Kabinet: verder versnellen kernenergie leidt tot vertraging

Derk Jan Eppink, overstapper van het rechtse Ja'21 naar het iets minder rechtse BBB, kreeg van het kabinet de deksel op de neus. Eppink 'constateerde' op 12 oktober, dat de voortgang van de kabinetsplannen voor nieuwe kerncentrales, volgens hem, waren 'versneld maar nog te traag verlopen'. Hij riep het kabinet daarom op de kernenergieplannen verder te versnellen, en werd hierbij gesteund door alle rechtse 'bouwen bouwen bouwen'-roepers' uit de Kamer, minus Volt  (dat zich had vergist). Maandag reageerden ministers Jetten en Adriaansen op de motie. Gehaast doorlopen van de voorfase leidt tot gedoe, later en verder versnellen is op dit moment dan ook niet mogelijk.

De reactie van de ministers:

Motie-Eppink
Op verzoek van uw Kamer (motie-leden Hermans en Heerma, Kamerstuk 36 200, nr. 18 en motie lid Erkens c.s., Kamerstuk 36 200-XIII, nr. 35) heb ik eerder versneld in het traject van de nieuw te bouwen kerncentrales, met als doel de doorlooptijd te verkorten zonder in te boeten op zorgvuldigheid. Ik heb destijds Boston Consulting Group (BCG) gevraagd te helpen bij deze vraag tot versnelling en zij [hebben] daarvoor een planningsanalyse opgeleverd. Mede op basis van het advies van BCG worden op dit moment verschillende trajecten parallel aan elkaar uitgevoerd (Kamerstuk 326 45, nr. 116). De belangrijkste les uit het buitenland is echter dat veel van de tijd- en budgetoverschrijdingen zijn ontstaan door te veel druk in de voorfase met als gevolg dat de participatie en de vergunningverlening niet goed zijn gegaan. Het overslaan of gehaast doorlopen van stappen in eerdere fases kan tot ergere vertraging in een latere fase leiden. Er is ook reeds sprake van een ambitieuze planning. Verder versnellen is op dit moment niet mogelijk omdat prioriteit geven aan het belangrijke proces van besluitvorming ook vraagt om zorgvuldigheid. Versnelling op specifieke onderdelen draagt bovendien niet bij aan een snellere bouw van de centrales: daarvoor moeten meerdere trajecten worden afgerond in de komende periode. Dat is ook de reden dat op dit moment al een technische haalbaarheidsstudie en marktconsultatie worden uitgevoerd en een m.e.r.-procedure in voorbereiding is.

Typisch. Niet alleen gebruikt rechts haar kernenergie-gedram om echt belangrijke politieke vraagstukken te overschreeuwen, terwijl door dit gedram die vurige verlangde nieuwe kerncentrales almaar verder buiten bereik raken.

Dit bericht werd geplaatst in BBB, Nieuwe kerncentrales, Parlement en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 15 september 2023: Tweede Kamer vindt kernenergie niet controversieel

  Nadat het kabinet demissionair is geworden, behandelt de Tweede Kamer voor de verkiezingen van 22 november alleen niet-controversieel verklaarde onderwerpen. Borsele tot de Kern had daarom opgeroepen om de bouw van nieuwe kerncentrales controversieel te verklaren, terwijl de burgemeester van Borsele juist had gevraagd om het plannen van kernenergie door te laten gaan. Afgelopen dinsdag, […]


 • 18 augustus 2023: Zeeuwse organisaties: verklaar nieuwe kerncentrales controversieel

  Zeeuwse organisaties pleiten er bij de Tweede Kamer voor om elke uitbreiding van kernenergie controversieel te verklaren. De voorbereidende werkzaamheden moeten worden opgeschort en de begrotingsgelden moeten worden bevroren. Het ministerie van Financiën heeft de gereserveerde € 5 miljard voor kernenergie ook opgenomen in de Ombuigingslijst 2023, onder de constatering dat kernenergie niet van invloed […]


 • 19 december 2022: Kamer stemt over motie om Pallas niet uit bezuiniging Vitamine D te betalen

  Morgen, dinsdag 20 december, stemt de Tweede Kamer over twee moties over de Pallasreactor: Eén over een gelijk speelveld voor medische isotopen en één om de kernreactor niet te financieren uit de bezuiniging op Vitamine D uit het basispakket. De twee moties werden ingediend tijdens het plenaire debat over het voorlopige kabinetsbesluit op Prinsjesdag over […]


 • 28 november 2022: Financiering Pallas-reactor uit Vitamine-D-bezuiniging onnavolgbaar

  Eind september berichtten we dat het kabinet van plan is de Pettense Pallas-kernreactor te financieren uit de bezuiniging op vitamine D uit het basispakket. De SP, PvdA en de BBB hadden vragen over deze constructie. Deze vragen zijn vorige week door Minister Kuipers beantwoord. En wat blijkt: de constructie lijkt boterzacht: Vitamine D werd altijd […]


 • 5 december 2023: Kamer buiten deal met kerncentrale gehouden

  In juni beloofde minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat nog dat er zodra er een samenwerkingsovereenkomst met EPZ over het delen van kennis voor nieuwe kerncentrales zou zijn, de Kamer het zou horen. Dat blijkt niet gebeurd. Die overeenkomst tussen de minister en EPZ is al op 30 oktober getekend maar de Kamer is […]


 • 28 november 2023: Kernenergie nog steeds veel minder populair dan zon en wind

  Uit het onderzoek ‘Klimaatverandering en energietransitie’ van het CBS blijkt dat kernenergie nog steeds het minst populair is van de CO₂-arme energiebronnen. Terwijl de steun voor wind 69% is en voor zon zelfs 78%, blijkt die voor nieuwe kerncentrales steken op 36%. Dat is wel iets meer dan uit voorgaande peilingen blijkt. Vooral mannen, ouderen […]