Europa" mee, want subsidies mogen wel, zolang ze de marktwerking maar niet verstoren. En met door […]


 • 13 april 2023: Prijskaartje onbekend – Financiën zet financiering kerncentrales op een rij

  Het Miniserie van Financiën heeft in maart stilletjes een rapport van KPMG online gezet waarin voor- en nadelen van financieringsconstructies voor kerncentrales in kaart zijn gebracht. Want na de marktconsultatie van twee jaar geleden, ook door KPMG, is het duidelijk dat investeerders niet in kernenergie gaan stappen voordat de staat de grote risico's heeft afgedekt. […]


 • 11 oktober 2022: Vijf miljard naar energiebesparing en -opslag effectiever dan kernenergie

  Nu 5 miljard investeren in energiebesparing en de ontwikkeling van opslagtechnieken is uit CO₂-oogpunt efficiënter dan het bouwen van 2 nieuwe kerncentrales. De 5 miljard euro die het kabinet heeft gereserveerd om kernenergie te stimuleren, kan veel effectiever worden ingezet in directe verduurzaming. Dit geldt zowel voor het behalen van de klimaatdoelen, het helpen van […]


 • 4 juli 2022: De lange en onzekere weg naar nieuwe kerncentrales

  En daar was die dan, vrijdagavond, de langverwachte brief van minister Jetten van Klimaat en Energie, over hoe het nu verder gaat met die nieuwe kerncentrales in Nederland, waar die gaan komen en wat er met die 5 miljard euro tot 2029 gaat gebeuren. Het lijkt een brief met vooral een oproep om ‘realistisch te […]


 • 21 april 2022: Rapport RUG: Kernenergie is vooral erg kostbaar

  "Bij een hoog percentage wind en zon is kernenergie het goedkoopst". Dat is de boodschap uit een vanmorgen verschenen rapport. Nou ja, eigenlijk is de conclusie dat de lage prijs waarvoor zon en wind zouden zorgen slecht zou zijn voor investeerders. En omdat kernenergie erg kostbaar is en erg veel overheidssteun vergt, betekent dat financiële […]


 • 8 juli 2021: Marktconsultatie: kernenergie alleen met veel subsidie mogelijk

  Gisteren publiceerde de regering de Marktconsultatie kernenerige. Conclusie: marktpartijen hebben interesse om een kerncentrale in Nederland te bouwen. Maar dan wel onder heel veel voorwaarden, subsidie dus, anders beginnen ze er niet aan. Het rapport bevestigt dat kernenergie te duur is en alleen met allerlei financieringsconstructies realiseerbaar is. De reactie van staatssecretaris Yeşilgöz dat “we […]